Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2016-10-03
EnVidis – poprawa efektywności energetycznej obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych

Astor - gdzie technologia spotyka człowieka

O tym, że energia elektryczna jest jednym z tych mediów, które mają największe znaczenie, nie trzeba nikogo przekonywać. Obok innych, takich jak gaz ziemny, czy sprężone powietrze, stanowi podstawę funkcjonowania przemysłu. Nie inaczej jest w przypadku procesów związanych z obiektami wodociągowo – kanalizacyjnymi, które w znacznej większości napędzane są właśnie energią elektryczną. Nieustanny rozwój całej gospodarki, pociągający za sobą również wzrost zapotrzebowania na energię wymusza poniekąd prowadzenie działań mających poprawić efektywność wykorzystania tego medium, co z jednej strony przyczyni się do obniżenia kosztów, a z drugiej przyczyni się pośrednio do ochrony środowiska.

 

Rysunek 1 Przykładowe dane o pracy odbiornika energii elektrycznej
Rysunek 1. Przykładowe dane o pracy odbiornika energii elektrycznej

Pierwszym krokiem mającym na celu poprawienie efektywności energetycznej takich obiektów jest zdobycie wiedzy o tym, jak przebiega ich praca oraz jak przy tym kształtuje się zużycie energii elektrycznej oraz innych mediów, które mają istotne znaczenie. Dopiero zdobycie precyzyjnej wiedzy pozwoli na podejmowanie w pełni świadomych decyzji odnośnie funkcjonowania wszystkich obiektów w obrębie stacji uzdatniania wody, czy oczyszczalni ścieków, co finalnie będzie mogło przełożyć się na poprawienie efektywności wykorzystania energii elektrycznej, dzięki czemu obniżone zostaną koszty, a dodatkowo osiągnięty zostanie cel w postaci zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Potencjał w poprawie efektywności energetycznej obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych

Ze względu na charakter prowadzonych procesów w obrębie obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych, ocenia się że najbardziej energochłonnymi składowymi tych obiektów są przepompownie oraz dmuchawy, ze względu na fakt, że zwykle są one wyposażone w silniki bardzo dużej mocy (nawet do 1,5MW). Z tego względu, to w tych miejscach należy szukać możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej, która może przełożyć się na znaczne oszczędności, sięgające nawet 10% w skali roku.

W jaki sposób można poprawić efektywność energetyczną takich obiektów?

Aby w pełni wykorzystać potencjał poprawy efektywności pracy obiektów takich jak przepompownie czy dmuchawy, należy rozważyć, które miejsca takich układów mogą generować większe, lub mniejsze straty, w jaki sposób można te straty monitorować, jak w prosty sposób je wyeliminować oraz czy jest możliwe opracowanie algorytmów sterowania, które pozwolą na prowadzenie procesów maksymalizujące ich efektywność energetyczną. Analizę takiego potencjału należy wykonać odrębnie dla przepompowni oraz stacji dmuchaw, ze względu na różny przebieg procesów, jakie w tych miejscach zachodzą.

Efektywność energetyczna przepompowni

Jednym z dwóch, podstawowych obiektów, na których należy skupić uwagę w kontekście poprawy efektywności energetycznej są przepompownie. Ze względu na wysoką moc zainstalowanych w nich silników mogą one generować bardzo dużą część kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Z drugiej strony – duża liczba czynników wpływających na pracę takich urządzeń, jak stopień zużycia łożysk, zanieczyszczenie oraz zużycie elementów ruchomych, mogą powodować pogorszenie parametrów pracy prowadzące do spadku wydajności procesu pompowania wody/ścieków. Z tego względu, podstawowym narzędziem pozwalającym na kontrolowanie efektywności przepompowni, a tym samym zarządzanie ich pracą, jest pomiar energochłonności tych obiektów. Innymi słowy, jest to pomiar ilości zużytej energii, koniecznej do przepompowania jednostki objętości wody/ścieków. Pozwala on na wyznaczenie sprawności pomp, a bieżące śledzenie tego parametru ułatwia monitorowanie stopnia eksploatacji, co jest pomocne w podjęciu decyzji, m.in. o przeglądach czy remontach. Szczegółowe korzyści zostały przedstawione na infografice poniżej:

 


Rysunek 2. Przykładowy scenariusz zastosowania systemu monitoringu energii elektrycznej dla przepompowni

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na jakie, inne sposoby można poprawić efektywność energetyczną obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych, zapraszamy na stronę: system EnVidis dla branży wod-kan.

Autor:
Astor
Źródło:
Astor
Dodał:
ASTOR Sp. z o.o.

Czytaj także