Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2011-05-31
Uwaga zmiany! Od marca weszły w życie nowe przepisy!

W ochronie środowiska nie ma praktycznie żadnego kwartału, w którym nie uległy by zmianom jakieś przepisy. Jedne są modyfikowane, inne nowe dopiero wprowadzane w życie. Raz dotyczą użytkowników środowiska, kiedy indziej zmieniają się technologie. Jedno jest pewne – trzeba nieustannie śledzić wszelkie zmiany, gdyż niezastosowanie się do nowych wymogów może wyrządzić wiele szkody i nas dużo kosztować.

W tym roku najwięcej zamieszania wywołała nowelizacja ustawa Prawo wodne. Zmianom uległ m.in. sposób naliczana kar i opłat w zakresie poboru wód oraz odprowadzania ścieków. W ubiegłym roku dużo zamieszana zrobiło wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych. W związku z jego wprowadzeniem zmieniły się m.in. zasady ewidencji komunalnych osadów ściekowych. Nowe reguły wprowadzono także w zakresie i częstotliwości badania osadów i gruntów.

Jak widać osoby zajmujące się gospodarką wodno-ściekową w firmach mają ciągle pełne ręce roboty. Muszą nie tylko dobrze orientować się w obowiązujących przepisach prawnych, ale także ciągle śledzić wszelkie zmiany, szybko je interpretować i wprowadzać w swoich zakładach. A tutaj liczy się czas i właściwe zrozumienie często skomplikowanych prawniczych sformułowań. Zatem często spędzają godziny na szukanie po internecie – a nuż akurat znajdą pożądane informacje. Niestety sieć dostarcza nam także wielu danych, których rzetelność bywa wątpliwa. Z tego powodu dla pewności, kiedy znajdziemy jedną informację, to następnie tracimy kolejne godziny na ich potwierdzenie w innych źródłach. Mało to efektywne, a do tego jakie frustrujące!

Nie jest możliwie także uczestniczenie w specjalnych szkoleniach za każdym razem, kiedy zmienią się przepisy. Brakuje na to zarówno czasu, jak i [a może i przede wszystkim] pieniędzy. Warto także, aby z wiedzy mogło skorzystać kilka osób, a nie tylko jedna, czyli ta, która akurat się szkoliła. Dlatego najlepiej mieć zawsze blisko siebie niezwykłą pomoc w pracy każdego specjalisty ds. ochrony środowiska , czy ds. gospodarki wodno-ściekowej. Taki niezbędnik, z którego w każdym momencie można skorzystać, łatwo wyszukiwać żądane informacje i mieć absolutną pewność, że są one sprawdzone i oparte na aktualnych przepisach prawnych.

Taką gwarancję daje nam poradnik Gospodarka wodno-ściekowa. To kompleksowa aktualizowana publikacja omawiająca wszelkie aspekty prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w naszym kraju. Bazuje na aktualnych przepisach, opisuje tradycyjne i nowoczesne technologie, służące oczyszczaniu ścieków, uzdatnianiu wód oraz zagospodarowaniu osadów ściekowych. To omówienie obowiązujących aktów prawnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa wodnego, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Prawa ochrony środowiska.

Poradnik szeroko przedstawia zagadnienia z zakresu wód, ścieków, osadów ściekowych, przez co jest niezawodnym kompendium wiedzy. Przybliża także system finansowania inwestycji ze środków unijnych – czyli jak uzyskać pomoc przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji inwestycji. Wiele uwagi poświęcono w poradniku informacjom o badaniach laboratoryjnych wód, ścieków, osadów ściekowych, a także temu, co w ostatnim czasie jest niezmiernie ważne - informacjom dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w pracach związanych z gospodarką wodno-ściekową .

Poradnik od lat przygotowuje zespół ekspertów – pracowników Politechniki Warszawskiej, GIOŚ, Ministerstwa Środowiska oraz czołowych kancelarii prawnych i firm konsultingowych. Nad jakością materiałów czuwa redaktor prof. dr hab. Zbigniew Heidrich.

Tylko teraz dla czytelników serwisu przygotowaliśmy 10% rabat na zakup poradnika Gospodarka wodno-ściekowa. Wystarczy skorzystać z niniejszego kodu promocyjnego przy składaniu zamówienia. RB10AS01– taki ciąg wpisz w pole Kod promocyjny. Nie zwlekaj, czas akcji ograniczony! Przejdź tutaj i zamów!

Każdy specjalista ds. ochrony środowiska na co dzień ma do czynienia ze ważnymi dokumentami. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne szereg obowiązków, a to z kolei sprawia, że trzeba często przygotowywać stosowne dokumenty. Czy masz pewność, że dokumentacja, którą przygotowujesz jest zrobiona poprawnie. Poza tym tworzenie za każdym razem nowych formularzy może być męczące. Warto ułatwiać sobie pracę – Zbiór formularzy dla gospodarki wodno-ściekowej to niezawodne narzędzie pracy każdego specjalisty w branży WOD-KAN. Zawiera najczęściej wykorzystywane wzory dokumentów wykorzystywane w branży, które można wielokrotnie edytować, zapisać i wydrukować. Przykładowe dokumenty, której znajdują się na płycie to: umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, wzór wniosku o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej. Przekonaj się sam, jak przydatnym narzędziem jest Zbiór formularzy dla gospodarki wodno-ściekowej. Kliknij zamawiam, a skorzystasz z 10%-wego rabatu, wpisując w pole Kod promocyjny RB10AS01.
Jak wspominaliśmy na początku, w ubiegłym roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Ale nie tylko w prawie następują zmiany, trzeba także na bieżąco śledzić wszelkie nowości technologiczne. Eksploatacja oczyszczalni ścieków związana jest z koniecznością prowadzenia odpowiedniej gospodarki osadowej. Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady muszą być poddawane procesom przeróbki, a następnie właściwie unieszkodliwione lub zagospodarowane. Poznaj nowe rozwiązania technologiczne, które pozwalają na skuteczną stabilizację, higienizację oraz odwodnienie osadów ściekowych, powstających zarówno w sektorze komunalno-bytowym, jak i zakładach przemysłowych.
Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków. Identyfikacja wybranych problemów i propozycje rozwiązań – to nowoczesna publikacja omawiająca metody, urządzenia oraz rozwiązania technologiczne, które pozwalają istotnie zwiększyć efektywność rozkładu substancji zawartych w osadach ściekowych organicznych. Przedstawia technologie, które prowadzą bezpośrednio do zmniejszenia ilości, masy i objętości powstających w procesach oczyszczania ścieków osadów, a co za tym idzie ograniczają lub zupełnie eliminują ich negatywny wpływ na komponenty środowiska naturalnego. Publikacja to nowość na rynku wydawniczym, dlatego możesz być pewien, że to, co zostało w niej omówione to tylko rzetelne i najbardziej aktualne informacje. Sprawdź sam – przejdź tutaj! Pamiętaj o rabacie – wpisz RB10AS01 w pole Kod promocyjny przy składaniu zamówienia i skorzystaj z 10% upustu! Czas trwania akcji ograniczony!

Nie chcesz nic kupować? - skorzystaj z bezpłatnych informacji na E-Ochrona środowiska. Wystarczy się zarejestrować!
Źródło:
Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Dodał:
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Czytaj także