Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2019-01-15
Akademia Biznesu MDDP
brak grafiki
Siedziba:
Warszawa, mazowieckie
Zasięg:
Międzynarodowy
Firma oferuje:

Akademia Biznesu wchodzi w skład grupy kapitałowej MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. MDDP jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm doradczych w Polsce.

MDDP Akademia Biznesu oferuje szerokie spektrum szkoleń i kursów w zakresie: podatki, rachunkowość, finanse, kadry i płace, controlling, zarządzanie strategiczne oraz rozwój kompetencji zawodowych i osobistych. Nasz zespół tworzą doświadczeni menedżerowie największych firm szkoleniowych działających na polskim rynku. Wieloletnia praktyka w organizowaniu kursów i szkoleń, pozwala nam na dzielenie się z Państwem wiedzą najwyższej klasy ekspertów i wykładowców. Realizujemy projekty dedykowane zróżnicowanym branżom, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny wzrost przedsiębiorstw, w których pracują uczestnicy naszych szkoleń.

Akademia Biznesu MDDP

www.akademiamddp.pl

Oferta firmy

SZKOLENIE

VAT i CIT 2019 w branży wod-kan i usług komunalnych

DZIEŃ I Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne w branży wod-kan i usług komunalnych 1. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – – praktyczne konsekwencje dla wod-kan i usług komunalnych: a) ogólne zasady działania...

SZKOLENIE

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęc

1. Przepisy regulujące procedurę reklamacyjną w ujęciu B2B i B2C – przedstawienie hierarchii przepisów prawnych. 2. Rękojmią, gwarancja, ogólne zasady odpowiedzialności – określenie różnic pomiędzy poszczególnymi instytucjami. 3. Omówienie...

SZKOLENIE

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetyczne

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w ustawach tych nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa" czy „remont". Ustawodawca uznał...

SZKOLENIE

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży w

Klasyfikacja środków trwałych 2016 (KŚT) 1. Cel wprowadzenia klasyfikacji: a) definicja środka trwałego – źródło, b) podstawy przygotowania nowej klasyfikacji – Polska klasyfikacja Obiektów Budowlanych oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług,...

SZKOLENIE

Akcyza 2019 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad rozliczania akcyzy od biogazu oraz od energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wodociągowych. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów...

SZKOLENIE

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta uchyla dotychczasowe przepisy. Z tego względu wiele instytucji jest zobowiązanych do wdrożenia nowych procedur wewnętrznych...

Kontakt

Akademia Biznesu MDDP

Adres: al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
Nr telefonu: (22) 208 28 26 Pokaż numer
Faks: (22) 211 20 90 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Profil działalności firmy

Pokaż więcej