Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2014-07-09
BIOTRANS SP. Z O. O.

transport i zagospodarowanie odpadów

brak grafiki
Siedziba:
Wysoka, pomorskie
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje:

Jesteśmy firmą zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz transportem drogowym rzeczy na terenie całego kraju, specjalizujemy się głównie w zagospodarowaniu poprzez odzysk metodą R10.

OFERTA:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprzez odzysk metodą R10 o kodach:

01 04 08 Odpady skruszonych skał zawierających substancje odżywcze dla roślin, np. wapń

01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów

01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów

02 01 03 Odpadowa masa roślinna

02 01 06 Odchody zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej

02 01 83 Odciekowe pożywki z upraw hydroponicznych

02 01 99 Osady z oczyszczania stawów służących do hodowli i chowu ryb

02 01 99 Grzybnia pochodząca z hodowli pieczarek02 02 04 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowca

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 99 Inne niewymienione odpady

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80 Wysłodki

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99 Inne niewymienione odpady

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych

03 03 01 Odpady z kory i drewna

03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 030310

06 01 99 Odpad z produkcji siarczanu magnezu nawozowego

06 02 99 Odpady węglanu wapnia i odpady z gaszenia wapna palonego

06 03 99 Odpady z fizykochemicznej obróbki kamienia wapiennego z przesiewu i przepału kamienia wapiennego

06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niz wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 09 99 Odpady z produkcji soli azotanowych: saletra wapniowa i magnezowa

06 10 99 Odpady z produkcji soli azotanowych : saletra wapniowa i magnezowa

07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych inne niż wymienione w 07 01 08

07 05 14 Wyekstrahowana kora kasztanowca, śruta z nasion kasztanowca oraz wyekstrahowane liście napastnicy

10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 99 Odpady pochodzące ze spalania słomy w kotłowniach zakładowych i gminnych

10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02 Osady z klarowania wody

19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
➦ Odbiór i transport pozostałych odpadów (zgodnie z decyzją)
➦ Transport drogowy rzeczy
➦ Doradztwo w zakresie zagospodarowania odpadów
➦ Przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie oferowanych usług.

Oferta firmy

USŁUGA

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

➦ Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprzez odzysk metodą R10 o kodach: 01 04 08 Odpady skruszonych skał zawierających substancje odżywcze dla roślin, np. wapń 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione...

USŁUGA

transport odpadów

Odbiór i transport odpadów o kodach: Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 02 02 04...

USŁUGA

transport, dokumentacja, doradztwo

BIOTRANS SP. Z O.O. oferuje usługi z zakresu: ➦ Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprzez odzysk metodą R10 ➦ Odbiór i transport pozostałych odpadów (zgodnie z decyzją) ➦ Transport drogowy rzeczy ➦ Doradztwo w zakresie zagospodarowania...

Kontakt

BIOTRANS SP. Z O. O.

Adres: Wysoka 53, 83-212 Wysoka

Nr telefonu: 667572040 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Pokaż więcej