Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2021-12-09
Dibgeologia
brak grafiki
Siedziba:
Rzeszów, podkarpackie

Jako doświadczony geolog z uprawnieniami geologicznymi kategorii V (hydrogeologia) wykonam:- projekty robót geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne (dla ujęć wód podziemnych (studni), otworów dla wykorzystania ciepła ziemi, piezometrów obserwacyjnych itp.),
- operaty wodnoprawne (na pobór wód podziemnych, urządzenia wodne, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, myjnie samochodowe, budowę na obszarze zalewowym itp.),
- monitoring wód podziemnych,
- konsultacje przy wierceniu studni,
- oceny warunków gruntowo - wodnych,
- karty informacyjne dla studni
- opinie geotechniczne.Oraz inne opracowania związane z rozpoznawaniem zasobów wód podziemnych, określaniem warunków hydrogeologicznych związanych z: wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywaniem i dokumentowaniem prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowaniem i wykonywaniem otworów obserwacyjnych.

Kontakt

Dibgeologia

Adres: Kaczeńcowa 30/1, 35-604 Rzeszów

Nr telefonu: 785691131 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Profil działalności firmy

Pokaż więcej