Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2015-08-06
Limen Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe
brak grafiki
Siedziba:
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Zasięg:
Lokalny

Firma w swojej działalności oferuje:

- opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie infrastrukyury wodno - kanalizacyjnej, a w tym:

- działając z pełnomocnictwa Iwestora uzyskanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, bądź Decyzji o Ustaleniu Warunków Zabudowy.

- działając z pełnomocnictwa Iwestora uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Przedsięwzięcia.

- działając z pełnomocnictwa Iwestora uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień, wymaganych Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) do uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, bądź Przyjęcia Zgłoszenia.

- w ramach dokumentacji budowlanej opracowywane są kompleksowe rozwiązania dla:

- sieci kanalizacji sanitarnej tj. kanałów ulicznych, przyłączy do indywidualnych posesji,

przepompowni ścieków sanitarnych - zarówno hermetycznych - tłocznie ścieków, jak i tradycyjnych - z pompami zatapialnymi i komorą zasuw,

układów kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej.

- sieci kanalizacji deszczowej tj. kolektorów ulicznych, przyłączy do indywidualnych posesji, przepompowni wód opadowych, separatowów tłuszczów i substancji ropopochodnych oraz piasku, zbiorników retencyjnych i wylotów do odbiorników.

- sieci wodociągowej i przeciwpożarowej tj. magistral i rozdzielczych sieci wodociągowych, wraz z przyłączami do posesji, stacji hydroforowych i pompowni strefowych wody.

- opracowywanie dokumentacji budowlanej, oraz projektów wykonawczych dla indywidualnych rozwiązań infrastrukturalnych.

- opracowywanie koncepcji programowo - przestrzennych.

- opracowywanie programów funkcjonalno - użytkowych.

- opracowywanie dokumentacji przedmiarowo - kosztorysowej.

- nadzory autorskie.

- nadzory inwestorskie.

Kontakt

Limen Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe

Adres: ul. Agertowa 10, 85-485 Bydgoszcz

Nr telefonu: 609-473-329 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Pokaż więcej