Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2016-04-12
MKK SYSTEM
brak grafiki
Siedziba:
Szreńsk, mazowieckie
Zasięg:
Krajowy

Wykonuję opracowania dla inwestycji planowanych, realizowanych oraz eksploatowanych, które zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska wymagają uzyskania decyzji administracyjnych.

Wykonam:

- Karty Informacyjne Przedsięwzięcia bądź Raporty Oddziaływania na Środowisko (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);

- Operaty Ochrony Powietrza (do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia);

- Operaty wodno prawne (w celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego na wprowadzanie ścieków);

- Gospodarki odpadami (do wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów)

Możesz z mojej strony liczyć na monitorowanie i pilnowanie spraw w urzędzie, w tym dokonywanie wszelkich uzupełnień, do momentu uzyskania stosownych decyzji...

Prowadzę również dokumentację stałą, bieżącą dla firm (raporty KOBiZE, ewidencję odpadów, zbiorcze zestawienia odpadów, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne zgodnie z wymaganiami prawnymi przewidzianymi w zakresie ochrony środowiska).

Kontakt

MKK SYSTEM

Adres: Mławska 21a, 06-550 Szreńsk

Nr telefonu: 695420249 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Profil działalności firmy

Pokaż więcej