Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2007-05-25
PWP KATOWICE Sp. z o.o.
brak grafiki
Siedziba:
Katowice, śląskie
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje:

Już na starcie PWP Katowice postawiło na bardzo dynamiczny rozwój, czego potwierdzeniem jest utworzenie filii w Poznaniu i w Warszawie oraz stworzenie Centrum Produkcyjnego i Centrum Serwisowego w Płocku. Spółka od lat produkuje nowoczesne urządzenia dla oczyszczalni ścieków. Wraz ze wzrastającą świadomością ekologiczną i surowymi normami, wprowadzanymi przez Unię Europejską, pozyskuje nowe grupy odbiorców (np.: zakłady przemysłowe).

PWP Katowice stale rozszerza ofertę produkcyjną i handlową, tak aby każdy Klient miał zapewnioną kompleksową obsługę związaną z mechanicznym oczyszczaniem ścieków oraz obróbką i zagospodarowaniem osadu.

Na ofertę Spółki składa się:
- opracowanie indywidualnego projektu technicznego we współpracy z biurem projektów,
- stworzenie systemu finansowania,
- wykonanie wszystkich urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków,
- wykonanie instalacji do obróbki osadów,
- wykonanie instalacji do suszenia osadu, jego transportu i spalania,
- obsługa serwisowa - świadczona jest przez własne zespoły serwisowe oraz autoryzowanych przedstawicieli, pokrywając obszar całego kraju.

Połączenie wiedzy i technologii renomowanych, światowych producentów z kadrą inżynierską PWP Katowice oraz doskonale wyposażonym Centrum Produkcyjnym w Płocku pozwala firmie podjąć się każdego wyzwania.

Siedziba główna PWP Katowice znajduje się w Katowicach
na ulicy Francuskiej 57, a o jej lokalizacji przesądziła doskonała sieć połączeń komunikacyjnych z całą Polską oraz dostęp do wybitnych specjalistów mieszkających w Aglomeracji Śląskiej.

W biurze Spółki pracuje zespół konsultantów technicznych zajmujących się indywidualnym doradztwem w zakresie wykorzystania oferowanych technologii, który służy również pomocą w opracowaniu planu finansowania inwestycji.

Zapraszamy do współpracy biura projektów, firmy inżynieryjno-budowlane, jednostki administracji publicznej, placówki naukowe oraz przedsiębiorstwa.
Szczegółowych informacji udzielają nasi doradcy.

Z poważeniem:

Paweł Wójcik
Prezes Zarządu

Wybrane pozycje z oferty firmy

PRODUKT

SP Separator piasku

Urządzenie służy do separowania uwodnionych mieszanin i osadów. Wychwytuje opadające cząstki i usuwa je w stanie odwodnionym. Może być stosowane na oczyszczalniach ścieków przy usuwaniu piasku z piaskowników oraz w papierniach przy usuwaniu...

PRODUKT

Zbiorniki przepompowni

Zbiorniki pompowni PWP KATOWICE wykonane są z polimerobetonu. Polimerobeton jest materiałem składającym się w 90% z wysuszonego kruszywa kwarcytowego o różnym uziarnieniu (mączka, piasek, żwir) z żywicą poliestrową, która stanowi 10-12% mieszanki....

PRODUKT

SZS Separator zblokowany z sitem

Jest to urządzenie stosowane tam, gdzie mamy do czynienia z na tyle niedużą wydajnością, że nie ma konieczności zastosowania piaskownika (w oczyszczalni ścieków) lub innego urządzenia w innych zakładach przemysłowych. Odpowiednia kubatura komory...

PRODUKT

SZ Stacja zlewcza

Stacja zlewcza SZ służy do odbioru ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi. Układ kontrolno-pomiarowy ścieków dowożonych obejmuje (standardowo): - komputer sterujący, moduł identyfikujący przewoźników, - oprogramowanie...

PRODUKT

RD Ruchome dno

Przenośnik typu RD to oparty na technologii bezwałowych przenośników spiralnych efektywny system rozładunku silosów i zbiorników. Może być stosowany do przechowywania osadów ściekowych, przechowywania i rozładunku odpadów zielonych oraz...

PRODUKT

WS Wirówka sedymentacyjna

Wirówka sedymentacyjna WS należy do rodziny nowoczesnych urządzeń przeznaczonych do odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych oraz do rozdzielania frakcji substancji płynnych. Dzięki swojej wszechstronności wirówki WS mogą być stosowane do: ...

Zobacz pełną ofertę (27) ›

Kontakt

PWP KATOWICE Sp. z o.o.

Adres: Francuska 57, 40-028 Katowice

Nr telefonu: 032 209-01-88 Skopiuj

Faks: 032 201-88-16 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Oferowane marki

Profil działalności firmy

1.1.1. Pompy do wody
1.1.2. Pompy do ścieków
1.1.6. Pompy głębinowe
1.2. Osprzęt pomp
1.3. Pompownie
2.4. Przepompownie ścieków
2.5. Wyposażenie przepompowni ścieków
2.6.1. Stacje zlewcze ścieków
2.6.2.1. Kraty
2.6.2.2. Sita
2.6.3.1. Bioreaktory zblokowane ze zbiornikiem retencyjnym
2.6.3.2. Bioreaktory bez zbiornika retencyjnego
2.6.3.3. Bioreaktory sekwencyjne
2.6.3.4. Bioreaktory przepływowe
2.6.4.1. Mieszadła wolnoobrotowe
2.6.4.2. Mieszadła średnio i szybkoobrotowe
2.6.5.1. Systemy drobnopęcherzykowego napowietrzania
2.6.5.2. Strumiennice napowietrzające
2.6.6. Flotatory, systemy flotacji
2.6.7. Inne elementy oczyszczalni ścieków
2.7.1. Separatory i osadniki dla oczyszczalni ścieków
2.7.2. Separatory i osadniki indywidualne
2.8.1.1. Przenośniki ślimakowe
2.8.1.2. Transport osadu - zgarniacze
2.8.3.1. Prasy, wirówki, dekantery
2.8.4. Urządzenia do suszenia osadu
2.8.5. Pozostałe urządzenia do osadów ściekowych
3.1.1. Zbiorniki betonowe i żelbetowe
3.1.2. Zbiorniki z tworzyw sztucznych (pe, pp, pcv itp.)
3.1.6. Inne zbiorniki
3.2.1. Studnie i studzienki betonowe
3.2.2. Studnie i studzienki z tworzyw sztucznych
4.1.1. Zawory odcinające
4.1.2. Zawory czerpalne
4.1.3. Zawory pływakowe
4.1.4. Zawory zwrotne
4.1.5. Zawory antyskażeniowe
4.1.6. Zawory regulacyjne
4.1.7. Zawory napowietrzające
4.1.8. Zawory odpowietrzające
4.1.9. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające
4.1.10. Zawory hydrantowe
4.1.12. Inne zawory
4.2.10. Odpowietrzniki
4.3.1. Hydranty uliczne (nadziemne)
4.3.2. Hydranty podziemne
4.3.3. Hydranty natynkowe i wnękowe
4.3.4. Pozostałe urządzena przeciwpożarowe
4.4. Reduktory ciśnienia
4.5.1. Zasuwy odcinające
4.5.2. Zasuwy redukcyjne
4.5.3. Zasuwy wymienne
4.5.4. Zasuwy kanalizacyjne i zastawki kanałowe
4.5.5. Układy napędowe zasuw
4.5.6. Osprzęt, akcesoria do zasuw
4.6.1. Przepustnice z napędem ręcznym
4.6.2. Przepustnice z napędem elektromechanicznym
4.6.3. Przepustnice z napędem pneumatycznym
4.6.4. Przepustnice z napędem hydraulicznym
4.6.5. Układy napędowe przepustnic
4.13. Inna armatura
5.2. Automatyka, systemy sterowania
6.4.1. Wykonawcy - utylizacja osadów ściekowych
6.4.2. Urządzenia do utylizacji osadów ściekowych
6.5.1. Wykonawcy - zagospodarowanie osadów ściekowych
6.5.2. Urządzenia do zagospodarowywania osadów ściekowych
6.13.1. Koagulanty
6.13.2. Flokulanty
6.14. Chemia instalacyjna - eksploatacja
8.4. Chemia instalacyjna
9.1. Doradztwo techniczne i inwestycyjne
9.4. Instytucje wspomagania inwestycji
9.5.3. Projektowanie przepompowni ścieków
9.6. Operaty wodno-prawne
9.7.1.1. Banki
9.7.1.2. Leasing
9.7.1.3. Fundusze
9.7.2. Doradztwo
10.7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - wykonawcy
10.11. Montaż przepompowni ścieków

Pokaż więcej