Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2007-06-27
przydomowe oczyszczalnie ścieków
Producent:
Delfin
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DELFIN znajdują szczególnie zastosowanie w miejscach, gdzie trudno jest przeprowadzić centralną kanalizację. Oferowane przez naszą firmę oczyszczalnie ścieków to niewielkie obiekty, prawie całkowicie umieszczane pod powierzchnią działki. Mają one za zadanie oczyszczać ścieki w takim stopniu, aby bezpiecznie i zgodnie z wymogami prawnymi odprowadzić je do środowiska. Zasada działania oczyszczalni polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków bytowo – gospodarczych:
- pierwszy etap to wstępne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym z filtrem o odpowiedniej pojemności np. dla rodziny 4-5 – osobowej o pojemności 2000 litrów o wymiarach 2,10m(długość) x 1,20m(szerokość) x 1,40m(wysokość) lub dla rodziny 6-7 – osobowej o odpowiedniej pojemności tj. 3000 litrów o wymiarach 2,40m(długość) x 1,50m(szerokość) x 1,52m(wysokość). Proces ten zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. W wyniku opadania cząstek o większej gęstości tworzy się osad, który ulega fermentacji. Substancje lżejsze od wody unoszone są na powierzchni. Ostatecznie przed następnym etapem oczyszczania ścieki klarowane są na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy wylocie ścieków z osadnika.
- drugi etap to biologiczne doczyszczanie ścieków poprzez drenaż rozsączający lub złoże filtracyjne.

Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych drenów perforowanych wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki w osadniku gnilnym do gruntu w celu ich biologicznego doczyszczenia. Ścieki infiltrujące przez warstwę żwiru i naturalne warstwy gruntu dobrze przepuszczalnego ulegają procesom doczyszczania. Głębokość ułożenia drenów zależy od głębokości zamarzania gruntu, minimalnie powinna wynosić około 0,6m. Każdy ciąg zakończony jest kominkiem wentylacyjnym mającym za zadanie odpowietrzać i napowietrzać rury rozsączające. Na rury ułożone w warstwie żwiru układa się geowłókninę, która ma zapewnić prawidłową wymianę gazową. Całość przysypana jest warstwą gruntu rodzimego.

Złoże filtracyjne jest kolejnym rodzajem drugiego etapu oczyszczania ścieków po osadniku gnilnym. Stosowane jest w przypadku, gdy warunki gruntowo – wodne nie pozwalają na zastosowanie drenażu rozsączającego, czyli występują grunty „trudne” tzn. glina, ił itp. Ścieki po podczyszczeniu w osadniku gnilnym są rozprowadzane na filtrze żwirowym. Przesiąkając ulegają mechanicznemu cedzeniu i biologicznemu doczyszczaniu na błonie biologicznej, która tworzy się na ziarnach żwiru. Istotnym warunkiem poprawnego funkcjonowania tego rozwiązania jest istnienie odbiornika oczyszczonych ścieków (rów melioracyjny, ciek wodny).

Lokalizacja oczyszczalni wymaga uwzględnienia pewnych minimalnych odległości: osadniki gnilne mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, jednak pod warunkiem ich odpowietrzania przez instalację sanitarną wyprowadzoną ponad dach. Ponadto osadnika gnilnego nie należy montować w odległości mniejszej niż 15m od najbliższej studni, a drenażu rozsączającego co najmniej 30m. Odległość osadnika oraz drugiego etapu oczyszczania od granicy działki i drogi publicznej powinna wynosić 2m.
Prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz dobrze dobrany i wykonany drugi etap oczyszczania pozwalają na redukcję zanieczyszczeń w granicach 90%.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

IMPET Firma Handlowo-Usługowa

Adres: Kalwaryjska 25, 30-504 Kraków

Nr telefonu: 012 656-59-51 Skopiuj

Faks: 012 656-42-56 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...