Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-05-31
Separator tłuszczów

EOT

Separatory EOT są przeznaczone do usuwania nieemulgowanych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze ścieków przed ich zrzutem do kanalizacji lub do kolejnego stopnia oczyszczania (np. w oczyszczalni ścieków). Używane są jako wyposażenie zakładów produkcyjnych, gdzie dochodzi do przekroczenia limitu stężenia tłuszczów w ściekach i wymagana jest ochrona sieci kanalizacyjnej oraz urządzeń oczyszczających przed osadzaniem tłuszczy, tzn. przede wszystkim w dużych stołówkach, restauracjach, hotelach i wytwórniach produktów spożywczych. Do separatora tłuszczów nie należy nigdy doprowadzać innych ścieków powstających w danym obiekcie. Przed dopływem do separatora należy uprzednio usunąć grube zanieczyszczenia mechaniczne, które powodowały by nadmierne zamulanie wnętrza urządzenia i zwiększały wymagania związane z jego utrzymaniem. Separatory tłuszczu opatrzone są znakiem CE zgodnie z EN 1825-2.

Separator tworzy wodoszczelny zbiornik w całości wykonany z polipropylenu, rozdzielony ścianami działowymi na poszczególne przestrzenie robocze – osadową, oddzielającą i magazynującą wychwycony tłuszcz. Projekt separatorów został opracowany zgodnie z normą. Separatory są produkowane w dwu podstawowych wykonaniach, a mianowicie do osadzenia na podłodze pomieszczeń (pomieszczania w suterynie, piwnicach itp.) lub do osadzenia w terenie (zabudowa na ciągu kanalizacyjnym poza obrębem budynku, bezpośrednio w terenie). Ich konstrukcja pozwala osadzać je na betonowej płycie fundamentowej i bezpośrednio obsypać materiałem obojętnym bez obetonowania, (jeżeli separator jest umieszczony w pasie zieleni i nad poziomem wody gruntowej i nie jest obciążony ruchem pojazdów). Dopływ i odpływ wody ściekowej jest dopasowany do podłączenia rurociągów od ø 110 mm do ø 160 mm (według wielkości separatora i wymagania odbiorcy). Separator można odpowietrzać za pomocą rury PP umieszczonej nad poziomem ścieków w separatorze. Ścieki (pozbawione grubych zanieczyszczeń mechanicznych) z zawartością tłuszczów są po wejściu do separatora pozbawiane drobnych zanieczyszczeń mechanicznych, które osadzają się na dnie pierwszej komory oddzielonej ścianą nurnikową oraz nadmiaru tłuszczów lżejszych od wody, które zgromadzą się na powierzchni wody (razem z ewentualnymi innymi zanieczyszczeniami pływającymi). Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają pod ścianą nurnikową do drugiej komory, gdzie dzięki ochładzaniu przebiega dalszy ciąg oddzielania grawitacyjnego oraz dochodzi do oddzielenia resztek tłuszczów pływających. Stężenie tłuszczów na odpływie z separatora odpowiada wymogom dotyczącym jakości ścieków odprowadzanych do lokalnej sieci kanalizacyjnej lub do oczyszczalni ścieków.

Zalety

• zastosowanie materiałów nie podlegających korozji
• wysoka sprawność usuwania tłuszczów, odprowadzane ścieki nie powodują „zarastania" rur kanalizacyjnych cząstkami tłuszczu
• minimalne wymagania dotyczące obsługi i konserwacji
• niskie koszty zakupu i koszty eksploatacyjne

Instalacja

Separatory można umieścić w budynku i poza nim bezpośrednio w terenie.

Instalacja w budynku:

Separator EOT należy umieścić jak najbliżej źródła zanieczyszczeń na równym podłożu. Producent zaleca wyrównanie nierówności podłoża. Należy podłączyć rurociąg doprowadzający i odprowadzający do kanalizacji, alternatywnie podłączyć rurę odpowietrzającą. Po wykonaniu tych czynności separator jest przygotowany do eksploatacji można do niego doprowadzić ścieki.

Instalacja w terenie:

Separator EOT należy umieścić poza budynkiem w odpowiednio wykonanym wykopie i podłączyć do kanalizacji. Zbiornik należy obsypać materiałem obojętnym. W przypadku umieszczenia w terenie utwardzonym, po którym mogą poruszać się pojazdy, lub przy osadzeniu pod maks. poziomem wody gruntowej zbiornik należy częściowo bądź zupełnie obetonować. Szczegółowy opis instalacji znaleźć można w dołączanych do wyrobu Warunkach technicznych. Sposób uruchomienia jest taki sam jak przy instalacji w budynku

Typoszereg separatorów EOT:
Od przepływu 0,5 l/s do 15 l/s

Na zamówienie wykonujemy separatory o większej wydajności.

Dla projektantów i instalatorów firma przygotowała rysunki w formacie dwg., pdf, opisy, tabele, protokoły, dtr, do wykorzystania w projektach. Prosimy o kontakt, a prześlemy komplet materiałów.

 

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

PRO-EKO-BUD Sp. z o.o.

Adres: Balicka 100, 30-149 Kraków

Nr telefonu: 500691159 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl