„Nadzór inwestorski nad budową instalacji kanalizacji deszczowej ”.

Nr 759318 z dnia 2019-12-04 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-12-07 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej

Nr 753425 z dnia 2019-10-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-10-26 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży wodno-kanalizacyjnej

Nr 753510 z dnia 2019-10-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-10-19 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Wykonanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych

Nr 751175 z dnia 2019-10-04 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-10-12 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Nr 747112 z dnia 2019-09-11 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-09-21 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ WODOCIĄGU

Nr 732180 z dnia 2019-06-19 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-07-04 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie
Termin składania ofert:
2019-04-05 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie
Termin składania ofert:
2019-03-30 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Nr 711676 z dnia 2019-02-19 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-02-27 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie
Termin składania ofert:
2019-02-26 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Nr 711463 z dnia 2019-02-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-02-27 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie
Termin składania ofert:
2019-02-27 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie
Termin składania ofert:
2019-01-18 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Nr 700505 z dnia 2018-12-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-01-04 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie