Termin składania ofert:
2019-08-14 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Opracowanie koncepcji lokalizacji i budowy kontenerowej pompowni wody

Nr 731955 z dnia 2019-06-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-06-26 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej

Nr 731743 z dnia 2019-06-17 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-07-04 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Dokumentacja projektowa - ,,Budowa sieci wodociągowej''

Nr 730725 z dnia 2019-06-12 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-06-20 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2019-05-31 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej

Nr 723030 z dnia 2019-04-25 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-05-07 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody

Nr 717327 z dnia 2019-03-20 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-04-05 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej - hydrantowej

Nr 716176 z dnia 2019-03-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-04-09 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Opracowanie dokumentacji projketkowej

Nr 712834 z dnia 2019-02-25 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-03-05 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2019-02-02 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu

Nr 705590 z dnia 2019-01-15 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-01-22 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie