Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody

Nr 717327 z dnia 2019-03-20 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-04-05 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2019-04-04 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie
Termin składania ofert:
2019-04-04 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Wykonanie kanalizacji deszczowej

Nr 717202 z dnia 2019-03-19 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-03-30 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie
Termin składania ofert:
2019-04-02 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie
Termin składania ofert:
2019-04-02 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie
Termin składania ofert:
2019-03-23 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie
Termin składania ofert:
2019-03-26 upłynął
Lokalizacja:
śląskie
Termin składania ofert:
2019-04-04 upłynął
Lokalizacja:
śląskie

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej

Nr 716393 z dnia 2019-03-14 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-03-22 upłynął
Lokalizacja:
śląskie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej

Nr 716203 z dnia 2019-03-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-03-21 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej - hydrantowej

Nr 716176 z dnia 2019-03-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-04-09 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2019-03-21 upłynął
Lokalizacja:
małopolskie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków

Nr 716202 z dnia 2019-03-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-03-26 upłynął
Lokalizacja:
pomorskie

Wykonanie operatów wodnoprawnych

Nr 715701 z dnia 2019-03-11 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-03-19 upłynął
Lokalizacja:
pomorskie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej

Nr 715746 z dnia 2019-03-11 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-03-19 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa sieci wodociągowe

Nr 715013 z dnia 2019-03-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-03-15 upłynął
Lokalizacja:
pomorskie
Termin składania ofert:
2019-03-15 upłynął
Lokalizacja:
pomorskie

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej

Nr 715268 z dnia 2019-03-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-03-16 upłynął
Lokalizacja:
śląskie

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

Nr 715043 z dnia 2019-03-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-03-15 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie