Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży wodno-kanalizacyjnej

Nr 753510 z dnia 2019-10-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2019-10-19 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie
Termin składania ofert:
2019-10-29 9 dni
Lokalizacja:
małopolskie

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Nr 753513 z dnia 2019-10-16
Termin składania ofert:
2019-10-29 9 dni
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2019-10-29 9 dni
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Remont terenowej przepompowni ścieków

Nr 753519 z dnia 2019-10-16
Termin składania ofert:
2019-10-26 6 dni
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2019-10-29 9 dni
Lokalizacja:
śląskie
Termin składania ofert:
2019-10-26 6 dni
Lokalizacja:
podkarpackie
Termin składania ofert:
2019-10-26 6 dni
Lokalizacja:
lubuskie

Rozbudowa sieci wodociągowej

Nr 753523 z dnia 2019-10-16
Termin składania ofert:
2019-10-26 6 dni
Lokalizacja:
śląskie

Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych

Nr 753525 z dnia 2019-10-16
Termin składania ofert:
2019-10-26 6 dni
Lokalizacja:
podkarpackie
Termin składania ofert:
2019-10-26 6 dni
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie
Termin składania ofert:
2019-10-23 3 dni
Lokalizacja:
małopolskie

Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej

Nr 753540 z dnia 2019-10-16
Termin składania ofert:
2019-10-26 6 dni
Lokalizacja:
mazowieckie
Termin składania ofert:
2019-10-30 10 dni
Lokalizacja:
śląskie
Termin składania ofert:
2019-10-22 2 dni
Lokalizacja:
opolskie
Termin składania ofert:
2019-10-29 9 dni
Lokalizacja:
śląskie
Termin składania ofert:
2019-10-29 9 dni
Lokalizacja:
opolskie
Termin składania ofert:
2019-10-26 6 dni
Lokalizacja:
podkarpackie
Termin składania ofert:
2019-10-26 6 dni
Lokalizacja:
mazowieckie
Termin składania ofert:
2019-10-26 6 dni
Lokalizacja:
dolnośląskie