Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2017-10-10

Powrót do kalendarium
Gospodarka wodomierzowa w praktyce przedsiębiorstw wodociągowych
Koszt szkolenia:
do uzgodnienia
Czas trwania:
1 dzień
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Przepisy prawne związane ze stosowaniem: doborem, montażem i eksploatacją wodomierzy
 Ustawa Prawo o miarach i akty wykonawcze
 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej budynków i akty wykonawcze
 Ustawa prawo budowlane i akty wykonawcze
 Ustawa o systemie oceny zgodności
3. Klasyfikacja wodomierzy
 Metrologia wodomierzy – klasy metrologiczne
 Deklaratywność wyrobu – MID
 Podział ze względu na średnice
 Typy wodomierzy
4. Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym, użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych
 Podstawy teoretyczne doboru wodomierzy
 Zastosowanie rejestratorów cyfrowych do weryfikacji wielkości wodomierzy
 Metoda statystyczna doboru wielkości wodomierza
 Profil przepływów i zużycia wody dla budownictwa wielorodzinnego
5. Wodomierze główne – zasady montażu i właściwości eksploatacyjne
 Zasady montażu wodomierzy w nowo budowanych obiektach
 Zasady montażu w obiektach istniejących
 Eksploatacyjne właściwości wodomierzy głównych
 Ekspertyzy wodomierzy głównych
6. Wodomierze mieszkaniowe
 Zasady wyboru wodomierzy
 Zasady montażu wodomierzy
 Eksploatacyjne właściwości wodomierzy mieszkaniowych
7. Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
 Przyczyny rozbieżności i ich wpływ na bilans wody
 Przeciwdziałanie powstawaniu rozbieżności – zabezpieczenia wodomierzy
 Przeciwdziałanie powstawaniu rozbieżności – działania niezwiązane z urządzeniem pomiarowym
8. Sposoby bilansowania wody w przedsiębiorstwach wodociągowych
9. Nowe technologie
 System radiowy odczytu wodomierzy
 Rejestracja profilu rozbioru wody

 

Prowadzący:

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz
Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Białostockiej i Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w zakresie gospodarki wodnej, metrologii urządzeń pomiarowych, pomiaru przepływu i ciśnienia w instalacjach i sieciach wod-kan. Od 15 lat prowadzi badania na różnego typu urządzeniach metrologicznych w przedsiębiorstwach wodociągowych w całej Polsce. Jest doradcą przedsiębiorstw wodociągowych i zarządców nieruchomości w zakresie ograniczania strat pozornych i rzeczywistych wody.
Opracował metody ograniczania różnicy bilansowej w budynkach wielolokalowych w systemie mieszanym wraz z potwierdzeniem jej skuteczności w spółdzielniach mieszkaniowych na terenie całego kraju. Jest autorem innowacyjnej koncepcji alternatywnej do strefowania sieci - do ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych w oparciu o rejestratory GSM/GPRS wdrażanej obecnie w wybranych przedsiębiorstwach.
Prelegent konferencji naukowych z zakresu bilansowania wody i gospodarki wodomierzowej, autor licznych publikacji naukowych i opracowań dla przedsiębiorstw wodociągowych – m.in. wytycznych doboru wodomierzy, projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod-kan, koncepcji zarządzania siecią wodociągową. Współpracuje z producentami w zakresie wdrażania innowacji i koncepcji pracy nowych urządzeń oraz badań metrologii urządzeń do opomiarowania mediów.

 

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na szkolenia otwarte.

Chętnie zorganizujemy Państwu szkolenie zamknięte z tego tematu - kontakt: dr inż. Piotr K. Tuz tel. 603 648 700, ptuz@aqtech.com.pl

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

Dział Szkoleń i Marketingu
Justyna Dąbrowska - Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu

Nr telefonu: 603 672 800 Skopiuj

Faks: 85 652 45 56 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...