Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2013-08-23

Powrót do kalendarium
Zmiany w przepisach w związku z transpozycją do polskiego prawa Dyrektywy 2010/75/UE z 24 listopada
Koszt szkolenia:
450 PLN + VAT
Czas trwania:
1 dniowe
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Już teraz chcemy przybliżyć Państwu jakie nowe obowiązki i wytyczne niesie ze sobą planowana nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska.

Celem niniejszego szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat:
1.    Jakie zmiany niesie transpozycja do polskiego prawa ochrony środowiska .
2.    Omówienie jak nowe przepisy usprawnią dotychczas istniejący system.
3.    Jak wszystkie istniejące instalacje posiadające pozwolenia zintegrowane będą musiały je dostosować do wymogów Dyrektywy IED w terminie do 7 stycznia 2014 r.
4.    Omówienie nowych obowiązków dotyczących ochrony gleby i wód podziemnych.

Grupa docelowa:

Szkolenie w dużej mierze skierowane jest do specjalistów zajmujących się ochroną środowiska w zakładach objętych pozwoleniami zintegrowanymi.

450,00 PLN + VAT / os.

Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe

•    wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

•    obiad i przerwę kawową

•    komfortowa sala wykładowa z pełnym wyposażeniem multimedialnym

Program szkolenia:

1.    Omówienie obecnego brzmienia najistotniejszych przepisów, które ulegną zmianie w związku z transpozycją dyrektywy IED.
2.    Omówienie ogólnych wymagań Dyrektywy IED.
3.    Omówienie zmian w przepisach ochrony środowiska związanych z wejściem w życie ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska i niektóre inne ustawy  i transponującej  ustalenia Dyrektywy IED do polskiego prawa.
4.    Nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
5.    Omówienie nowych zasad wydawania pozwoleń zintegrowanych i przeprowadzania ich analiz.
6.    Omówienie zmian w przepisach dotyczących dużych źródeł energetycznego spalania (LCP).
7.    Nowe spojrzenie na wymagania wynikające z dokumentów referencyjnych dot. BAT w kontekście wydawania pozwoleń zintegrowanych.
8.    Omówienie zasad stosowania warunkowego odstępstwa od wymagań wynikających z tzw. Konkluzji BAT.
9.    Nowe regulacje dotyczące ochrony gleby i wód podziemnych.
10.    Podsumowanie – konsultacje indywidualne, omówienie zadanych pytań dotyczących konkretnych przypadków, itp.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Kategorie szkolenia

Organizator

Team Prevent Poland Sp. z o.o.

Adres: ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna
Nr telefonu: 32 32 63 008 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...