Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2021-04-15
Audyty w zakresie ochrony środowiska
Zasięg:
krajowy

Ciągle zmieniające się uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska wymuszają konieczność weryfikacji stanu prawnego działalności firmy w tym zakresie. Audyty środowiskowe stanowią jedną z form weryfikacji tych zmian oraz oceny zgodności z aktualnymi wymaganiami.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie:

kompleksowego audytu zgodności pod kątem spełniania wymagań szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Zakres audytu obejmuje przegląd zakładu w celu identyfikacji aspektów środowiskowych i odniesienie się do aktualnych wymagań prawnych. Audyt prowadzony jest z podziałem na poszczególne zagadnienia ochrony środowiska, takie jak: emisja do powietrza, opłaty za gospodarcze korzystnie ze środowiska, hałas, odpady, opakowania, gospodarka wodno-ściekowa, środowisko gruntowo-wodne, substancje niebezpieczne.

W oparciu o wnikliwe przeanalizowanie poszczególnych zagadnień ochrony środowiska określony zostanie stopień przestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska oraz ewentualnie grożące konsekwencje za jego brak.

W oparciu o przeprowadzony audyt specjaliści Team Prevent Poland sporządzą szczegółowy raport, zawierający wykaz aktualnych aktów prawnych mających odniesienie do działalności Firmy, opis stanu aktualnego na dzień prowadzenia audytu, ocenę zgodności wymagań (spełnia /nie spełnia) oraz propozycję działań korygujących.

Celem audytu jest przede wszystkim obniżenie kosztów działalności, ograniczenie strat związanych z sankcjami karnymi, obniżenie do minimum występowania zagrożeń środowiskowych i związanych z nimi negatywnego oddziaływania na środowisko i człowieka.

Prowadzimy również audyty zgodności z normą ISO 14001.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Firma

SQD Alliance Sp. z o. o.

Adres: ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna

Nr telefonu: 32 326 30 08 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie usługi