Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2017-07-25
Modelowanie hydrauliczne sieci i kalibracja modeli
Zasięg:
krajowy

Wykonujemy kompleksowo statyczne i dynamiczne modele hydrauliczne sieci wodociągowej.

Tworzenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej polega na jej odwzorowaniu w programie w układzie możliwie jak najbardziej zbliżonym do występującego w terenie.

Model pozwala uzyskać szybką odpowiedź na pytania dotyczące warunków panujących w sieci wodociągowej, których uzyskanie w oparciu o badania na rzeczywistej sieci wodociągowej byłoby skomplikowane i czasochłonne.

Dzięki modelom komputerowym, zarządzający siecią wodociągową ma możliwość dynamicznej
obserwacji zmienności parametrów hydraulicznych w założonym czasie symulacji.

Nasze modele tworzymy w oparciu o programy Epanet jak również licencjonowany program Stanet produkcji niemieckiej firmy Fischer-Uhrig Engineering, której jesteśmy autoryzowanym parntnerem.  

W oparciu o model hydrauliczny można między innymi:

 • sprawdzać możliwości i warunki podłączenia nowych odbiorców i rozbudowy sieci;
 • optymalizować dobór średnic dla nowych i przebudowywanych sieci;
 • prognozować pracę sieci wodociągowej w warunkach awaryjnych;
 • badać warianty sterowania ciśnieniem;
 • wyznaczać strefy zasilania z poszczególnych źródeł wody;
 • analizować pracę sieci w warunkach poboru wody na cele przeciwpożarowe;
 • wyszukiwać miejsca, w których występują zjawiska nietypowe, np.: zwiększone wycieki wody, przymknięte zasuwy, przewężenia przekrojów, „ucieczka" wody do innej strefy itp.;
 • dobierać pompy;
 • projektować zbiorniki sieciowe;
 • wskazywać miejsca do zabudowy stałego monitoringu.

(za G.Ścieranka "Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych - wybrane aspekty", Napędy i sterowanie 1/2016)

Dodatkowo wykonujemy usługi:

 • Rozbudowa i kalibracja istniejących modeli hydraulicznych
 • Analizy pracy sieci na podstawie modeli hydraulicznych
 • Szkolenia z wykonywania modeli hydraulicznych

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Firma

AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

Adres: Niemeńska 29, 15-161 Białystok

Nr telefonu: 85 652 45 56 Skopiuj

Faks: 856524556 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...