Powrót do listy wiadomości Dodano: 2018-07-11   |  Ostatnia aktualizacja: 2018-07-11
Krakowscy i wiedeńscy wodociągowcy spotkali się na wspólnych warsztatach
Mat. pras.
Mat. pras.

21 czerwca w ZUW Bielany odbyły się krakowsko-wiedeńskie warsztaty, których tematem było sprawne i bezpieczne działanie miejskich systemów kanalizacyjnych w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne. Organizatorami spotkania byli Eurocomm-PR (spółka Wiedeńskiego Holdingu Komunalnego) i Wodociągi Miasta Krakowa, a partnerem Stowarzyszenie Forum Galicyjskich Wodociągów.

Eksperci reprezentujący Wien Kanal, Wodociągi Miasta Krakowa oraz Politechnikę Krakowską spotkali się, by porównać już działające systemy zarządzania infrastrukturą miejską oraz określić potencjalne kierunki dalszego rozwoju.

W trzech debatach tematycznych wzięli udział: przedstawiciel Wien Kanal - DI Thilo Lehmanna oraz przedstawiciele Wodociągów Miasta Krakowa: Marcin Łukaszewicz - Z-ca Dyrektora ds. Ścieków, Marcin Glixelli - Kierownik Zespołu ds. Modelowania oraz Bartosz Łuszczek - Z-ca Dyrektora ds. Technologii i Analiz. Moderatorem paneli dyskusyjnych był Stanisław Rybicki – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Debaty poświęcone były zagadnieniom takim jak:
1. Zarządzanie retencją kanałową w systemach ogólnospławnych – sposoby realizacji pomiarów on-line na sieciach kanalizacyjnych
2. Modelowanie zintegrowane jako niezbędna pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z pracą kanalizacji ogólnospławnej
3. Rozwiązania prawne i ich konsekwencje w zakresie przelewów burzowych

W czasie spotkania zwrócono uwagę na zmniejszające się jednostkowe zużycie wody przez mieszkańców przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, co skutkuje koniecznością stosowania rozwiązań chroniących procesy w oczyszczalni ścieków, do których zaliczyć można m.in. przelewy burzowe.

Kwestie te są niezwykle istotne zarówno dla Krakowa, jaki i Wiednia, które posiadają podobne systemy zapobiegania podtopieniom w czasie ulewnych deszczy wykorzystujące sprawnie funkcjonującą kanalizację ogólnospławną. Omówiono także austriackie oraz polskie uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem przelewów burzowych będących nieodłącznym elementem ogólnospławnych systemów kanalizacyjnych.

Polsko-austriackie warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o najlepszych praktykach. Niewykluczone, że staną się także początkiem wartościowej współpracy branżowej.

(mk)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
wodociagi.krakow.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :