Powrót do listy wiadomości Dodano: 2017-07-11   |  Ostatnia aktualizacja: 2017-07-11
O przeciwdziałaniu podtopieniom rozmawiano w muzeum bydgoskich wodociągów
Organizatorem konferencji były bydgoskie wodociągi oraz Retencja.pl
Organizatorem konferencji były bydgoskie wodociągi oraz Retencja.pl

23-24 czerwca w Muzeum Wodociągów w Lesie Gdańskim w Bydgoszczy odbyła się konferencja „Bydgoska retencja +2050. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych - doświadczenia bydgoskie". Uczestnicy dyskutowali różne strategie obrony miasta przed ewentualnymi podtopieniami.

Pretekstem do spotkania był projekt "Bydgoska retencja +2050", który będzie realizowany w najbliższych latach. Zakłada on budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, kanałów oraz zbiorników retencyjnych, aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych - głównie w postaci wielkich ulew.

Jak stwierdził rzecznik Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Marek Jankowiak, celem konferencji jest "prezentacja nowatorskich rozwiązań opracowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy pionierskiego projektu kompleksowej budowy i modernizacji kanalizacji deszczowej dla Bydgoszczy. Bydgoski projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnej metodologii obliczeń z udziałem oprogramowania niestosowanego dotąd na taką skalę w Polsce, uwzględniającego prognozy opadów do roku 2050 oraz możliwość sterowania retencją zbiornikową z użyciem sztucznej inteligencji."

Bydgoski projekt modernizacji kanalizacji deszczowej jest obecnie jedynym projektem w Polsce, który analizuje i rozwiązuje problemy funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej w skali całego miasta. Otrzymał on aż 129,97 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowite koszty to 216 mln zł.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm wodociągowych, naukowcy, reprezentanci instytucji państwowych, w tym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, a także samorządowcy miast, którzy zaprezentują działania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych na swoim terenie.

(mk)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
expressbydgoski.pl, radiopik.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :