empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2012-12-18
Dobór pomp. Pompy na miarę.

1pomp.jpg

W wodociągach miejskich, pracujących w warunkach małej różnicy wysokości położenia punktów zaopatrywanych w wodę oraz potrzeby tłoczenia dużych objętości wody, stosowane są pompy wirowe diagonalne i śmigłowe. Charakteryzują się one właśnie dużą wydajnością (Q) przy niskiej wysokości podnoszenia (H). Niedogodnością związaną ze stosowaniem tych pomp jest konieczność zalewania ich przed uruchomieniem.

W zakładach wodociągowych, w ujęciach wodny podziemnej, są stosowane są pompy odśrodkowe i tłokowe. Pompy odśrodkowe, diagonalne i śmigłowe są instalowane w ujęciach wody powierzchniowej. W stacjach uzdatniania wody pracują pompy strumieniowe odśrodkowe i diagonalne, w pompowniach drugiego stopnia pompy tłokowe i odśrodkowe.

Adam Szpindor („Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi", Warszawa 1998) zwraca uwagę, iż pompy tłokowe mają dużą sprawność i wydajność niezależnie od wysokości podnoszenia. Pompy wirowe są prostsze, o mniejszych rozmiarach i masie, a także tańsze od pomp tłokowych w porównywalnym zakresie. Wersje diagonalne i śmigłowe pomp wirowych zapewniają duże wydajności przy małej wysokości podnoszenia, w związku z czym w wodociągach wiejskich ich przydatność jest bardzo ograniczona. Wadą pomp wirowych ośrodkowych – najbardziej rozpowszechnionych – jest ich mała sprawność przy małych wydajnościach i dużych wysokościach podnoszenia, a także potrzeba zalewania pomp przed ich uruchomieniem.

W oczyszczalniach ścieków do obiegu ścieków i recyrkulacji osadów stosuje się zazwyczaj pompy wirowe. Pompy obiegowe charakteryzuje stosunkowo duża wysokość podnoszenia i średnia wydajność. Pompy recyrkulacyjne cechuje mała wysokość podnoszenia i duża wydajność. Do transportu osadów używane są pompy tłokowe i zębate, o małej wysokości podnoszenia i dużej przepustowości.

Pompy do reagentów dozujące chemikalia do uzdatniania wody w zakładach uzdatniania mają konstrukcję membranową lub tłoczkową.

Pompa źle funkcjonuje. Dlaczego?

Przyczyn źle działających pomp - znajdzie się kilka. To, że może się zdarzyć po prostu felerny egzemplarz pompy, wiadomo. Do tego należy dodać standardową wskazówkę producentów : „używajcie tylko oryginalnych części zamiennych", która nie jest zaskoczeniem. Zresztą trudno byłoby znaleźć producenta, który polecałby tańsze zamienniki w miejsce produkowanych przez siebie części.

Złe funkcjonowanie pompy może wynikać jeszcze z kilku innych przyczyn. Może stanowić rezultat wad materiałowych (niewłaściwy skład stopu lub niewłaściwe wykonanie części pompy). Często występującą przyczyną zakłóceń pracy pomp jest niewłaściwe serwisowanie urządzenia.

Niewłaściwy dobór pompy uniemożliwia jej prawidłową pracę w zadanych warunkach. Nieodpowiednia pompa na ogół nie będzie w stanie osiągnąć parametrów eksploatacyjnych: jej wydajność lub wysokość tłoczenia będą zbyt niskie. Stosunkowo często instaluje się pompy o zbyt dużej mocy w stosunku do potrzeb, na skutek czego dochodzi do nadmiernego zużycia energii w stosunku do osiąganych parametrów pracy. W zakładach uzdatniania wody dodatkową konsekwencją zbyt dużej wartości parametru H pompy może być zniszczenie złoża filtracyjnego.

Czytaj więcej na ten temat:

Pompy do wody i ścieków. Rys historyczny.

Pompy wod-kan. Definicje oraz konstrukcja.

Pompy w branży wodno-ściekowej. Klasyfikacja funkcjonalna.

Autor:
Monika Lewandowska
Źródło:
xtech.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także