Od 2004 roku portal www.wodkaneko.pl gromadzi specjalistów z branży wodno-kanalizacyjnej poszukujących informacji o dostawcach, produktach oraz usługach.

Wodkaneko - logo

PORTAL BRANŻY
WOD-KAN

13 500
UŻYTKOWNIKÓW
MIESIĘCZNIE

people
subscriptions envelope

5186
SUBSKRYBENTÓW
NEWSLETTERA

subscribers

24 000
ODSŁON miesięcznie
(100 odsłon / firmę wśród najbardziej aktywnych dostawców)

co 45 minut
nowe zapytanie ofertowe jest wysyłane do dostawców w tej branży
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)

45 min.

NOWE KONTAKTY BIZNESOWE

hands

720

AKCJI
KONTAKTOWYCH*
MIESIĘCZNIE

* przejścia na stronę www firm, wiadomości od użytkowników wysłane do firm, kliknięcia w adres e-mail, odkrycia nr telefonu lub faksu

xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.
ul. Garncarska 5
31-115 Kraków
tel. +48 12 432 52 00
www.xtech.pl


Jako część grupy xtech.pl portal www.wodkaneko.pl działa w jednej z 10 branż, w których ułatwiamy nawiązywanie kontaktów między nabywcami a dostawcami.

Aby dowiedzieć się więcej:
Poznaj xtech.pl ›
Skontaktuj się nami ›

Portal www.wodkaneko.pl napędza technologia xtech™ www.xtech.pl