Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-12-19
Infrastruktura podziemna to nasza wspólna odpowiedzialność

Jak o nią dbać, stosując bezwykopową technologię CIPP?

Woda codziennie płynie rurami dziesiątki kilometrów, aby dotrzeć do naszych kranów. Ścieki w błyskawiczny sposób znikają w kanałach i są odprowadzane rurociągami do oczyszczalni. Każdego dnia polegamy na tej niewidocznej dla oka, ale kluczowej dla naszego funkcjonowania infrastrukturze, dlatego musimy być pewni, iż jest prawidłowo eksploatowana i utrzymywana.

Jednym z podstawowych działań, jakie należy podjąć, jest oczywiście prewencja – monitorowanie i czyszczenie sieci. To jednak nie wystarcza – infrastruktura podziemna jest w kiepskiej kondycji nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zbudowane dziesiątki lat temu, wyeksploatowane i niejednokrotnie uszkodzone przewody, nie spełniają w pełni swojej funkcji. To powoduje m.in. straty wody oraz przedostawanie się do środowiska niebezpiecznych ścieków. Niezbędna jest więc modernizacja rurociągów, a w tej roli od lat najlepiej sprawdzają się metody bezwykopowe, w tym zastosowanie wykładzin renowacyjnych.

CIPP „bije" rekordy

Technologia CIPP (ang. Cured in Place Pipe), czyli renowacja przewodów podziemnych za pomocą rękawów utwardzanych na miejscu, to jedno z najpopularniejszych obecnie rozwiązań do odnowy rurociągów. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania tą metodą na całym świecie, w tym także w Polsce. Szczególna dynamika towarzyszy rozwojowi w obszarze instalacji wykładzin utwardzanych promieniowaniem UV. Obserwując tendencje rynkowe, można stwierdzić, że w najbliższym czasie producenci będą kładli coraz większy nacisk na wzrost średnic rękawów oraz na minimalizowanie grubości ich ścianek. Widać też, że inwestorzy, którzy mają już bogate doświadczenie z renowacją przewodów kanalizacyjnych coraz częściej będą sięgać po tę metodę również przy renowacji wodociągów. Rynek wykonawczy natomiast z roku na rok potwierdza, że za ilością realizowanych prac idzie także jakość wykonania, co wynika z coraz bogatszego doświadczenia oraz stosowania nowoczesnego sprzętu i materiałów. Wszystkie sygnały z rynku i wiodące trendy sprawiają, że z roku na rok zainteresowanie metodą CIPP rośnie. Powodem tej popularności jest również fakt, że tego typu rozwiązanie świetnie sprawdza się w terenach zurbanizowanych, gdyż ma znikomy wpływ na życie mieszkańców w rejonie wykonywania prac, prowadzenie działalności gospodarczej czy ruch komunikacyjny.
Potwierdzeniem tych słów jest coroczny wzrost liczby uczestników konferencji pn. „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu", która w dniach 8–10 stycznia 2020 r. odbędzie się po raz czwarty. Na spotkanie organizatorzy zapraszają do hotelu Novotel w Poznaniu.

Jakość, nie „jakoś"

Liczba kilometrów sieci modernizowanych dzięki rękawom renowacyjnym gwałtownie wzrasta, jednak cały czas trzeba mieć na uwadze jakość tych prac. Dlatego, aby inwestorzy mogli mieć pewność, że wykonano je z najwyższą starannością, PSTB przygotowuje wytyczne odbiorowe prac realizowanych w technologii CIPP – mówi Paweł Kośmider, Przewodniczący Konferencji oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB). Opracowanie wytycznych jest w toku. Eksperci ze Stowarzyszenia, korzystając m.in. ze sprawdzonych rozwiązań z rynków zagranicznych – niemieckiego, szwajcarskiego i austriackiego – pracują obecnie indywidualnie nad poszczególnymi zadaniami, spotykając się po to, by przedyskutować i scalić materiał. Podczas styczniowej konferencji PSTB przedstawi zgromadzony materiał i podda go pod dyskusję – tak, aby na ostateczny kształt dokumentu miała wpływ cała branża. Wszystkie uwagi, które zostaną zgłoszone podczas wydarzenia, będą gruntownie przeanalizowane przez zespół roboczy, a te uznane za odpowiednie zostaną uwzględnione w wytycznych.

Rękawy CIPP – teoretycznie i praktycznie

Program spotkania zapowiada się bardzo interesująco. Rozpocznie się od warsztatów przygotowanych w formule ABC, poprowadzonych przez ekspertów z Politechniki Wrocławskiej – dra inż. Tomasza Abla oraz dra inż. Bogdana Przybyłę. Wyjaśnią oni m.in., jakie normy obowiązują w przypadku wykładzin CIPP, jakie przewody można naprawiać z wykorzystaniem tej technologii oraz omówią budowę rękawów i właściwości żywic, którymi są nasączane. Mowa będzie też o instalacji wykładzin i metodach ich utwardzania. Czas zostanie również poświęcony na przedyskutowanie kwestii badania już utwardzonych rękawów w ramach odbioru technicznego oraz ich wymiarowania.

W kolejnych dniach, podczas obrad konferencyjnych, rozszerzona zostanie dyskusja na temat norm dotyczących wykładzin CIPP. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak w ciągu ostatnich 15 lat zmieniała się jakość badanych rękawów CIPP na podstawie przeprowadzonych badań, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Eksperci zastanowią się też nad tym, jak badać próbki i czy akredytacja laboratorium jest kluczowym ważnym elementem zapewnienia jakości projektów CIPP. Pod kątem prawnym omówiona zostanie możliwość zakupu zaawansowanych technologii w zamówieniach publicznych na przykładzie renowacji kanałów metodą CIPP. Swoimi doświadczeniami w zakresie renowacji rękawami utwardzanymi na miejscu podzielą się też inwestorzy, m.in. z Poznania, Krakowa czy Lublina. Nie zabraknie także porcji świeżej wiedzy nt. nowości w sprzęcie i technologii.

Obradom będzie towarzyszyć wystawa, umożliwiająca uczestnikom zapoznanie się z ofertami firm oraz bezpośrednie rozmowy ze specjalistami i znawcami rozwiązań zarówno sprzętowych, materiałowych, jak i technologicznych w obszarze CIPP.

Wszystkie sygnały z rynku i wiodące trendy sprawiają, że z roku na rok zainteresowanie metodą CIPP rośnie. Wykorzystywanie jej do modernizacji przewodów podziemnych sprawia, że na nowo sprawnie mogą spełniać swoją funkcję przez kolejne lata, zapobiegając m.in. stratom cennej wody oraz przedostawaniu się ścieków do środowiska – podkreśla Paweł Kośmider.

Infrastruktura podziemna to naprawdę nasza wspólna odpowiedzialność i wspólne wyzwanie, dlatego warto zgłębiać wiedzę nt. najpopularniejszej na świecie metody jej renowacji i wprowadzać ją w życie, realizując kolejne projekty modernizacyjne związane z sieciami wod-kan.

Do zobaczenia w Poznaniu.

Link do wydarzenia: https://konferencje.inzynieria.com/cipp2020/

Magdalena Januszek, inzynieria.com

 

Autor:
Magdalena Januszek, inzynieria.com
Źródło:
inzynieria.com

Czytaj także