Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2013-08-14
Jak skrócić czas projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych i nadać projektom nową jakość.

W dobie wymagań unijnych dotyczących ochrony środowiska, infrastruktura wodno – kanalizacyjna jest bardzo ważnym i strategicznym elementem każdego kraju w unii europejskiej, w tym również Polski. W związku z tym, coraz więcej uruchamianych jest inwestycji w infrastrukturę podziemną, które generują zapotrzebowanie na projekty realizowane przez specjalizujące się w temacie pracownie projektowe.

W dzisiejszych czasach czynnikiem decydującym o wyborze pracowni projektowej jest cena projektu oraz czas jego wykonania. Elementem wpływającym na te dwa kluczowe czynniki jest między innymi oprogramowanie CAD jakim dysponujemy do realizacji pozyskanego kontraktu projektowego. Często pracownie projektowe w momencie pozyskania projektu zastanawiają się w jakie oprogramowanie zainwestować. Nie wystarczyć zainwestować w dowolny program CAD. Jeżeli chcemy skrócić czas poświęcony na projektowanie, musimy z rozwagą wybrać optymalne narzędzie, które posiada dedykowane funkcje pozwalające na automatyzację procesów projektowych.

Jednym z takich programów specjalistycznych jest aplikacja Ubrano, która silnie wspiera projektowanie w branży wodociągów i kanalizacji.

Program URBANO został stworzony specjalnie dla inżynierów, którzy w codziennej pracy modernizują już istniejące, bądź projektują nowe sieci wodno-kanalizacyjne. W przeciwieństwie do innych programów na rynku, Urbano oferuje zarówno szereg narzędzi wspierających projektowanie 2D jak i również projektowanie 3D, które wprowadza zupełnie nową jakość w projektowaniu.

Bazując na stworzonym w bardzo prosty sposób modelu terenu w URBANO, do którego wykorzystujemy posiadane podkłady rastrowe lub uzyskane od geodety dane zaczytane z urządzeń pomiarowych, możemy łatwo zaprojektować sieć i co najważniejsze wygenerować dokumentację projektową, z którą stworzony model 3D naszej sieci jest w pełni zintegrowany. Taka pełna integracja pozwala na szybkie wprowadzanie poprawek i modyfikacji, które aktualizują na bieżąco zarówno projekt 3D jak i stworzoną do niego całą dokumentację projektową łącznie ze wszystkimi wygenerowanymi przekrojami.

URBANO to nie tylko aplikacja do szybkiego tworzenia dokumentacji projektowej. Program posiada w sobie zaawansowane narzędzia umożliwiające obliczenia hydrauliczne takie jak: obliczenia sieci sanitarnych na podstawie zaplanowanego zużycia wody, czy obliczenia sieci wodociągowych zgodne ze standardem EPANET. W programie możemy również wykonać obliczenia robót. Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego doboru poszczególnych elementów sieci, obniżając tym samym koszty robót i całej inwestycji.

Projektowanie sieci w programie URBANO to zarówno „skrócenie czasu projektowania", ale również „nowa jakość projektów", która daje pracowniom projektowym przewagę konkurencyjną. Coraz częściej inwestorzy oczekują bardziej dokładnych projektów, stworzonych w jak najkrótszym czasie. URBANO jest odpowiedzią na te potrzeby.

Aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu sieci wodno-kanalizacyjnych oraz zapisać się na bezpłatne szkolenie przejdź na stronę:

www.aplikom.com.pl/urbano-8,484.html

Autor:
Aplikom Sp. z o.o.
Źródło:
www.aplikom.com.pl
Dodał:
Aplikom Sp. z o.o.

Czytaj także