Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-06-09
Magazynowanie stężonego ługu sodowego NAOH 50% w zbiorniku z tworzywa

Case study: zbiornik dozorowy UDT i instalacje dla przemysłu spożywczego

Merytoryczne case study dotyczące bezpiecznego i optymalnego finansowo magazynowania stężonego ługu sodowego NaOH 50%, które pozwoliło producentowi napojów zachować ciągłość produkcji.

 

Inwestycja związana z rozbudową zakładu produkcyjnego należącego do potentata w branży spożywczej – w tym stacji czyszczenia instalacji produkcyjnych CIP, co wiązało się ze zwiększeniem zapotrzebowania na ług sodowy NaOH 50% – wiązała się z wykonaniem nowej instalacji magazynowania. Klientowi zależało na kompleksowej realizacji zadania, w związku z czym poza produkcją i montażem samego zbiornika, projekt obejmował również budowę instalacji przesyłu ługu sodowego do miejsc poboru znajdujących się w odległości 150 mb od miejsca magazynowania oraz doposażenie istniejącej stacji rozładunku medium z cysterny w niezbędną armaturę. Podsumowując, wśród głównych potrzeb Inwestora znalazły się:

  • Możliwość bezpiecznego i optymalnego finansowo magazynowania stężonego ługu sodowego NaOH 50% pozwalającego na zachowanie ciągłości produkcji
  • Realizacja z minimalną ilością koniecznych modernizacji – dostosowanie nowej trasy rurociągów transportujących do istniejącej infrastruktury zakładu
  • Rozwiązania umożliwiające sprawną i bezpieczną obsługę procesu napełniania / opróżniania zbiornika oraz transferu medium na instalację


Warto wspomnieć o tym, że kompleksowa obsługa w zakresie realizacji inwestycji wiązała się ze wsparciem w przebiegu procedury UDT. Jest to niezwykle pomocne w sytuacji, gdy Inwestor niezbyt dobrze porusza się w zakresie obostrzeń prawnych dotyczących magazynowania i rozładunku substancji żrących.


Sytuacja w przedsiębiorstwie spożywczym – rozbudowa zakładu w celu zwiększenia produkcji


Dotychczas w przedsiębiorstwie spożywczym, które zajmuje się produkcją napojów, do magazynowania ługu sodowego stosowano wewnętrzny zbiornik stalowy – żywicowany, który pracował na zakładzie już od kilkudziesięciu lat. Rozbudowa fabryki, w tym stacji CIP, pociągnęła za sobą konieczność zmiany jego miejsca posadowienia. Istniejący zbiornik był jednak mocno wyeksploatowany, a ze względu na planowany wzrost produkcji i idące za tym zwiększenie zapotrzebowania na ług sodowy okazał się on niewystarczający pod kątem pojemnościowym.

Wobec tego zdecydowano o wyposażeniu zakładu w nowy chemoodporny zbiornik magazynowy wraz z kompletną instalacją zapewniającą bezpieczny transfer czynnika roboczego we wskazane miejsca zakładu.

(...)


Czytaj ciąg dalszy na stronie źródłowej i dowiedz się więcej - w artykule znajdziesz m.in. zagadnienia:

  • Bezpieczne magazynowanie stężonego ługu sodowego – jak robić to dobrze?
  • Jak zapewnić wystarczającą pojemność zbiornika magazynowego?
  • Jak przebiegała budowa nowego zbiornika ługu sodowego
  • Jak zapewnić bezpieczny transfer żrącego ługu sodowego, czyli budowa nowych, dwuściennych rurociągów przesyłowych na terenie zakładu
  • Jak zapobiec gęstnieniu ługu sodowego, czyli zabezpieczenie magazynowanej substancji przed wpływem niskich temperatur
  • Stacja rozładunkowa ługu sodowego
  • Realne korzyści dla Klienta
Źródło:
www.amargo.pl/case-study-jak-zapewnic-niezawodne-magazynowanie-i-transfer-stezonego-lugu-sod
Dodał:
AMARGO Spółka z o. o. Sp. k.

Czytaj także