Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2011-11-10
Przed nastaniem zimy pamiętaj o zabezpieczeniu wodomierza
W związku z nadejściem zimy, MPWiK przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed skutkami mrozu. Jak przekonuje rzecznik jaworznickich wodociągów ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest ani trudna, ani kosztowana, a co najważniejsze może zapobiec niepotrzebnym wydatkom.

Poświęcenie niewielkiej ilości czasu oraz użycie odpowiednich materiałów, które często zalegają nam bez wykorzystania, pozwoli uniknąć kłopotliwych i kosztownych sytuacji, jakim jest zamarznięcie instalacji lub zamarznięcia wody na wodomierzu. - tłumaczy rzecznik MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie Sławomir Grucel.

Wodomierze często znajdują się w nieogrzewanych pomieszczeniach, przy otwartych oknach. W czasie zimy grozi to „rozsadzeniem” wodomierzy, przyłączy przez lód, a w efekcie zalaniem pomieszczeń. Na dodatek zamarznięcie elementów sieci wodociągowej może spowodować kilkudniowe przerwy w dostawach wody.

Dlatego też w okresie zimowym, dobrze jest podnieść nieco temperaturę w pomieszczeniach, gdzie zamontowane są liczniki, na przykład zamykając okna lub dogrzewając je. Ponadto, aby zabezpieczyć wodomierz wystarczy go tylko owinąć ciepłymi tkaninami. Do ochrony biegnących w nieogrzewanych pomieszczeniach rur i studni wodomierzowych można użyć z kolei styropianu lub specjalnej pianki poliuretanowej – wyjaśnia Sławomir Grucel.

Jeżeli już niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), należy całe zdarzenie bezzwłocznie zgłosić do Spółki wodociągowej, pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Wówczas MPWiK Sp. z o. o. dokona wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna. Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy może kosztować około
200 zł.


Z czego to wynika?

• Utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócającego jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed zalaniem, zamarznięciem i dostępem osób nieuprawnionych należy do obowiązków odbiorcy usług. Rozdział II, paragraf 5 pkt.5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Jaworzna, uchwalonego 26 stycznia 2006 r.

• Odbiorca jest zobowiązany do utrzymania pomieszczenia lub studni wodomierzowej w należytym stanie zabezpieczającym wodomierz główny przed zamarzaniem, uszkodzeniem oraz dostępem osób niepowołanych. Paragraf 4 pkt.4 Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

• Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii posiadanych przyłączy, stwierdzeniu zerwania plomby lub uszkodzeniu wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego ścieków. Paragraf 4 pkt.10. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Autor:
Sławomir Grucel
Źródło:
MPWiK Jaworzno
Dodał:
xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.

Czytaj także