Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2006-06-08
ARMATURA-DOBROWOLSKI
brak grafiki
Siedziba:
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
Zasięg:
Lokalny

Zawory zaporowe,grzybkowe
Zawory zwrotne,kulowe
Osadniki -filtry
Odpowietrzniki
Zawory pływakowe,regulujące,przepustnice
Pompy głębinowe, samozasysające, zatapialne
Hydrofory
Zbiorniki ciśnieniowo-hydroforowe
Łączniki ciśnieniowe i pływakowe
Pompy pionowe „In-line”
Pompy ciepłownicze,dławnicowe,obiegowe i cyrkulacyjne
Przepompownie ścieków
Pompy domowe i ogrodowe
Pompy zatapialne
Zestawy hydroforowe
Pompy do wody brudnej
Pompy ściekowe,monoblokowe, do monitoringu wód gruntowych
Pionowe i poziome pompy wirowe
Rury polietylenowe do przesyłania wody i ścieków
Rury drenarskie
Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw gazowych
Kształtki wodociągowe (łuki,zwężki,trójniki)
Rury kanalizacyjne z PVC
Kształtki PVC (kolana,trójniki,redukcje )
Studzienki wodomierzowe i kanalizacyjne
Żeliwne rury kanalizacyjne
Włazy kanałowe
Wpusty podłogowe,piwniczne,dachowe,ściekowe
skrzynki uliczne
stopnie kanałowe
Zawory kulowe do wody, gazu i pary (kulowe i kołnierzowe)
Filtry do wody
Przepustnice
Łączniki amortyzacyjne
Zawory zwrotne
Odwodnienia liniowe z polimerbetonu,betonowe,PCV
Nawiertki
Zasuwy kołnierzowe, kielichowe, gwintowane
Hydranty naziemne i podziemne
Kształtki (kolana,trójniki,króćce)
Armatura naprawcza (złączki rurowe,opaski naprawcze)
Klucze do nawiertek i obudowy do zasuw
Zasuwy kołnierzowe,redukcyjne,kielichowe, do zgrzewania,nożowe
Armatura do przyłączy domowych
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające
Opaski do napraw i nawiercania
Połączenia kołnierzowe
Złączki rurowe
Hydranty (nierdzewne,żeliwne,podziemne,ogrodowe,naziemne,zdroje uliczne)
Przepustnice
Zawory zwrotne
Zawory na- i odpowietrzające
Hydranty
Łączniki amortyzacyjne
Opaski naprawcze
Przyłącza domowe
Zawory antyskażeniowe
Wodomierze skrzydełkowe jedno i wielostrumieniowe
Wodomierze śrubowe
Przepływomierze
Przetworniki przepływu
Ciepłomierze
kołnierze stalowe, zwężki , trójniki, dennice
kolana hamburskie
uszczelki gumowe i kryngielitowe
opaski naprawcze, doszczelniacze
odwadniacze
filtry kołnierzowe i gwintowane
termometry i manometry
szczeliwa
zawory kulowe kołnierzowe i gwintowane
kształtki ocynkowane i miedziane
rury miedziane
separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych
przydomowe oczyszczalnie ścieków , szamba szczelne
rury drenarskie
doszczelniacze
kuchnie węglowe
pompy spalinowe
zasuwy burzowe
szafki p-poż i gazowe

Kontakt

ARMATURA-DOBROWOLSKI

Adres: Żelazna 7A, 10-419 Olsztyn
Nr telefonu: 089 533 69 67 Pokaż numer
Faks: 089 539 19 09 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Profil działalności firmy

1.1.1. Pompy do wody
1.1.6. Pompy głębinowe
1.1.7. Pompy samozasysające
1.1.11. Pompy ręczne
1.1.15. Inne pompy
1.2. Osprzęt pomp
1.3. Pompownie
1.4. Agregaty pompowe
1.5. Zestawy hydroforowe
2.1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
2.4. Przepompownie ścieków
2.5. Wyposażenie przepompowni ścieków
2.7.1. Separatory i osadniki dla oczyszczalni ścieków
2.7.2. Separatory i osadniki indywidualne
3.2.1. Studnie i studzienki betonowe
3.2.2. Studnie i studzienki z tworzyw sztucznych
3.2.3. Inne studnie i studzienki
3.5.1. Odpływy piwniczne
3.5.2. Odpływy podłogowe
3.5.4. Zamknięcia przed napływem wody
3.5.5. Zamknięcia wlotów do czyszczenia
3.5.6. Włazy kanałowe - żeliwne
3.5.7. Wpusty ściekowe podwórzowe
3.5.8. Odwodnienia uliczne
3.5.9. Wpusty ściekowe uliczne
3.5.10. Stopnie kanałowe
3.5.11. Skrzynki uliczne - żeliwne
3.5.14. Inne wyroby żeliwne
4.1.1. Zawory odcinające
4.1.2. Zawory czerpalne
4.1.3. Zawory pływakowe
4.1.4. Zawory zwrotne
4.1.5. Zawory antyskażeniowe
4.1.6. Zawory regulacyjne
4.1.7. Zawory napowietrzające
4.1.8. Zawory odpowietrzające
4.1.9. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające
4.1.10. Zawory hydrantowe
4.1.12. Inne zawory
4.2.1.1. Rury i kształtki z PCV
4.2.1.2. Rury i kształtki z PE
4.2.1.3. Rury i kształtki z PP
4.2.1.5. Inne rury i kształtki z tworzyw
4.2.2. Rury i kształtki kamionkowe
4.2.3. Rury i kształtki żeliwne
4.2.5. Rury i kształtki żelbetowe
4.2.7. Rury i kształtki miedziane
4.2.10. Odpowietrzniki
4.2.14. Inne rury i kształtki
4.3.1. Hydranty uliczne (nadziemne)
4.3.2. Hydranty podziemne
4.3.3. Hydranty natynkowe i wnękowe
4.3.4. Pozostałe urządzena przeciwpożarowe
4.4. Reduktory ciśnienia
4.5.1. Zasuwy odcinające
4.5.2. Zasuwy redukcyjne
4.5.3. Zasuwy wymienne
4.5.4. Zasuwy kanalizacyjne i zastawki kanałowe
4.5.5. Układy napędowe zasuw
4.5.6. Osprzęt, akcesoria do zasuw
4.6.1. Przepustnice z napędem ręcznym
4.6.2. Przepustnice z napędem elektromechanicznym
4.6.3. Przepustnice z napędem pneumatycznym
4.6.4. Przepustnice z napędem hydraulicznym
4.6.5. Układy napędowe przepustnic
4.7. Opaski
4.8. Połączenia rurociągów
4.9. Armatura przyłączy domowych
4.10. Armatura zintegrowana
4.11. Klapy zwrotne
4.12. Regulatory przepływu
4.13. Inna armatura
5.1.1. Wodomierze
5.1.2. Osprzęt do wodomierzy
5.1.4. Pomiar ciśnienia
5.1.5. Pomiar temperatury

Pokaż więcej