Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2021-12-10
Chemitec Polska Aleksandra Nowosad

POTRZEBY KLIJENTA NASZYM PRIORYTETEM

brak grafiki
Siedziba:
Stańków 19 C, 5632442373
Zasięg:
Krajowy

Jesteśmy grupą inżynierów, składającą się z technologów oczyszczania wody i ścieków, automatyków i chemików. Głównym celem naszej działalności jest dbałość
o ochronę środowiska. Potrzeby klientów, którzy nam zaufali są dla nas priorytetem.Zadania, których się podejmujemy realizujemy poprzez zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji z wykorzystaniem urządzeń kontrolno-pomiarowych.Wiedzę opieramy na 30-letnim doświadczeniu w procesach eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.Realizujemy:1. Techniki pomiarowe:• urządzenia do pomiaru wartości fizykochemicznych wody i ścieków
• pomiary przepływu:
– przepływomierze elektromagnetyczne do rurociągów,
– ultradźwiękowe do kanałów otwartych
– dedykowane dla rurociągów grawitacyjnych: zwężki Palmera–Bowlus'a
• pomiary poziomu – sondy hydrostatyczne, ultradźwiękowe i radarowe
• układy do pomiaru ciśnienia2. Klasyczne techniki uzdatniania wody:• filtracja (mechaniczna i na węglu aktywnym)
• zmiękczanie
• demineralizacja (odwrócona osmoza w tym wersja mobilna z możliwością wynajmu)
• dezynfekcja UV3. Układy dozowania środków chemicznych.4. Chemiczne czyszczenie instalacji, wymienników ciepła oraz zbiorników technologicznych.5. Zapewniamy kompleksowy dobór technologii oraz niezbędnych urządzeń kierowanych dla gospodarki wodno–ściekowej.6. Dobór i dostawa preparatów chemicznych do obróbki wody i ścieków.7. Doradztwo techniczne i inżynieryjne w szerokim zakresie uwzględniając koncepcję jak i przygotowanie projektów.Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Chemitec Polska Aleksandra Nowosad

Adres: Stańków , 22-105 Stańków 19 C

Nr telefonu: 883130223 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Oferowane marki

Profil działalności firmy

2.4. Przepompownie ścieków
2.5. Wyposażenie przepompowni ścieków
2.6.1. Stacje zlewcze ścieków
2.6.3.1. Bioreaktory zblokowane ze zbiornikiem retencyjnym
2.6.3.2. Bioreaktory bez zbiornika retencyjnego
2.6.3.3. Bioreaktory sekwencyjne
2.6.3.4. Bioreaktory przepływowe
2.6.5.1. Systemy drobnopęcherzykowego napowietrzania
2.6.5.2. Strumiennice napowietrzające
2.6.7. Inne elementy oczyszczalni ścieków
2.7.1. Separatory i osadniki dla oczyszczalni ścieków
2.7.2. Separatory i osadniki indywidualne
2.11. Dezynfekcja promieniami UV
5.1.4. Pomiar ciśnienia
5.1.5. Pomiar temperatury
5.1.6. Pomiar poziomu
5.1.7. Pomiar przepływu
5.1.8. Analizatory
5.1.9.1. Pomiar zawartości tlenu (tlenomierze)
5.1.9.2. Pomiar gęstości
5.1.9.3. Sygnalizatory rozdziału faz
5.1.9.4. Pomiar pH
5.1.9.5. Pomiar Redox
5.1.9.6. Konduktometry, czujniki i sondy przewodności
5.1.9.7. Pomiar mętności
5.1.9.8. Pomiar twardości
5.1.9.9. Inne urządzenia do pomiaru wielkości fizykochemicznych
5.2. Automatyka, systemy sterowania
5.3. Sieci i łączność
5.5. Inne - monitoring i opomiarowanie, automatyka, systemy sterowania
6.1.1. Usługi pomiarowe
6.1.2. Badania nieszczelności i niesprawności sieci
6.1.3. Laboratoryjny pomiar ciśnienia
6.1.4. Analiza wody
6.1.5. Analiza ścieków
6.1.6. Analiza osadów ściekowych
6.1.7. Inne - pomiary i analizy laboratoryjne
6.3.1. Wykonawcy - dezynfekcja ścieków i sieci kanalizacyjnych
6.3.2. Urządzenia do dezynfekcji ścieków i sieci kanalizacyjnych
6.8.2. Urządzenia do monitoringu sieci kanalizacyjnych
7.1.5. Filtry z płukaniem przeciwprądowym
7.1.8. Filtry z węglem aktywnym
7.10. Urządzenia do odwróconej osmozy
7.11. Lampy UV, sterylizatory UV, systemy UV
10.3. Wykonawcy stacji uzdatniania wody
10.5. Wykonawstwo ujęć wody i studni głębinowych
10.6. Wykonawcy oczyszczalni ścieków - komunalnych
10.8. Wykonawcy oczyszczalni ścieków - przemysłowych

Pokaż więcej