Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2009-05-15
DOT-EKO
brak grafiki
Siedziba:
Gdańsk, pomorskie
NIP:
5842348539
Zasięg:
Krajowy
Opracowania specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska:
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, dokumentacje do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, dokumentacje do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, raporty o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, przeglądy ekologiczne dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na emisje zanieczyszczeń do środowiska (operaty), dokumentacje do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Usługi doradcze z zakresu Funduszy Europejskich:
analiza kwalifikacyjna beneficjenta i projektu inwestycyjnego, analiza dostępnych programów pomocowych, określenie kosztów kwalifikowanych sporządzenie wniosku aplikacyjnego, przygotowanie studium wykonalności/biznesplanu, kompletowanie dokumentów (wniosek wraz z załącznikami).

Kontakt

DOT-EKO

Adres: Kołobrzeska 55i/14, 80-396 Gdańsk

Nr telefonu: 0048506516424 Skopiuj

Faks: +48587322376 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Pokaż więcej