Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2009-08-17
EKOTOP Roman Sobczyk
brak grafiki
Siedziba:
Piła, wielkopolskie
NIP:
767-102-76-91
Zasięg:
Międzynarodowy
OSADY ŚCIEKOWE:
- Koncepcje zagospodarowania,
- Dobór urządzeń odwadniających,
- Dobór technologii higienizacji,

GOSPODARKA ODPADAMI:
- Ustalenie kodów odpadów,
- Karty Ewidencji Odpadów,
- Programy Gospodarki Odpadami,
- Koncepcje zagospodarowania odpadów,
- Technologie zagospodarowania odpadów,

OPERATY WODNOPRAWNE:
- Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków do środowiska i pobór wód,

DECYZJE ŚRODOWISKOWE:
- Opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
- Opracowanie informacji o planowanej inwestycji zgodnie z art. 49 ustawy Prawo ochrony
środowiska,
- Nadzór nad procesem uzgadniania wniosku do momentu uzyskania decyzji środowiskowej,

PROJEKTOWANIE:
- Słoneczne suszarnie osadów ściekowych,
- Systemy odzysku ciepła ze ścieków i gruntu,
- Rekultywacje składowisk,
- Modernizacje oczyszczalni ścieków,
- Wodociągi, kanalizacje,
- Hale przemysłowe,

KONSULTING:
- Doradztwo związane z obowiązkami przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska dotyczącego
ochrony: powietrza, wód, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami,
- Dobór i opracowanie systemu zagospodarowania odpadów,

OPŁATY ŚRODOWISKOWE:
- Wyliczenie wysokości opłat i przygotowanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ za
korzystanie ze środowiska,

WAPNO:
- Dobór wielkości i rodzaju reagenta do higienizacji komunalnych osadów ściekowych,
- Realizacja dostaw wapna loco odbiorca,

BADANIA:
- Wykonujemy badania jakościowe komunalnych osadów ściekowych, gruntów, ścieków zgodnie z
krajowymi normami i w akredytowanych laboratoriach,
- Określanie dawek komunalnych osadów ściekowych ze względu na stwierdzone zawartości metali
ciężkich ,

NADZÓR:
- Rozruchy oczyszczalni ścieków,
- Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych,
- Szkolenia w zakresie gospodarki odpadami,

NAWOZY ORGANICZNE:
- Nadzór nad procedurą wprowadzania nawozu do obrotu,
- Opracowanie zakładowych dokumentów normalizacyjnych,
- Opracowanie instrukcji stosowania,
- Wzory opakowań,

RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO:
- Zakłady przemysłowe:
- suszarnie zielonek,
- wytwórnia papieru,
- zakład produkcji kabli,
- drukarnie,
- fabryka przetwarzania tworzyw sztucznych.
- Składowiska odpadów,
- Oczyszczalnie ścieków:
- Słoneczne suszarnie osadów ściekowych,
- Kompostownie osadów,
- Systemy odwadniania osadów.
- Stacje benzynowe,
- Stacje demontażu pojazdów,
- Modernizacja dróg,
- Siłownie wiatrowe

Kontakt

EKOTOP Roman Sobczyk

Adres: Wawelska 25/1, 64-920 Piła

Nr telefonu: (067) 215 36 89 Skopiuj

Faks: (067) 215 36 89 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Oferowane marki

Pokaż więcej