Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2010-08-17
ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
brak grafiki
Siedziba:
Gliwice, śląskie
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje:

ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. to profesjonalna firma pomiarowo-badawcza i doradcza, świadcząca usługi dla energetyki, przemysłu i sektora komunalnego. Na rynku istnieje od 1950 r.

Wybrane usługi:

- Badania, pomiary i diagnostyka oraz doradztwo w zakresie urządzeń energetycznych i gospodarce wodno - ściekowej
- Pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne
- Doradztwo i pomiary w zakresie efektywności energetycznej, produkcji energii zielonej, kogeneracji wysokosprawnej
- Analizy i badania technologiczne wód, kondensatów, ścieków sanitarnych i przemysłowych, badania pilotowe, opinie do projektów itp.
- Analizy chemiczne i badania właściwości fizykochemicznych
- Diagnostyka i kontrola stanu urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych, serwis technologiczny, dostawa chemikaliów i aparatury fizykochemicznej
- Badania, oceny techniczne i uruchomienia układów kontrolno-pomiarowych, automatyki, sterowania i zabezpieczeń
- Kompleksowe usługi w zakresie metaloznawstwa i korozji; trawienie, chemiczne czyszczenie, dmuchanie parą; systemy pomiarów fizykochemicznych
- Doradztwo przy wdrażaniu technik redukcji SO2 i NOx, doradztwo w zakresie urządzeń ochrony środowiska (odpylanie, odsiarczanie, odazotowanie), pomiary emisji zanieczyszczeń i hałasu
- Monitoring środowiska w rejonie obiektów przemysłowych
- Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- Usługi Inżyniera Kontraktu i doradztwo techniczne w projektach inwestycyjnych sektora energetycznego i przemysłowego oraz projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej
- Wdrażanie systemów techniczno-ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE

Energopomiar posiada akredytacje PCA w dziedzinach: chemia, właściwości fizyko-chemiczne, pomiary na stanowiskach pracy, środowisko ogólne, radiacja, certyfikacja zgodności, wzorcowanie, a także świadectwo uznania UDT II stopnia.

Wdrożony system zarządzania jakością oraz akredytacje PCA gwarantują wysoką jakość usług

Oferta firmy

PRODUKT

Elektrody i czujniki pomiarowe

Elektrody i czujniki pomiarowe to: - elektrody pomiarowe pH i Na - przeznaczone do laboratoryjnego i przemysłowego pomiaru pH lub stężenia jonów, - elektrody pomiarowe - REDOX - przeznaczone do laboratoryjnego i przemysłowego pomiaru potencjału...

PRODUKT

Inżynier Kontraktu, doradztwo i nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych

Oferta Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego: - doradztwo techniczne i formalno - prawne na etapie wyboru wykonawcy, organizacja przetargów i przygotowanie kontraktów na realizację inwestycji (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz...

PRODUKT

Diagnostyka stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

Diagnostyka stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków obejmuje następujący zakres działań: - prace poprzedzające projektowanie lub modernizację (inwentaryzacja źródeł wody i ścieków, analizy oraz badania technologiczne wód, kondensatów,...

Kontakt

ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki

Adres: Gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice

Nr telefonu: 32 237-68-00 Skopiuj

Faks: 32 231-65-42 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Oferowane marki

Pokaż więcej