Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2009-06-26
Kielecka Fabryka Pomp - Białogon S.A.
brak grafiki
Siedziba:
Kielce, świętokrzyskie
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje:

Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A. jest producentem pomp wirowych poziomych i pionowych, pomp zatapialnych, mieszadeł i strumienic, agregatów pompowych z napędem spalinowym, przepompowni ścieków, pomp wyporowych zębatych, pomp obiegowych oraz odlewów z żeliwa szarego, latarni ulicznych do zabytkowych centów miast, koszy ulicznych, słupków ograniczających i porzadkujących ruch pojazdów. Wydział Mechaniczny wyposażony jest w centra obróbcze (CNC), tokarki sterowane numerycznie oraz szereg maszyn konwencjonalnych, przydatnych w realizacji jednostkowych i specjalnych zamówień klientów.
Wykonane pompy są testowane na stacji prób.
Wydział Mechaniczny świadczy również usługi w zakresie obróbki mechanicznej odlewów i części stalowych, hartowania indukcyjnego powierzchniowego oraz wykonuje remonty pomp. Serwis realizuje na zamówienia klientów montaż instalacji pompowych, prowadzi lub nadzoruje uruchomienia pomp.
Historia firmy

1817-1827 Huta Aleksandra
1827-1848 Fabryka Machin
1848-1874 Zakłady Rządowe górnicze
1874-1898 "Białogońskij Czornyj Zawod"
1898-1918 Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych
1918-1948 Zakłady Mechaniczne "Białogon"
1948-1966 Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa
1966-1997 Kielecka Fabryka Pomp "Białogon"
od 1997 Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A

Inicjatorem powstania nowoczesnej huty metali nieżelaznych w Białogonie - protoplasty dzisiejszej Fabryki, był ksiądz Stanisław Staszic - radca stanu w rządzie Królestwa Polskiego. Decyzja o lokalizacji była konsekwencją jego osobistego rozpoznania terenu pod względem surowcowym. Inwestycja rozpoczęta wmurowaniem kamienia węgielnego w 1814 roku zaowocowała rozpoczęciem produkcji w 1817 roku. W zakładzie nazwanym na cześć cara „Huta Aleksandra” wytapiano miedź, ołów i srebro poddając je dalszej przeróbce we własnej walcowni. Sukces, jakim było opanowanie technologii odzyskania srebra uwieczniono z polecenia Staszica wybiciem medalu z wizerunkiem Huty i napisem „I kruszcom polskim zajaśniało słońce”.

Będący do dziś w posiadaniu Fabryki jeden z ostatnich ocalałych egzemplarzy wybitego medalu jest materialnym dowodem ciągłości tradycji przemysłowej w Białogonie.

W zamyśle Staszica Huta miała dostarczać gotowych „skarbów" w oparciu o pozyskane w okolicy surowce. Ich niedostatek, trudności budżetowe, a także wzrost zapotrzebowania na maszyny i urządzenia mechaniczne skłonił ministra skarbu - księcia Ksawerego Druckiego - Lubeckiego do zamknięcia nierentownej huty i rozpoczęcia w 1827 roku jej przebudowy na Fabrykę Machin.

Sprowadzono angielskich inżynierów i mechaników zamówiono w Manchesterze i Derby nowoczesne obrabiarki. Urządzono w przebudowanych pomieszczeniach kuźnię, stolarnię, modelarnie i dział montażu maszyn. Nieco później, uruchomiono nową walcownię, a w 1834 roku własny żeliwiak.

Tak zorganizowana Fabryka produkowała seryjnie machiny i kotły parowe, urządzenia do gorzelni i cukrowni, wyposażenie dla walcowni, pudlingarni, do wielkich pieców papierni, tartaków oraz szeroką gamę maszyn rolniczych. W okresie powstania listopadowego wytwarzano lufy karabinowe, zorganizowano też tzw. wiercenie luf armatnich.

Pełny rozkwit Fabryki Machin przypada na lata 1836 - 1848. Realizowano wówczas wiele zamówień rządowych. Białogon dostarczał urządzenia do kanału Augustowskiego i dla warzelni soli w Ciechocinku. Zdobywał sobie też powoli rynki zagraniczne.

Obraz Fabryki z tego okresu oddaje cytat z dzienników podróży Pawła Podczaszyńskiego, który wizytował Zakłady warszawskie i całe Zagłębie Staropolskie by przenieść postępy przemysłu z Królewca na Litwę. Pisze on: „Stanąłem w Białogonie, Ziemi Obiecanej, w kraju ósmego cudu świata. Obejrzałem Zakład, cały dzień w nim przebyłem. Śliczny, bardzo śliczny wzorowy, jak gospodarstwo wzorowe”.

Okres rozkwitu zakładu w Białogonie poprzedzony został budową nowoczesnej drogi bitej z Warszawy do Krakowa przeprowadzonej obok zakładu w 1833 roku.

Uruchomienie w 1848 roku kolei Warszawsko - Wiedeńskiej, zapoczątkowało okres zastoju. Zastój, ten i stagnację pogłębiał także, fakt, że właścicielem Zakładu Machin w Białogonie pozostawał Skarb Królestwa Polskiego, który był coraz słabszy, a otoczenie tworzyły dynamicznie rozwijające się wówczas firmy prywatne.

W 1898 roku zakład wydzierżawił na lat 30 inż. Leon Skibiński. W trudnym okresie światowego kryzysu gospodarczego początku nowego wieku, zdołał on dzięki dobrym staraniom w kołach bankierskich i przemysłowych, uchronić zakład od upadku. Zorganizował nową wytwórnię pod firmą: „Zakłady Mechaniczne, Odlewnia, Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych”.

Wyburzono stary żeliwiak, w miejsce którego uruchomiono dwa większe i nowocześniejsze na koks. Gruntownie przebudowano siłownię. W miejsce koła wodnego zamontowano turbinę wodną, która poruszała główny wał napędowy, a od 1912 roku także prądnicę.

Zainstalowano wewnętrzną kolejkę łączącą budynki produkcyjne.

Profil produkcyjny obejmował przede wszystkim narzędzia rolnicze: kieraty, wialnie, młynki i młocarnie, żniwiarki, siewniki wielorzędowe, sieczkarnie i pługi. Dla przemysłu wyrabiano wiertarki, piły taśmowe, dźwigi, windy, nożyce do blach, a także sikawki, pompy kalifornijskie i przeponowe.

Poważnym odbiorcą słupów do lamp gazowych i elektrycznych była Warszawa. Ale na liście odbiorców wyrobów
białogońskich było także wiele miast rosyjskich i Królestwa Polskiego.

Zakład miał wówczas swe biuro rządowe w Warszawie dzięki czemu nie brakowało zamówień.

W 1909 roku Białogon wystąpił jako renomowany wytwórca na wystawie petersburskiej.

W 1928 roku w trzydziestym roku dzierżawy inż. Leon Skibiński wykupił fabrykę na własność. Zmiany z przełomu XIX i XX wieku utrwaliły profil techniczny i produkcyjny zakładów w Białogonie aż do 1945 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej wytwarzano w konspiracji skorupy granatów z przeznaczeniem dla ruchu oporu.

Po wojnie w 1948 roku fabrykę znacjonalizowano. Pod nazwą „ Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa”. Kotynuowano produkcję o wcześniej ukształtowanym profilu, wprowadzając jednak stopniowo coraz szerszy asortyment pomp.

W 1947 roku uruchomiono produkcję pomp przeponowych dla budownictwa i rolnictwa,

Koleino w 1950 rozpoczęto produkcie pornp przemysłowych dla gospodarki komunalnej, przemysłu okrętowego, chemicznego i budownictwa, w 1960 pomp do cieczy gęstych i lepkich, a 1963 pomp do mas celulozowo - papierniczych.

Specjalizacja w produkcji pomp przyniosła zmianę nazwy. Od 1966 roku zakład funkcjonuje pod firmą Kielecka Fabryka Pomp „BIAŁOGON”.

W latach 70 oddano do użytku nowe obiekty wydziałów: narzędziowni, mechaniczny, odlewni wymieniając przy tym gruntownie park maszynowy.

W 1973 roku wprowadzono do produkcji obrabiarki sterowane numerycznie, a w rok później japońskie centra obróbcze.

W 1997 roku zmianie uległa forma własności przedsiębiorstwa. Spółka akcyjna, której akcjonariuszami byli w większości pracownicy KFP „BIAŁOGON”, nabyło przedsiębiorstwo od Skarbu Państwa. W czerwcu 1998 roku KFP „BIAŁOGON” S.A. uzyskała certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością wg ISO-9001 od Polskiego Rejestru Statków i Germanischer Lloyd.

Lata siedemdziesiąte zmieniły zupełnie obraz zakładu, ukształtowały jego współczesny obraz i wytyczyły aktualny profil produkcji- produkcja pomp do cieczy zanieczyszczonych i ścieków.

Działalność

Kielecka Fabryka Pomp "Bialogon" S.A. jest producentem pomp wirowych i wyporowych oraz odlewów z żeliwa szarego. Wydział Mechaniczny wyposażony jest
w nowoczesne centra obróbcze (CNC), tokarki sterowane numerycznie oraz szereg maszyn konwencjonalnych, przydatnych w realizacji jednostkowych i specjalnych zamówień klientów.

W ramach wydziału funkcjonuje magazyn kompletacyjny części i podzespołów do pomp umożliwiający wykonanie większości zamówień w terminie od 1 do 2 tygodni
od otrzymania zlecenia. Wykonane pompy są testowane
na stacji prób.

Wydział Mechaniczny świadczy również usługi w zakresie obróbki mechanicznej odlewów i części stalowych, hartowania indukcyjnego powierzchniowego oraz wykonuje remonty pomp.

Serwis realizuje na zamówienia klientów montaż instalacji pompowych, prowadzi lub nadzoruje uruchomienia pomp.

Odlewy z żeliwa szarego w gatunkach EN-GJL-200 i EN-GJL-250 oraz żeliw niskostopowych produkowane są w Wydziale Odlewni. Topienie żeliwa odbywa się w procesie DUPLEX (żeliwiaki + indukcyjny piec kanałowy).

Rdzeniarnia wyposażona jest w strzelarki i mieszarko-nasypywarki. Wykonuje rdzenie w procesach cold i hot-box. Odlewy formowane maszynowo wykonane są na formierkach wibracyjno-doprasowywujących FKT. Odlewy formowane są również ręcznie.

Odlewnia specjalizuje się w produkcji odlewów maszynowych o masach od 2 do 800 kilogramów, wykonywanych jednostkowo lub w krótkich seriach.

Modelarnia świadczy usługi w zakresie wykonawstwa modeli odlewniczych z drewna i żywic.

Wybrane pozycje z oferty firmy

PRODUKT

Białogon przepompownie typ PP

Zbiornikowe przepompownie ścieków to kompletny obiekt dostarczony na plac budowy. Przeznaczone są do pompowania w systemach kanalizacji ciśnieniowej, grawitacyjnej, ścieków sanitarnych, komunalnych, wód opadowych i drenażowych. W skład...

PRODUKT

Białogon pompa wyporowa zębata

Pompy zębate typ PZ Pompy zębate PZ przeznaczone są do transportu cieczy gęstych, takich jak: asfalt, emulsja asfaltowa, lepik, tłuszcze zwierzęce, roślinne i organiczne oraz inne płyny podobne – nieagresywne (wykonania specjalne do uzgodnienia...

PRODUKT

Białogon pompy samozasysające PS

Agregaty pompowe samozasysające typ PS Przenośna, wirowa, samozasysająca pompa, zblokowana z niskoprężnym czterosuwowym silnikiem spalinowym lub elektrycznym. Króćce: ssawny i tłoczny – posiadają typowe szybkozłączki strażackie typu STORZ które...

PRODUKT

Białogon agregat pompowy spalinowy HL

Agregaty pompowe przewoźne typ HL/S Pompy helikoidalne napędzane nowoczesnymi silnikami spalinowymi wysokoprężnymi o bardzo dobrych parametrach eksploatacyjnych przeznaczone są do przetłaczania wody czystej lub zamulonej, zawierającej niewielkie...

PRODUKT

Białogon Przydomowa przepompownia ścieków

Zbiornikowe przepompownie ścieków to kompletny obiekt dostarczony na plac budowy. Przeznaczone są do pompowania w systemach kanalizacji ciśnieniowej, grawitacyjnej, ścieków sanitarnych, komunalnych, wód opadowych i drenażowych. W skład kompletu...

PRODUKT

Agregat przeciwpowodziowy RX 125-400S

W 2007 r. Kielecka Fabryka Pomp „BIAŁOGON” SA poszerzyła oferowany przez siebie asortyment o agregat pompowy typy RX 125-400S, o dużej wydajności, z napędem spalinowym na przyczepie transportowej wraz z wyposażeniem. Agregat ten przeznaczony do...

Zobacz pełną ofertę (15) ›

Kontakt

Kielecka Fabryka Pomp - Białogon S.A.

Adres: Druckiego - Lubeckiego 1, 25-818 Kielce

Nr telefonu: (0-41) 366-82-19 Skopiuj

Faks: (0-41) 345-51-54 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Oferowane marki

Pokaż więcej