empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2009-06-26
Kielecka Fabryka Pomp - Białogon S.A.
brak grafiki
Siedziba:
Kielce, świętokrzyskie
NIP:
959-09-13-478
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (15)
Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A. jest producentem pomp wirowych poziomych i pionowych, pomp zatapialnych, mieszadeł i strumienic, agregatów pompowych z napędem spalinowym, przepompowni ścieków, pomp wyporowych zębatych, pomp obiegowych oraz odlewów z żeliwa szarego, latarni ulicznych do zabytkowych centów miast, koszy ulicznych, słupków ograniczających i porzadkujących ruch pojazdów. Wydział Mechaniczny wyposażony jest w centra obróbcze (CNC), tokarki sterowane numerycznie oraz szereg maszyn konwencjonalnych, przydatnych w realizacji jednostkowych i specjalnych zamówień klientów.
Wykonane pompy są testowane na stacji prób.
Wydział Mechaniczny świadczy również usługi w zakresie obróbki mechanicznej odlewów i części stalowych, hartowania indukcyjnego powierzchniowego oraz wykonuje remonty pomp. Serwis realizuje na zamówienia klientów montaż instalacji pompowych, prowadzi lub nadzoruje uruchomienia pomp.
Historia firmy

1817-1827 Huta Aleksandra
1827-1848 Fabryka Machin
1848-1874 Zakłady Rządowe górnicze
1874-1898 "Białogońskij Czornyj Zawod"
1898-1918 Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych
1918-1948 Zakłady Mechaniczne "Białogon"
1948-1966 Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa
1966-1997 Kielecka Fabryka Pomp "Białogon"
od 1997 Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A

Inicjatorem powstania nowoczesnej huty metali nieżelaznych w Białogonie - protoplasty dzisiejszej Fabryki, był ksiądz Stanisław Staszic - radca stanu w rządzie Królestwa Polskiego. Decyzja o lokalizacji była konsekwencją jego osobistego rozpoznania terenu pod względem surowcowym. Inwestycja rozpoczęta wmurowaniem kamienia węgielnego w 1814 roku zaowocowała rozpoczęciem produkcji w 1817 roku. W zakładzie nazwanym na cześć cara „Huta Aleksandra” wytapiano miedź, ołów i srebro poddając je dalszej przeróbce we własnej walcowni. Sukces, jakim było opanowanie technologii odzyskania srebra uwieczniono z polecenia Staszica wybiciem medalu z wizerunkiem Huty i napisem „I kruszcom polskim zajaśniało słońce”.

Będący do dziś w posiadaniu Fabryki jeden z ostatnich ocalałych egzemplarzy wybitego medalu jest materialnym dowodem ciągłości tradycji przemysłowej w Białogonie.

W zamyśle Staszica Huta miała dostarczać gotowych „skarbów" w oparciu o pozyskane w okolicy surowce. Ich niedostatek, trudności budżetowe, a także wzrost zapotrzebowania na maszyny i urządzenia mechaniczne skłonił ministra skarbu - księcia Ksawerego Druckiego - Lubeckiego do zamknięcia nierentownej huty i rozpoczęcia w 1827 roku jej przebudowy na Fabrykę Machin.

Sprowadzono angielskich inżynierów i mechaników zamówiono w Manchesterze i Derby nowoczesne obrabiarki. Urządzono w przebudowanych pomieszczeniach kuźnię, stolarnię, modelarnie i dział montażu maszyn. Nieco później, uruchomiono nową walcownię, a w 1834 roku własny żeliwiak.

Tak zorganizowana Fabryka produkowała seryjnie machiny i kotły parowe, urządzenia do gorzelni i cukrowni, wyposażenie dla walcowni, pudlingarni, do wielkich pieców papierni, tartaków oraz szeroką gamę maszyn rolniczych. W okresie powstania listopadowego wytwarzano lufy karabinowe, zorganizowano też tzw. wiercenie luf armatnich.

Pełny rozkwit Fabryki Machin przypada na lata 1836 - 1848. Realizowano wówczas wiele zamówień rządowych. Białogon dostarczał urządzenia do kanału Augustowskiego i dla warzelni soli w Ciechocinku. Zdobywał sobie też powoli rynki zagraniczne.

Obraz Fabryki z tego okresu oddaje cytat z dzienników podróży Pawła Podczaszyńskiego, który wizytował Zakłady warszawskie i całe Zagłębie Staropolskie by przenieść postępy przemysłu z Królewca na Litwę. Pisze on: „Stanąłem w Białogonie, Ziemi Obiecanej, w kraju ósmego cudu świata. Obejrzałem Zakład, cały dzień w nim przebyłem. Śliczny, bardzo śliczny wzorowy, jak gospodarstwo wzorowe”.

Okres rozkwitu zakładu w Białogonie poprzedzony został budową nowoczesnej drogi bitej z Warszawy do Krakowa przeprowadzonej obok zakładu w 1833 roku.

Uruchomienie w 1848 roku kolei Warszawsko - Wiedeńskiej, zapoczątkowało okres zastoju. Zastój, ten i stagnację pogłębiał także, fakt, że właścicielem Zakładu Machin w Białogonie pozostawał Skarb Królestwa Polskiego, który był coraz słabszy, a otoczenie tworzyły dynamicznie rozwijające się wówczas firmy prywatne.

W 1898 roku zakład wydzierżawił na lat 30 inż. Leon Skibiński. W trudnym okresie światowego kryzysu gospodarczego początku nowego wieku, zdołał on dzięki dobrym staraniom w kołach bankierskich i przemysłowych, uchronić zakład od upadku. Zorganizował nową wytwórnię pod firmą: „Zakłady Mechaniczne, Odlewnia, Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych”.

Wyburzono stary żeliwiak, w miejsce którego uruchomiono dwa większe i nowocześniejsze na koks. Gruntownie przebudowano siłownię. W miejsce koła wodnego zamontowano turbinę wodną, która poruszała główny wał napędowy, a od 1912 roku także prądnicę.

Zainstalowano wewnętrzną kolejkę łączącą budynki produkcyjne.

Profil produkcyjny obejmował przede wszystkim narzędzia rolnicze: kieraty, wialnie, młynki i młocarnie, żniwiarki, siewniki wielorzędowe, sieczkarnie i pługi. Dla przemysłu wyrabiano wiertarki, piły taśmowe, dźwigi, windy, nożyce do blach, a także sikawki, pompy kalifornijskie i przeponowe.

Poważnym odbiorcą słupów do lamp gazowych i elektrycznych była Warszawa. Ale na liście odbiorców wyrobów
białogońskich było także wiele miast rosyjskich i Królestwa Polskiego.

Zakład miał wówczas swe biuro rządowe w Warszawie dzięki czemu nie brakowało zamówień.

W 1909 roku Białogon wystąpił jako renomowany wytwórca na wystawie petersburskiej.

W 1928 roku w trzydziestym roku dzierżawy inż. Leon Skibiński wykupił fabrykę na własność. Zmiany z przełomu XIX i XX wieku utrwaliły profil techniczny i produkcyjny zakładów w Białogonie aż do 1945 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej wytwarzano w konspiracji skorupy granatów z przeznaczeniem dla ruchu oporu.

Po wojnie w 1948 roku fabrykę znacjonalizowano. Pod nazwą „ Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa”. Kotynuowano produkcję o wcześniej ukształtowanym profilu, wprowadzając jednak stopniowo coraz szerszy asortyment pomp.

W 1947 roku uruchomiono produkcję pomp przeponowych dla budownictwa i rolnictwa,

Koleino w 1950 rozpoczęto produkcie pornp przemysłowych dla gospodarki komunalnej, przemysłu okrętowego, chemicznego i budownictwa, w 1960 pomp do cieczy gęstych i lepkich, a 1963 pomp do mas celulozowo - papierniczych.

Specjalizacja w produkcji pomp przyniosła zmianę nazwy. Od 1966 roku zakład funkcjonuje pod firmą Kielecka Fabryka Pomp „BIAŁOGON”.

W latach 70 oddano do użytku nowe obiekty wydziałów: narzędziowni, mechaniczny, odlewni wymieniając przy tym gruntownie park maszynowy.

W 1973 roku wprowadzono do produkcji obrabiarki sterowane numerycznie, a w rok później japońskie centra obróbcze.

W 1997 roku zmianie uległa forma własności przedsiębiorstwa. Spółka akcyjna, której akcjonariuszami byli w większości pracownicy KFP „BIAŁOGON”, nabyło przedsiębiorstwo od Skarbu Państwa. W czerwcu 1998 roku KFP „BIAŁOGON” S.A. uzyskała certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością wg ISO-9001 od Polskiego Rejestru Statków i Germanischer Lloyd.

Lata siedemdziesiąte zmieniły zupełnie obraz zakładu, ukształtowały jego współczesny obraz i wytyczyły aktualny profil produkcji- produkcja pomp do cieczy zanieczyszczonych i ścieków.

Działalność

Kielecka Fabryka Pomp "Bialogon" S.A. jest producentem pomp wirowych i wyporowych oraz odlewów z żeliwa szarego. Wydział Mechaniczny wyposażony jest
w nowoczesne centra obróbcze (CNC), tokarki sterowane numerycznie oraz szereg maszyn konwencjonalnych, przydatnych w realizacji jednostkowych i specjalnych zamówień klientów.

W ramach wydziału funkcjonuje magazyn kompletacyjny części i podzespołów do pomp umożliwiający wykonanie większości zamówień w terminie od 1 do 2 tygodni
od otrzymania zlecenia. Wykonane pompy są testowane
na stacji prób.

Wydział Mechaniczny świadczy również usługi w zakresie obróbki mechanicznej odlewów i części stalowych, hartowania indukcyjnego powierzchniowego oraz wykonuje remonty pomp.

Serwis realizuje na zamówienia klientów montaż instalacji pompowych, prowadzi lub nadzoruje uruchomienia pomp.

Odlewy z żeliwa szarego w gatunkach EN-GJL-200 i EN-GJL-250 oraz żeliw niskostopowych produkowane są w Wydziale Odlewni. Topienie żeliwa odbywa się w procesie DUPLEX (żeliwiaki + indukcyjny piec kanałowy).

Rdzeniarnia wyposażona jest w strzelarki i mieszarko-nasypywarki. Wykonuje rdzenie w procesach cold i hot-box. Odlewy formowane maszynowo wykonane są na formierkach wibracyjno-doprasowywujących FKT. Odlewy formowane są również ręcznie.

Odlewnia specjalizuje się w produkcji odlewów maszynowych o masach od 2 do 800 kilogramów, wykonywanych jednostkowo lub w krótkich seriach.

Modelarnia świadczy usługi w zakresie wykonawstwa modeli odlewniczych z drewna i żywic.

Z oferty Kielecka Fabryka Pomp - Białogon

PRODUKT

Białogon pompy samozasysające PS

Agregaty pompowe samozasysające typ PS Przenośna, wirowa, samozasysająca pompa, zblokowana z niskoprężnym czterosuwowym silnikiem spalinowym lub elektrycznym. Króćce: ssawny i tłoczny – posiadają typowe szybkozłączki strażackie typu STORZ które...

PRODUKT

Białogon agregat pompowy spalinowy HL

Agregaty pompowe przewoźne typ HL/S Pompy helikoidalne napędzane nowoczesnymi silnikami spalinowymi wysokoprężnymi o bardzo dobrych parametrach eksploatacyjnych przeznaczone są do przetłaczania wody czystej lub zamulonej, zawierającej niewielkie...

PRODUKT

Białogon RX-SE pompa wirowa pozioma z komorą olejową

Pompy typoszeregu RX-SE – z wirnikiem kanałowym – przystosowane są do pompowania cieczy czystych, ścieków wstępnie oczyszczonych, cieczy zanieczyszczonych ciałami stałymi w których maksymalny wymiar zanieczyszczeń nie przekracza wymiaru wielkości...

PRODUKT

Białogon pompa przeponowa PM 75

Pompy PM 75 S przeznaczone są do przetłaczania cieczy zanieczyszczonych piaskiem, szlamem, zawiesinami włóknistymi lub innymi ciałami stałymi. ZASTOSOWANIE: · budownictwo – odwadnianie wykopów · przetłaczanie ścieków · rolnictwo – odwadnianie i...

PRODUKT

pompa zatapialna RPZ

Pompy zatapialne Białogon typ RPZ przeznaczone są do pompowania ścieków sanitarnych i przemysłowych. Dzięki zastosowaniu wirnika o dużym swobodnym przelocie typu Vortex gwarantują bezawaryjną prace i szerokie zastosowanie. ZASTOSOWANIE ...

PRODUKT

Agregat przeciwpowodziowy RX 125-400S

W 2007 r. Kielecka Fabryka Pomp „BIAŁOGON” SA poszerzyła oferowany przez siebie asortyment o agregat pompowy typy RX 125-400S, o dużej wydajności, z napędem spalinowym na przyczepie transportowej wraz z wyposażeniem. Agregat ten przeznaczony do...

Zobacz pełną ofertę Kielecka Fabryka Pomp - Białogon (15) ›

Szukasz dostawcy?

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Kontakt

Kielecka Fabryka Pomp - Białogon S.A.

Adres: Druckiego - Lubeckiego 1, 25-818 Kielce

Nr telefonu: (0-41) 366-82-19 Skopiuj

Faks: (0-41) 345-51-54 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Oferowane marki

Pokaż więcej