Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2010-09-17
MAST Dr Marian Strączyński
brak grafiki
Siedziba:
Bełchatów, łódzkie
Zasięg:
Międzynarodowy

SYSTEMY EKOLOGICZNE – energia odnawialna :
- Kompletne systemy energii odnawialnej :
- kolektory słoneczne, fotowoltaika,
- pompy ciepła,
- siłownie wiatrowe.

Słoneczne suszarnie osadów ściekowych :
- analizy efektywności i studia przedprojektowe,
- prace projektowe – dokumentacja budowlano-wykonawcza,
- budowa, dostawa wyposażenia technologicznego,
- rozruch, szkolenie, przekazanie do eksploatacji.

SYSTEMY KOMPUTEROWE – automatyka – monitoring :
- System komputerowy monitoringu i sterowania SEGAP – SYNDIS :
- program komputerowy eksploatacji ujęć SEGAP,
- program komputerowy nadzoru dyspozytorskiego i sterowania SYNDIS,
- cyfrowe urządzenia monitoringu i sterowania SEGAP-SYNDIS-POMIAR,
- urządzenia diagnostyki pomp głębinowych SEGAP – UD,
- automatyka – sterowanie – monitoring układów pompowych stacjonarnych i głębinowych,
- komputerowe stacje prób pomp .

KONSULTING
- Oceny energochłonności pracujących układów pompowych.
- Szkolenia techniczne – SZKOŁA EKSPLOATACJI POMP .
- Projekty systemów solarnych oraz hybrydowych – "słońce – wiatr" .

Kontakt

MAST Dr Marian Strączyński

Adres: Dzika 38, 97-400 Bełchatów
Nr telefonu: (0 44) 635 01 10 Pokaż numer
Faks: (0 44) 632 39 46 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Oferowane marki

Profil działalności firmy

1.1.1. Pompy do wody
1.1.2. Pompy do ścieków
1.1.3. Pompy do osadów
1.1.4. Pompy do odwodnień
1.1.5. Pompy ogrodowe
1.1.6. Pompy głębinowe
1.1.7. Pompy samozasysające
1.1.8. Pompy wysokociśnieniowe
1.1.15. Inne pompy
1.2. Osprzęt pomp
1.3. Pompownie
1.4. Agregaty pompowe
1.5. Zestawy hydroforowe
4.6.1. Przepustnice z napędem ręcznym
4.6.2. Przepustnice z napędem elektromechanicznym
4.6.5. Układy napędowe przepustnic
5.1.1. Wodomierze
5.1.2. Osprzęt do wodomierzy
5.1.4. Pomiar ciśnienia
5.1.5. Pomiar temperatury
5.1.6. Pomiar poziomu
5.1.7. Pomiar przepływu
5.1.9.1. Pomiar zawartości tlenu (tlenomierze)
5.1.9.2. Pomiar gęstości
5.1.9.3. Sygnalizatory rozdziału faz
5.1.9.4. Pomiar pH
5.1.9.5. Pomiar Redox
5.1.9.6. Konduktometry, czujniki i sondy przewodności
5.1.9.7. Pomiar mętności
5.1.9.9. Inne urządzenia do pomiaru wielkości fizykochemicznych
5.1.10. Sygnalizatory awaryjne
5.1.11. Systemy monitoringu
5.1.12. Inne - monitoring i opomiarowanie
5.2. Automatyka, systemy sterowania
5.3. Sieci i łączność
5.5. Inne - monitoring i opomiarowanie, automatyka, systemy sterowania
6.1.1. Usługi pomiarowe
6.1.3. Laboratoryjny pomiar ciśnienia
6.1.4. Analiza wody
6.1.7. Inne - pomiary i analizy laboratoryjne
6.8.1. Wykonawcy - monitoring sieci kanalizacyjnych
6.8.2. Urządzenia do monitoringu sieci kanalizacyjnych
6.16. Oprogramowanie wspierające pracę przeds. wod-kan
9.1. Doradztwo techniczne i inwestycyjne
9.3. Instytucje rządowe i samorządowe
9.4. Instytucje wspomagania inwestycji
9.5.1. Projektowanie sieci i instalacji wod-kan
9.5.3. Projektowanie przepompowni ścieków
9.5.4. Projektowanie stacji uzdatniania wody
9.5.5. Inne urządzenia - projektowanie wod-kan
9.6. Operaty wodno-prawne
9.10.2. Programy obliczeniowe
10.5. Wykonawstwo ujęć wody i studni głębinowych
10.11. Montaż przepompowni ścieków
10.13. Montaż i wykonawstwo innych urządzeń wod-kan

Pokaż więcej