empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2020-05-08
Studio Enviro Przemysław Pilarczyk
brak grafiki
Siedziba:
Pleszew, wielkopolskie

- Nadzorowanie robót,
- Kierowanie robotami,
- Kosztorysowanie sieci i instalacji sanitarnych,
- Projektowania sieci i instalacji sanitarnych oraz przyłączy.1. Inspektor nadzoru, kierownik budowy, kierownik robót:
– reprezentowanie inwestora na budowie,
– sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
– sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych,
– przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
– potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, – kontrolowanie rozliczeń budowy, na żądanie inwestora.2. Kosztorys sieci i instalacji:
– wodociągowych,
– gazowych,
– kanalizacji sanitarnej,
– kanalizacji deszczowej,
– ogrzewczych i chłodniczych.3. Projekty:
- instalacji sanitarnej wewnętrznej: gazowej, wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
- sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych.4. Przeglądy okresowe:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
- elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z obiektu,
- przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku
- przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
- przeglądów wentylacji mechanicznej.5. Prowadzenia książek obiektów.6. Inwentaryzacje budynków.7. Doradztwo techniczne.8. Audyt energetyczny9. Pozwolenia wodnoprawne

Szukasz dostawcy?

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Kontakt

Studio Enviro Przemysław Pilarczyk

Adres: E.Bojanowskiego 8, 63-300 Pleszew

Nr telefonu: 511589558 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Pokaż więcej