Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2009-10-19
BIOFILTRY
Producent:
COROL
Przedmiotem naszych dostaw są:
BIOFILTRY - BIOPŁUCZKI - ZŁOŻA ZRASZANE
oraz instalacje do odsiarczania biogazu

Sposób działania
W biologicznych metodach oczyszczania powietrza i gazów wykorzystuje się zdolności powszechnie występujących w naturalnym środowisku mikroorganizmów do biochemicznego przetwarzania (utlenienia) pewnych grup organicznych i nieorganicznych związków chemicznych.

Szkodliwe i zapachowe substancje, stanowiące pożywkę dla mikroorganizmów są przekształcane w produkty obojętne dla środowiska : np. CO2, H2O, sole itd.

Biochemiczne reakcje zachodzą w warunkach pełnego nasycenia wilgocią oczyszczanego medium .

Jako materiał filtrujący - siedlisko różnych kultur (heteropopulacji) bakterii i grzybów, stosuje się złoża pochodzenia roślinnego o dużym ładunku odżywczym : np. kompost, substrat kory, włókno kokosowe oraz inne obojętne materiały wypełniające.

Zastosowanie
Eliminowanie substancji trujących, korozyjnych oraz zapachowo uciążliwych, np. alkohole, amoniak, siarkowodór, aldehydy, fenole, kwasy karboksylowe itd., przy wykorzystaniu biologicznych technologii oczyszczania strumienia powietrza lub gazów odlotowych i produkcyjnych znajduje zastosowanie w różnych obszarach ---gospodarki komunalnej i przemysłowej
-przemysł spożywczy,
-przemysł chemiczny,
-przemysł skórzany,
-oczyszczalnie ścieków, (komunalne oraz przemysłowe),
-instalacje do wytwarzania biogazu,
-wysypiska odpadów,
-masowa hodowla zwierząt,
-zakłady utylizacji padlin zwierzęcych.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

COROL Sp. z o.o.

Adres: Janikowo ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica

Nr telefonu: (0-61) 815-11-00 Skopiuj

Faks: (0-61) 815-11-49 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...