Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2019-05-06
CelecoDrain C

absorber

Producent:
ITEMS Inżynieria

Preparat CelecoDrain C© przeznaczony do celów sorpcyjnych w studzienkach kanalizacji deszczowej, jako absorber do wkładów filtracyjnych. Stosowany głównie w drogownictwie i innych jednostkach przemysłu. Do oczyszczania wód na akwenach wodnych, przy unieszkodliwianiu rozlewisk ropopochodnych, ścieków opadowych i roztopowych, mazutów lub innych chemikaliów poza kwasami i zasadami.
Zabezpiecza przed zagrożeniami spowodowanymi wyciekami roztworów substancji chemicznych, olejami, paliwami ciekłymi w miejscach zagrożonych przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska. Stosowany w postaci sypkiej lub jako wypełnienie mat, węży oraz zapór wykonanych z tkanin wyprodukowanych z materiałów polipropylenowych lub innych syntetycznych, naturalnych posiadających separacyjne i/lub filtracyjne właściwości użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

ITEMS Inżynieria sp. z o. o.

Adres: Siostry Faustyny 64/1, 30-608 KRAKÓW

Nr telefonu: +48 12 397 76 71 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...