Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2020-11-12
DEZYNFEKCJA ŚCIEKÓW SZPITALNYCH

Metody dezynfekcji ścieków dla szpitali

DEZYNFEKCJA ŚCIEKóW SZPITALNYCH

Szpitale posiadające oddziały zakaźne bądź leczące osoby chore na choroby zakaźne są ustawowo zobowiązane do prowadzenia dezynfekcji ścieków. Obliguje je do tego Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

Wybór metody dezynfekcji uzależniony jest od wielu czynników, m.in.:
jakości ścieków,
rodzaju drobnoustrojów wystepujących w ściekach,
sposobu wykorzystania oczyszczonych ścieków.


NASZE ROZWIĄZANIA:

1. Dezynfekcja ścieków chemiczna (podchloryn sodu)
Jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod dezynfekcji ścieków. Podchloryn sodu jest skuteczny w walce ze wszystkimi rodzajami mikrobów (bakterie, wirusy, grzyby i spory). W naszych projektach stosujemy tradycyjne meotdy dozowania podchlorynu bądź nowoczesne generatory.

2. Dezynfekcja ścieków UV
Nowoczesna metoda dezynfekcji, skutecznie wypiera metody z zastosowaniem zw. chloru. Ścieki poddawane dezynfekcji promieniami UV powinny być we wstępnych procesach technologicznych pozbawione pęcherzyków powietrza i o niskiej zawartości zawiesiny (Przed przystąpieniem do realizacji projektu zaleca się przeprowadzenie badań w skali półtechnicznej na ściekach przeznaczonych do dezynfekcji. Badania te mają na celu określenie podstawowych parametrów eksploatacyjnych danego urządzenia (przepuszczalność promieni UV w ściekach, zawartość zawiesiny ogólnej, warunki hydrauliczne itd.) i warunków eksploatacyjnych.

3. Dezynfekcja ścieków membranowa
Mikro i ultrafiltracja gwarantują wysoki stopień separacji bakterii i substancji stałych. Wirusy posiadaja zdolność do adsorpcji na substancjach stałych a za pomocą membran można znacznie zredukować ich ilość. Do dezynfekcji ścieków wystarcza średnia wielkość porów membrany rzędu 0,2µm.
Ta metoda dezynfekcji polecana szczególnie w istniejących oczyszczalniach biologicznych.


Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania projektowe gwarantują:
skuteczną dezynfekcję
pełną automatyzację procesu technologicznego
prostą i bezpieczną obsług
Proponujemy wariantową koncepcję przedprojektową z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni. Takie rozwiązanie gwarantuje wybór metody dezynfekcji, która będzie najbardziej odpowiednia dla użytkownika.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

BIOWOMA

Adres: ul. Rwańska 8/8, 26-600 RADOM

Nr telefonu: 665-170-955 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl