Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-01-11
DT-9935 Mostek LRC
DT-9935
Producent:
CEM
Numer katalogowy:
DT-9935

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim.

DT-9935 jest miernikiem LCR potrafiącym zmierzyć indukcyjność, pojemność, rezystancję łącznie z parametrami: stratnością dielektryczną (D), dobrocią (Q), kątem fazowym impedancji (θ), elementami rezystancji schematu zastępczego szeregowego/równoległego (ESR lub Rp).

Miernik działa w pełni automatycznie w celu pomiaru impedancji AC oraz rezystancji DC. Oznacza to, że użytkownik może mierzyć podzespoły L/C/R bezpośrednio w trybie AUTOLCR bez zmian dokonywanych przyciskiem funkcyjnym. Użytkownik może również wybrać docelową częstotliwość pomiarową spośród 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz w zależności od typu badanego elementu. Podzespoły mogą być mierzone automatycznie w trybie szeregowym lub równoległym zgodnie z impedancją badanego elementu.

Cechy szczególne

- Podwójny wyświetlacz LCD,
- Funkcja automatycznego sprawdzenia i pomiaru,
- Możliwość wybory trybu szeregowego/równoległego,
- Pomiar Ls/Lp/Cs/Cp z parametrami D/Q/θ/ESR,
- Wspiera tryb DCR 200,00Ω ÷ 200,00MΩ,
- Dostępnych jest do wyboru pięć częstotliwości: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz,
- Poziom sygnału testującego AC: typowo 0,6mV RMS,
- Zakresy pomiarowe (przy 1kHz):
    - 200,00μH ÷ 2000,0H,
    - 2000,0pF ÷ 2,000mF,
    - 20,000Ω ÷ 200,0MΩ,
- Wielopoziomowy detektor napięcia baterii,
- Funkcja podświetlenia oraz brzęczyk,
- Parametry wyświetlacza głównego:
    - DCR: rezystancja DC,
    - Ls: indukcyjność szeregowa,
    - Lp: indukcyjność równoległa,
    - Cs: pojemność szeregowa,
    - Cp: pojemność równoległa,
    - Rs: rezystancja szeregowa,
    - Rp: rezystancja równoległa,
- Parametry wyświetlacza pomocniczego:
    - θ: kąt fazowy,
    - ESR: rezystancja zastępcza szeregowa,
    - D: stratność dielektryczna,
    - Q: dobroć,
- Funkcja DataHold,
- Pomiar relatywny REL,
- Tryb sortowania,
- Zasilanie: 6 szt. baterii 1,5V typu AA,
- Spełniane normy: EN: 61326, EN: 61010-1, EN: 61010-02-031.

Dane techniczne

Indukcyjność przy T otoczenia = 18÷28°C
Częstotliwość = 100Hz/120Hz
Zakresy:
- 20,000mH, rozdzielczość: 1µH, dokładność Lx: ±(1,5% + 10), dokładność DF: ±(1,5% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 200,00mH, rozdzielczość: 0,01mH, dokładność Lx: ±(1,4% + 15), dokładność DF: ±(1,4% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 2000,0mH, rozdzielczość: 0,1mH, dokładność Lx: ±(1,5% + 15), dokładność DF: ±(1,5% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 20,000H, rozdzielczość: 1mH, dokładność Lx: ±(1,6% + 10), dokładność DF: ±(1,6% + 50), tryb pomiaru: ---,
- 200,00H, rozdzielczość: 0,01H, dokładność Lx: ±(1,3% + 10), dokładność DF: ±(1,3% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 2000,0H, rozdzielczość: 0,1H, dokładność Lx: ±(2,0% + 15), dokładność DF: ±(2,0% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 20,000kH, rozdzielczość: 0,001kH, dokładność Lx: ±(2,5% + 15), dokładność DF: ±(2,5% + 0), tryb pomiaru: równoległy.

Częstotliwość = 1kHz
Zakresy:
- 2000,0µH, rozdzielczość: 0,1µH, dokładność Lx: ±(1,3% + 10), dokładność DF: ±(1,3% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 20,000mH, rozdzielczość: 1µH, dokładność Lx: ±(1,2% + 10), dokładność DF: ±(1,2% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 200,00mH, rozdzielczość: 0,01mH, dokładność Lx: ±(1,2% + 10), dokładność DF: ±(1,2% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 2000,0mH, rozdzielczość: 0,1mH, dokładność Lx: ±(1,5% + 15), dokładność DF: ±(1,5% + 50), tryb pomiaru: ---,
- 20,000H, rozdzielczość: 1mH, dokładność Lx: ±(1,5% + 15), dokładność DF: ±(1,5% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 200,00H, rozdzielczość: 0,01H, dokładność Lx: ±(2,0% + 10), dokładność DF: ±(2,0% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 2000,0H, rozdzielczość: 0,1kH, dokładność Lx: ±(2,5% + 15), dokładność DF: ±(2,5% + 50), tryb pomiaru: równoległy.

Częstotliwość = 10kHz
Zakresy:
- 200,00µH, rozdzielczość: 0,01µH, dokładność Lx: ±(1,8% + 10), dokładność DF: ±(1,8% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 2000,0µH, rozdzielczość: 0,1µH, dokładność Lx: ±(1,5% + 10), dokładność DF: ±(1,5% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 20,000mH, rozdzielczość: 1µH, dokładność Lx: ±(1,2% + 10), dokładność DF: ±(1,2% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 200,00mH, rozdzielczość: 0,01mH, dokładność Lx: ±(1,5% + 15), dokładność DF: ±(1,5% + 50), tryb pomiaru: ---,
- 2000,0mH, rozdzielczość: 0,1mH, dokładność Lx: ±(2,0% + 10), dokładność DF: ±(2,0% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 20,000H, rozdzielczość: 1mH, dokładność Lx: ±(2,5% + 15), dokładność DF: ±(2,5% + 50), tryb pomiaru: równoległy.

Częstotliwość = 100kHz
Zakresy:
- 20,000µH, rozdzielczość: 0,001µH, dokładność Lx: ±(2,5% + 10), dokładność DF: ±(2,5% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 200,00µH, rozdzielczość: 0,01µH, dokładność Lx: ±(1,5% + 10), dokładność DF: ±(1,5% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 2000,0µH, rozdzielczość: 0,1µH, dokładność Lx: ±(1,3% + 15), dokładność DF: ±(1,3% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 20,000mH, rozdzielczość: 1µH, dokładność Lx: ±(2,0% + 15), dokładność DF: ±(2,0% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 200,00mH, rozdzielczość: 0,01mH, dokładność Lx: ±(2,5% + 10), dokładność DF: ±(2,5% + 50), tryb pomiaru: równoległy.

Pojemność przy T otoczenia = 18 ÷ 28°C
Częstotliwość = 100Hz/120Hz
Zakresy:
- 20,000nF, rozdzielczość: 1pF, dokładność Cx: ±(2,5% + 10), dokładność DF: ±(2,5% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 200,00nF, rozdzielczość: 0,01nF, dokładność Cx: ±(1,2% + 10), dokładność DF: ±(1,2% + 50), tryb pomiaru: ---,
- 2000,0nF, rozdzielczość: 0,1nF, dokładność Cx: ±(0,9% + 10), dokładność DF: ±(0,9% + 50), tryb pomiaru: ---,
- 20,000µF, rozdzielczość: 1nF, dokładność Cx: ±(1,0% + 15), dokładność DF: ±(1,0% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 200,00µF, rozdzielczość: 0,01µF, dokładność Cx: ±(1,2% + 10), dokładność DF: ±(1,2% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 2000,0µF, rozdzielczość: 0,1µF, dokładność Cx: ±(2,5% + 10), dokładność DF: ±(2,5% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 20,00mF, rozdzielczość: 0,01mF, dokładność Cx: ±(5,0% + 10), dokładność DF: ±(5,0% + 50), tryb pomiaru: szeregowy.

Częstotliwość = 1kHz
Zakresy:
- 2000,0pF, rozdzielczość: 0,1pF, dokładność Cx: ±(3,5% + 15), dokładność DF: ±(3,5% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 20,000nF, rozdzielczość: 1pF, dokładność Cx: ±(1,0% + 10), dokładność DF: ±(1,0% + 50), tryb pomiaru: ---,
- 200,00nF, rozdzielczość: 0,01nF, dokładność Cx: ±(0,9% + 10), dokładność DF: ±(0,9% + 50), tryb pomiaru: ---,
- 2000,0nF, rozdzielczość: 0,1nF, dokładność Cx: ±(1,0% + 10), dokładność DF: ±(1,0% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 20,000µF, rozdzielczość: 1nF, dokładność Cx: ±(1,2% + 15), dokładność DF: ±(1,2% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 200,00µF, rozdzielczość: 0,01µF, dokładność Cx: ±(2,5% + 10), dokładność DF: ±(2,5% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 2000µF, rozdzielczość: 1µF, dokładność Cx: ±(4,0% + 20), dokładność DF: ±(4,0% + 50), tryb pomiaru: szeregowy.

Częstotliwość = 10kHz
Zakresy:
- 200,00pF, rozdzielczość: 0,01pF, dokładność Cx: ±(3,0% + 8), dokładność DF: ±(3,0% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 2000,0pF, rozdzielczość: 0,1pF, dokładność Cx: ±(1,0% + 10), dokładność DF: ±(1,0% + 50), tryb pomiaru: ---,
- 20,000nF, rozdzielczość: 1pF, dokładność Cx: ±(0,9% + 10), dokładność DF: ±(0,9% + 50), tryb pomiaru: ---,
- 200,00nF, rozdzielczość: 0,01nF, dokładność Cx: ±(0,8% + 10), dokładność DF: ±(0,8% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 2000,0nF, rozdzielczość: 0,1nF, dokładność Cx: ±(1,0% + 8), dokładność DF: ±(1,0% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 20,000µF, rozdzielczość: 1nF, dokładność Cx: ±(2,0% + 8), dokładność DF: ±(2,0% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 200,0µF, rozdzielczość: 0,1µF, dokładność Cx: ±(4,5% + 15), dokładność DF: ±(4,5% + 50), tryb pomiaru: szeregowy.

Częstotliwość = 100kHz
Zakresy:
- 200,00pF, rozdzielczość: 0,01pF, dokładność Cx: ±(2,5% + 15), dokładność DF: ±(2,5% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 2000,0pF, rozdzielczość: 0,1pF, dokładność Cx: ±(1,0% + 8), dokładność DF: ±(1,0% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 20,000nF, rozdzielczość: 1pF, dokładność Cx: ±(1,8% + 8), dokładność DF: ±(1,8% + 50), tryb pomiaru: równoległy,
- 200,00nF, rozdzielczość: 0,01nF, dokładność Cx: ±(1,5% + 10), dokładność DF: ±(1,5% + 50), tryb pomiaru: szeregowy,
- 2000,0nF, rozdzielczość: 0,1nF, dokładność Cx: ±(2,5% + 15), dokładność DF: ±(2,5% + 50), tryb pomiaru: szeregowy.

Rezystancja przy T otoczenia = 18 ÷ 28°C
Częstotliwość = 100Hz/120Hz
Zakresy:
- 200,00Ω, rozdzielczość: 0,01Ω, dokładność Rx: ±(1,2% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 2,0000kΩ, rozdzielczość: 0,1Ω, dokładność Rx: ±(0,8% + 5), tryb pomiaru: ---,
- 20,000kΩ, rozdzielczość: 1Ω, dokładność Rx: ±(0,9% + 5), tryb pomiaru: ---,
- 200,00kΩ, rozdzielczość: 0,01kΩ, dokładność Rx: ±(0,7% + 3), tryb pomiaru: ---,
- 2,0000MΩ, rozdzielczość: 0,1kΩ, dokładność Rx: ±(1,0% + 5), tryb pomiaru: ---,
- 20,000MΩ, rozdzielczość: 1kΩ, dokładność Rx: ±(2,2% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 200,0MΩ, rozdzielczość: 0,1MΩ, dokładność Rx: ±(2,5% + 10), tryb pomiaru: ---.

Częstotliwość = 1kHz
Zakresy:
- 20,000Ω, rozdzielczość: 1mΩ, dokładność Rx: ±(1,2% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 200,00Ω, rozdzielczość: 0,01Ω, dokładność Rx: ±(0,8% + 5), tryb pomiaru: ---,
- 2,0000kΩ, rozdzielczość: 0,1Ω, dokładność Rx: ±(0,8% + 3), tryb pomiaru: ---,
- 20,000kΩ, rozdzielczość: 1Ω, dokładność Rx: ±(0,7% + 3), tryb pomiaru: ---,
- 200,00kΩ, rozdzielczość: 0,01kΩ, dokładność Rx: ±(1,0% + 5), tryb pomiaru: ---,
- 2,0000MΩ, rozdzielczość: 0,1kΩ, dokładność Rx: ±(1,5% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 20,000MΩ, rozdzielczość: 1kΩ, dokładność Rx: ±(1,8% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 200,0MΩ, rozdzielczość: 0,1MΩ, dokładność Rx: ±(6,0% + 50), tryb pomiaru: ---.

Częstotliwość = 10kHz
Zakresy:
- 20,000Ω, rozdzielczość: 1mΩ, dokładność Rx: ±(1,5% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 200,00Ω, rozdzielczość: 0,01Ω, dokładność Rx: ±(0,8% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 2,0000kΩ, rozdzielczość: 0,1Ω, dokładność Rx: ±(0,9% + 5), tryb pomiaru: ---,
- 20,000kΩ, rozdzielczość: 1Ω, dokładność Rx: ±(0,8% + 3), tryb pomiaru: ---,
- 200,00kΩ, rozdzielczość: 0,01kΩ, dokładność Rx: ±(1,0% + 5), tryb pomiaru: ---,
- 2,0000MΩ, rozdzielczość: 0,1kΩ, dokładność Rx: ±(2,5% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 20,00MΩ, rozdzielczość: 0,01MΩ, dokładność Rx: ±(2,8% + 10), tryb pomiaru: ---.

Częstotliwość = 100kHz
Zakresy:
- 20,000Ω, rozdzielczość: 1mΩ, dokładność Rx: ±(2,3% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 200,00Ω, rozdzielczość: 0,01Ω, dokładność Rx: ±(1,5% + 5), tryb pomiaru: ---,
- 2,0000kΩ, rozdzielczość: 0,1Ω, dokładność Rx: ±(0,8% + 20), tryb pomiaru: ---,
- 20,000kΩ, rozdzielczość: 1Ω, dokładność Rx: ±(0,8% + 20), tryb pomiaru: ---,
- 200,00kΩ, rozdzielczość: 0,01kΩ, dokładność Rx: ±(1,5% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 2,000MΩ, rozdzielczość: 1kΩ, dokładność Rx: ±(2,5% + 30), tryb pomiaru: ---.

Rezystancja DC przy T otoczenia = 18 ÷ 28°C
Częstotliwość = 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Zakresy:
- 200,00Ω, rozdzielczość: 0,01Ω, dokładność Rx: ±(1,8% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 2,0000kΩ, rozdzielczość: 0,1Ω, dokładność Rx: ±(0,6% + 20), tryb pomiaru: ---,
- 20,000kΩ, rozdzielczość: 1Ω, dokładność Rx: ±(0,6% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 200,00kΩ, rozdzielczość: 0,01kΩ, dokładność Rx: ±(0,5% + 3), tryb pomiaru: ---,
- 2,0000MΩ, rozdzielczość: 0,1kΩ, dokładność Rx: ±(1,5% + 5), tryb pomiaru: ---,
- 20,000MΩ, rozdzielczość: 1kΩ, dokładność Rx: ±(2,0% + 10), tryb pomiaru: ---,
- 200,0MΩ, rozdzielczość: 0,1MΩ, dokładność Rx: ±(2,5% + 10), tryb pomiaru: ---.


Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/cem/dt9935.aspx

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu