Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2019-05-06
EkoSeparator KB, Separator substancji ropopochodnych

filtr kanalizacyjny, separator

Producent:
ITEMS Inżynieria
Numer katalogowy:
EkoSeparator KB1-2

EkoSeparator KB©FILTR KANALIZACYJNY

1. OPIS
Filtr kanalizacyjny EkoSeparator KB© – urządzenie instalowane w studzienkach kanalizacji opadowej w celu podczyszczenia ścieków spływających z powierzchni ulic, dróg przejazdowych, placów parkingowych, hal produkcyjnych itp. z ropopochodnych, zawiesin i/lub innych zanieczyszczeń znajdujących się w ścieku, a wymagających podczyszczenia w odprowadzanych do kanalizacji wodach opadowych. Filtry kanalizacyjne mają zastosowanie min. w tych miejscach, gdzie istnieje już kanalizacja opadowa, a nie ma możliwości dalszej jej rozbudowy jak również w studzienkach z drenażem, gdzie wody deszczowe spływają bezpośrednio na dno studni.
Urządzenia są przenośne, i gdy zachodzi taka konieczność mogą być wymontowane, przeniesione oraz ponownie zamontowane w tej samej lub innej studzience. Kształt i wielkość urządzeń warunkowana jest ilością oraz jakością ścieku  przeznaczonego do podczyszczenia, istniejącymi uwarunkowaniami technicznymi i istniejącymi możliwościami montażu. Czynnikiem filtrującym (złożem filtracyjnym) najczęściej jest sam węgiel aktywny i/lub w połączeniu z pianką poliuretanową lub innymi materiałami. Ilość oraz jakość materiałów filtracyjnych decyduje o stopniu i jakości podczyszczenia ścieku. Materiałami filtracyjnymi mogą być również tkaniny poliamidowe, polipropylenowe lub inne sypkie złoża filtracyjne posiadające stosowne dokumenty. EkoSeparatory KB1 ze względu na ich mobilność i małe rozmiary mogą być również stosowane jako stałe zabezpieczenie przed wyciekami szkodliwych substancji w nagłych przypadkach.

2. SPOSÓB PODCZYSZCZANIA
W etapie I-szym wody opadowe spływając kanalizacją deszczową trafiają w studzience na EkoSeparator, w którym przechodząc przez materiały filtracyjne poddane są procesowi filtracji. Po czym następuje proces separacji (etap II) tj. rozdział na zanieczyszczenia, które pozostają w urządzeniu, na materiale filtracyjnym oraz na podczyszczone już wody opadowe, które płyną dalej kanalizacją pozbawione w znacznym stopniu zanieczyszczeń.

3. WYKONANIE
Materiały, z którego wykonane są filtry kanalizacyjne EkoSeparator to: stal nierdzewna i/lub kwasoodporna.

4. EKSPLOATACJA
Eksploatacja EkoSeparatorów polega na wymianie materiałów filtracyjnych. Wymiana prowadzona jest zgodnie z ustalonym harmonogramem, opracowanym na podstawie monitorowanych wyników jakości ścieków. W przypadku stosowania EkoSeparatorów odpad stanowi jedynie zanieczyszczony materiał filtracyjny, który poddawany jest utylizacji w wyspecjalizowanych firmach. Stanowi to dużą oszczędność kosztów utylizacji ścieków wypompowywanych z separatorów. Stosowanie jednocześnie EkoSeparatorów i separatorów obniża koszty eksploatacji tych drugich przy jednoczesnym wzroście skuteczności oczyszczania.

5. KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA – SEGREGACJA ODPADÓW U ŹRÓDŁA
Zastosowanie tego typu procesu podczyszczania w momencie wpływu wód do kanalizacji, a więc w początkowej fazie spływu pozwala na dłuższą żywotność rur kanalizacyjnych. Minimalizuje się w ten sposób również problem drożności „światła" rury tj. osadzania się zanieczyszczeń na ściankach przewodów (szczególnie ropopochodnych i zawiesin np. sadzy, pyłów kopalnianych). W efekcie obniża to koszty eksploatacji  oraz czyszczenia rur kanalizacyjnych, co w efekcie może eliminować przestoje spowodowane wyłączeniem zatkanego lub poddanego czyszczeniu odcinka kanalizacji. W przypadku zastosowania odmiany KB2 segregacja odpadów rozpoczyna się już w momencie wpływu ścieku do studzienki kanalizacyjnej. Wyłapuje on głównie zanieczyszczenia mechaniczne np. liście.
Stosowanie EkoSeparatorów  zmniejsza ładunek niesionych zanieczyszczeń w tym min. metali ciężkich, przyczynia się do zmniejszenia ilości osadów w ściekach, obniża koszty oczyszczania ścieków trafiających do Zakładów komunalnych oraz przedłuża i obniża koszty eksploatacji rurociągów odprowadzających ścieki.
EkoSeparatory zwłaszcza jego odmiana zanurzeniowa znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków np. pochodzących z rynien, dachów itp. w celu pozyskania „wody szarej" do powtórnego wykorzystania. Sprzyja temu min. duża sprawność filtracyjna złoża sięgająca nawet 98 %. Pozwala to na znaczne oszczędności w zużyciu wody zwłaszcza tej wykorzystywanej w celach gospodarczych

 

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

ITEMS Inżynieria sp. z o. o.

Adres: Siostry Faustyny 64/1, 30-608 KRAKÓW

Nr telefonu: +48 12 397 76 71 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...