Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17
Folie hydroizolacyjne
FOLIE

- Folie hydroizolacyjne
- Folie olejo - bitumoodporne
- Folie barwione
- Membrany dachowe
- Firestone EPDM Geomembrana

Konieczność ochrony środowiska, a także ochrony budynków i budowli przed wpływem środowiska, w szczególności przed wpływem wód gruntowych stwarza sytuację, w której zastosowanie folii hydroizolacyjnych i olejo-bitumoodpornych staje się nieodzowne.

Asortyment

- FolGam H - folia hydroizolacyjna przeznaczona do wykonywania uszczelnień składowisk, izolacji przeciwwodnych i przeciw-wilgociowych budowli budownictwa ogólnego, budowli hydrotechnicznych i obiektów komunikacyjnych

- FolGam O - folia olejo- bitumoodporna przeznaczona do wykonywania uszczelnień obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych oraz izloacji zabezpieczających przed działaniem olejów i tłuszczów

- FolGam B - folia barwiona odporna na czynniki atmosferyczne (w tym na promienie UV), przeznaczona do uszczelniania oczek wodnych, stawów ogrodowych.

Charakterystka
- Doskonała elastyczność zapewniająca bardzo dobre przyleganie i odporność na nierównomierne odkształcenie podłoża
- Stabilne parametry wytrzymałościowe w czasie eksploatacji gwarantujące szczelność przez cały okres użytkowania
- Obustronnie uszorstkowiona powierzchnia w celu zwiększenia współczynnika tarcia folii, co decyduje o stateczności zastosowanej warstwy ochronnej - uszorstkowienie nie wpływa na cenę wyrobu
- Możliwość łączenia poszczególnych płatów różnymi technikami: przez zgrzewanie, klejenie klejem lub taśmami dwustronnie klejącymi
- Dzięki możliwości wykorzystania technologii klejenia łatwość naprawy uszkodzeń, wykonywania obróbek detali
- Dostępność w dowolnym wymiarze dostosowanym do potrzeb klienta, co minimalizuje ilość połaczeń wykonywanych na placu budowy
- Gęstość większa od wody, co jest istotne w przypadku zastosowań w inżynierii wodnej - geomembrana nie ma tendencji do wypływania
- Odporność na działanie substancji występujących na składowiskach odpadów komunalnych (badanie ITB)
- Nie wydziela substancji szkodliwych, bezpieczna dla środowiska naturalnego ludzi, roślin i zwierząt
- Gwarancja 10 lat
- Możliwość recyclingu zużytych materiałów
- Produkt polski

Zastosowanie

W zależności od wybranego typu geomembrany FolGam można zastosować w:

- budowlach hydrotechnicznych (wały przeciwpowodziowe, zapory, zbiorniki i kanały wodne)
- obiektach komunikacyjnych (drogi, parkingi, nasypy kolejowe, mosty, tunele, place składowe)
- budownictwie ogólnym (izolacja fundamentów, ścian podziemnych części budynków, posadzek, stropów, tarasów)
- obiektach, gdzie wymagana jest ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem (stacje paliw, oczyszczalnie ścieków, kotłownie olejowe, rowy odwadniające przy korpusach dróg)
- uszczelnianiu składowisk odpadów komunalnych
- do izolacji stawów ogrodowych, oczek wodnych

Firestone EPDM Geomembrana

Firestone EPDM Geomembran to folia hydroizolacyjna charakteryzująca się dużą elastycznością i wytrzymałością dzięki czemu posiada szeroką gamę zastosowań w obiektach rolniczych, przemysłowych i komercyjnych takich jak:
- zbiorniki irygacyjne i kanały,
- zbiorniki rolnicze, stawy, sadzawki,
- stawy hodowlane,
- konstrukcje terenów podmokłych,
- lagun,
- zbiorniki ociekowe,
- zbiorniki do produkcji sztucznego śniegu,
- pokrywy wysypisk śmieci,
- stawy na polach golfowych,
- kształtowanie wodnego krajobrazu.


WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE www.ekoma.com.pl

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Ekoma s.c.

Adres: Przyczółkowa 152, 02-968 Warszawa

Nr telefonu: 0-22 894 64 47 Skopiuj

Faks: 0-22 894 64 43 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl