Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2015-05-21
FUROBENT CW3113AK

Produkt do koagulacji i flokulacji [zwiększone właściwości adsorpcyjne]

Opis/Zastosowanie

FUROBENT CW3113AK jest środkiem rozdzielającym i flokulującym,  służącym do oczyszczania ścieków przemysłowych ze wszystkich branż. Dzięki zastosowaniu FUROBENT CW3113AK możliwe jest znaczące uproszczenie procesu oczyszczania chemicznego. W niektórych przypadkach użycie FUROBENT CW3113AK eliminuje konieczność przeprowadzania koagulacji, neutralizacji i flokulacji przy pomocy konwencjonalnych środków chemicznych. Produkt FUROBENT CW3113AK może być też stosowany jako uzupełnienie konwencjonalnej technologii fizykochemicznej. Przykładowe zastosowania FUROBENTU CW3113AK są następujące:

oczyszczanie ścieków z galwanizerni,oczyszczanie ścieków w przemyśle kosmetycznym,oczyszczanie ścieków w przemyśle farmaceutycznym,oczyszczanie ścieków w przemyśle produkcji płytek drukowanych,oczyszczanie ścieków z procesów fotochemigraficznych,oczyszczanie ścieków zawierających dużą ilość związków organicznych,oczyszczanie ścieków zabarwionych [farby, lakiery, maski].

Właściwości

FUROBENT CW3113AK umożliwia eliminację zanieczyszczeń w jednym etapie technologicznym. Dzięki specyficznemu doborowi składników procesy koagulacji, adsorpcji, wymiany jonowej i flokulacji [anionowy] następują kolejno po sobie, prowadząc do znacznego uproszczenia procesu. Sedymentujący osad ma bardzo dobre właściwości filtracyjne i mniejszą objętość niż osady analogicznych wodorotlenków. Lepsze i szybsze odwadnianie osadów skraca czas obróbki ścieków i prowadzi do oszczędności. Stosowanie FUROBENT CW3113AK  ogranicza do minimum zasolenie ścieków. FUROBENT CW3113AK  redukuje ilość substancji szkodliwych poprzez adsorpcję i wymianę jonową. Posiada zwiększone właściwości adsorpcyjne [koks aktywny] i przeznaczony jest do obróbki najtrudniejszych ścieków o wysokich wartościach ChZT(Cr), BZT5, TOC.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

F.P.H.U. CHEMIQUA

Adres: Skawińska 25, lok. 1, 31-066 Kraków

Nr telefonu: +48 790 85 17 55 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...