Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2010-02-26
Generatory ClO2 - informacja ogólna
Zastosowanie

Generator (wytwornica) dwutlenku chloru znajduje szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych związanych z ochroną naturalnego środowiska.

Główne obszary to:

- produkcja wody pitnej: dezynfekcja, natlenienie, chlorowanie sieci wody
- oczyszczanie ścieków: odkażanie wody wypływającej z miejskich oczyszczalni, odkażanie wody pochodzącej ze - szpitali /z oddziału chorób zakaźnych/, natlenienie ścieków przemysłowych
- uzdatniane wody dla zastosowania w przemyśle: przemysł papierniczy, przemysł spożywczy, rozlewnie napojów, chłodnie kominowe
- uzdatnianie powietrza: usuwanie odoru.

Zalety ClO2 w dezynfekcji wody pitnej

- wysoka zdolność odkażania w bardzo szerokim zakresie pH
- duża efektywność zwalczania szczepów bakterii odpornych na inne metody
- duża zdolność utleniania
- krótki czas potrzebny do skutecznego działania
- zachowanie zdolności dezynfekcji w długim okresie czasu
- minimalna ilość powstałych substancji ubocznych /chloropochodnych/, rakotwórczych, dzięki reakcji ze śladowymi ilościami substancji organicznych
- brak zmian smaku i zapachu odkażanej wody
- zdolność odkażania wody zawierającej amoniak oraz jony bromu

Działanie generatora ClO2

W reaktorach ITECO, 2% roztwór dwutlenku chloru powstaje poprzez reakcję kwasu solnego i chlorynu sodu w stosunku 1:1. Oba roztwory wprowadzane są do reaktora poprzez elektromagnetyczne pompy dozujące, które zapewniają dokładne dozowanie i w efekcie precyzyjną kontrolę ilości produktu.
Proces jest monitorowany przez szereg elektronicznych czujników przepływu. Dwutlenek chloru o stężeniu 20 g/litr opuszczając reaktor jest wstrzykiwany do systemu rozcieńczania, który transportuje przygotowany ClO2 do miejsca dozowania.

Generator zbudowany jest z kilku bloków funkcjonalnych:

- komory reaktora z czujnikami przepływu roztworów
- zespołu pomp dozujących roztwory chlorynu i kwasu, ewentualnie dodatkowo wody produkcyjnej
- zespołu rozcieńczania roztworu ClO2 w wodzie transportowej
- sterownika procesu z czujnikami

Sterownik procesu

Sterownik wyposażony został w mikroprocesorowy system i alfanumeryczny wyświetlacz LCD dla odczytu parametrów procesu i sygnałów alarmu. Kontrola procesu przebiega wg następujących funkcji:

Włącz/Wyłącz miejscowo i zdalnie
Ręczny od 0 do 100% max. wydajności
Automatyczny 0-100% sterowany sygnałem 4-20 mA od wodomierza
Automatyczny 0-100% sterowany sygnałem 4-20 mA z regulatora analogowego
Automatyczny 0-100% sterowany sygnałem impulsowym, maksymalnie 100 imp./ min

Wykonanie standardowe oferuje również dodatkowe funkcje:

- zdalne zresetowanie po sygnale awaryjnego stopu
- wyjście stykowe do zdalnej sygnalizacji załączenia
- wyjście stykowe zdalnej sygnalizacji minimalnego poziomu reagentów
- wyjście stykowe zdalnej sygnalizacji przerwy w pracy z powodu awaryjnego zatrzymania
- automatyczne odpowietrzanie głowic pomp dozujących

Zakres oferty obejmuje projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, rozruch technologiczny, szkolenie obsługi.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

"Drem-eko" Biuro Konsultingowo-Handlowe

ul. Turystyczna 74, 87-100 TORUŃ

Nr telefonu: 056 648-91-33 Skopiuj

Nr telefonu: 658-91-55 Skopiuj

Faks: 056 648-91-14 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl