Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2014-03-19
Instalacje alarmowe EU-AL
Producent:
Ecol-Unicon

Instalacje alarmowe EU-AL oparte są na sygnalizatorach, które przy użyciu czujników umożliwiają ciągłą kontrolę stanu wybranych parametrów urządzeń wodno-ściekowych. Stosuje się je zarówno dla obiektów pojedynczych, jak i sieciowych. Poszczególne elementy i akcesoria wchodzące w skład instalacji alarmowej należy dobierać indywidualnie:

 • wybór sygnalizatora – rodzaj zasilania oraz opcja modułu GSM
 • konfiguracja czujników – zgodnie z monitorowanym parametrem.

Sygnalizatory przetwarzają sygnał przychodzący z czujników umieszczonych wewnątrz urządzeń wodno-ściekowych oraz umożliwiają kontrolę i/lub wizualizację ich parametrów poprzez:

 • diody umieszczone na panelu głównym
 • oprogramowanie PC (połączenie: komputer-sygnalizator przez kabel USB)
 • wiadomości SMS (sygnalizator z modułem GSM)
 • mobilny system wizualizacji (tablety)

Z uwagi na lokalizację monitorowanych urządzeń istnieje możliwość wybrania źródła zasilania: sieciowe (230V) z opcją zasilania awaryjnego lub bateryjne. Dostępne jest również zastosowanie alternatywnego źródła zasilania, takiego jak panele słoneczne lub małe turbiny wiatrowe.

Sygnalizator musi być zainstalowany poza strefą zagrożoną wybuchem. W przypadku instalacji na zewnątrz budynku w miejscach o możliwym bezpośrednim działaniu słońca i deszczu lub w strefie o dużej wilgotności, powinna być stosowana dodatkowa hermetyczna obudowa (IP65).

Ecol-Unicon oferuje sygnalizatory, które zapewniają:

 • jednoczesne monitorowanie do 3 czujników
 • kontrolę stanu wyłącznika krańcowego (sygnalizator z modułem GSM)
 • dwa bezpotencjałowe wyjścia
 • wbudowany sygnał akustyczny
 • pamięć flash przechowującą konfigurację systemu oraz historię zdarzeń (sygnalizator z modułem GSM)
 • programowanie konfiguracji (sygnalizator z modułem GSM)
 • dwie wersje językowe oprogramowania: polską i angielską (sygnalizator z modułem GSM).

Odczytywanie i przekazywanie danych realizowane jest przez czujniki zainstalowane wewnątrz urządzeń wodno-ściekowych. Stosowane przez Ecol-Unicon czujniki odporne są na agresywne oddziaływanie ścieków. Mogą być montowane w strefach zagrożonych wybuchem z obwodami iskrobezpiecznymi.

 • Czujnik przepełnienia informuje o przekroczeniu ustalonego przez eksploatatora poziomu zwierciadła cieczy i tym samym zabezpiecza przed przelaniem ścieków z urządzenia. Stosowany jest najczęściej w separatorach, osadnikach, zbiornikach bezodpływowych.
 • Czujnik warstwy substancji ropopochodnych / tłuszczu informuje o przekroczeniu ustalonego przez eksploatatora poziomu warstwy oleju / tłuszczu w separatorach.
 • Czujnik warstwy osadu informuje o przekroczeniu ustalonego przez eksploatatora poziomu osadu w zbiorniku
 • Czujnik krańcowy służy do przekazania informacji o otwarciu włazu lub zamknięciu śluzy (powiadomienie SMS).
 • Czujnik detekcji gazów – opcjonalna instalacja wyposażona we własny sygnalizator służąca do powiadamiania o wysokim stężeniu gazów niebezpiecznych w urządzeniu (metan, siarkowodór i in.).

Mobilny system wizualizacji

Nowoczesny system wizualizacji parametrów urządzeń wodno–ściekowych, przeznaczony do współpracy z sygnalizatorami EU-AL wyposażonymi w moduł GSM. System gromadzi dane przekazywane z sygnalizatorów i przetwarza je na informację wizualną na ekranie mobilnego urządzenia (tablet itp.). W przypadku wystąpienia alarmu następuje powiadomienie sygnałem dźwiękowym i wizualizacja na ekranie.

Podstawowe zalety systemu:

 • nadzór praktycznie nieograniczonej liczby urządzeń
 • mobilność
 • edycja indywidualnych nazw urządzeń
 • rejestr historii zdarzeń na wszystkich urządzeniach
 • zdalne wyłączanie sygnału akustycznego w obiekcie.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Ecol-Unicon Sp. z o. o.

Adres: Równa 2, 80-067 Gdańsk

Nr telefonu: 58 300 14 00 Skopiuj

Faks: 58 306 57 02 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu