Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2007-01-04
Inventor Professional
Producent:
AUTODESK
Autodesk Inventor Professional 11

Autodesk Inventor dostarcza teraz całkowicie nowy, stworzony od podstaw paradygmat modelowania - projektowania funkcjonalne. Ten sposób podejścia do projektu pozwala konstruktorom na wyjście poza modelowanie geometryczne i wejście w środowisko, w którym mogą skoncentrować się na rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych, zamiast spędzać czas wyłącznie na tworzeniu geometrii 3D koniecznej do powstania projektu.

Wejdź w świat 3D z oprogramowaniem Autodesk Inventor®, najlepszym wyborem dla użytkowników programu AutoCAD. Dzięki najszybszej i najprostszej ścieżce migracji do 3D Autodesk Inventor wyprzedza w sprzedaży wszystkich konkurentów przez cztery kolejne lata. Żadna inna firma nie jest tak bardzo jak Autodesk skoncentrowana na pomocy projektantom by byli innowacyjni i dostarczali na rynek lepsze wyroby w krótszym czasie.

* Co nowego
* Funkcje
* Wymagania systemowe
* Cennik


*Co nowego?

Autodesk Inventor w szczegółach. Aby dowiedzieć się więcej o pełnym zestawie funkcji programu Autodesk Inventor, przejrzyj ten plik PDF (pdf - 4714 KB)

Zarządzanie dużymi złożeniami

Uświadomisz sobie korzyści z projektowania 3D podczas tworzenia bardzo dużych zespołów. Dzięki zarządzeniem poziomem szczegółowości masz pełną kontrolą nad tym, które z części Twojego projektu są wczytywane do pamięci podczas otwierania modelu. Miernik pojemności pamięci pozwala na monitorowanie użycia pamięci podczas pracy co pozwala na szybkie otwierania wielkich plików projektów w celu przejrzenia struktury zespołu, a następnie wybranie do otwarcia tylko tych podzespołów, które są niezbędne do wykonania pracy.

Inne składniki oprogramowania Autodesk Inventor zostały zaprojektowane do obsługi dużych zespołów, włączając w to zaawansowane zarządzanie zestawieniem komponentów oraz zintegrowane zarządzanie danymi, upraszczające kontrolę i zarządzanie wersjami dużej liczby części i zespołów.

Generator konstrukcji z kształtowników
Możesz zastosować generator konstrukcji z kształtowników do automatyzowania projektów strukturalnych konstrukcji spawanych. Projektowanie konstrukcji z kształtowników jest szybkie dzięki narzędziom upraszczającym wstawianie predefiniowanych profili kształtowych oraz narzędziom ułatwiającym docinanie zakończeń i przygotowującym do łączenia za pomocą spawania.

Konfiguracje zespołów
Nowe narzędzie konfiguracji zespołów przyspiesza i polepsza projektowanie i dokumentowania rodzin wyrobów poprzez definiowanie wariantów na podstawie zespołu głównego. Za pomocą narzędzia do konfiguracji zespołów można wyłączać lub zastępować pojedyncze komponenty i wykonywać zmiany wymiarów oraz wartości wiązań zespołów. Następnie można wykonać dokumentację rysunkową całej rodziny wyrobów z zastosowanie nowego narzędzia do generowania tabel, dodając tabelę parametrów do rysunku zespołu.

Narzędzie do rzeźbienia
Nowe narzędzie do rzeźbienia może służyć do tworzenie kształtów 3D poprzez szybkie i łatwe połączenie zestawu powierzchni tworzącego zamknięta objętość. Można włączyć importowane dane powierzchniowe do projektu i stosując narzędzie do rzeźbienia zmodyfikować istniejące części poprzez dodanie lub usunięcie materiału.

Symulacja
Symulując działanie mechanizmów oraz napędzając zespoły można sprawdzić czy projektowane urządzenie działa poprawnie bez potrzeby wykorzystywania fizycznych prototypów. Możesz zastosować narzędzia do symulacji zawarte w oprogramowaniu Autodesk Inventor® w celu sprawdzenia warunków jakie następują podczas dynamicznego działania urządzenia w pełnym cyklu operacyjnym. Dobierz odpowiednie wielkości silnika czy serwomotoru do utrzymania aktualnych obciążeń pracy. Analizuj pozycje, prędkości, przyspieszenia i obciążenia jaki poddawane jest każdy komponent mechanizmu.
Zobacz także:

*Funkcje
10 najważniejszych powodów do przejścia z programu AutoCAD do Autodesk Inventor 11
Narzędzia 2D i 3D, których potrzebujesz - prosto z pudełka
Wykorzystaj wszystkie zalety jakie oferuje oprogramowanie Autodesk Inventor®, a także korzystaj z tego co najlepsze w aplikacjach projektowania 2D i 3D zawartych w jednym pakiecie. Linia produktowa Autodesk Inventor udostępnia obszerny i zintegrowany zestaw narzędzi projektowych. Ten zestaw obejmuje oprogramowanie Autodesk Inventor® Series do projektowania 3D i tworzenia dokumentacji rysunkowej, pakiety Autodesk Inventor Professional do projektowania systemów trasowanych oraz analizy projektu, AutoCAD® Mechanical do tworzenia rysunków 2D oraz Autodesk® Vault do zarządzania danymi. Autodesk Inventor oferuje także całkowicie nowy paradygmat modelowania - projektowanie funkcjonalne. Projektowanie funkcjonalne pozwala konstruktorom na wyjście poza modelowanie geometryczne i wejście w środowisko, w którym mogą skoncentrować się na rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych, zamiast spędzać czas wyłącznie na tworzeniu geometrii 3D koniecznej do powstania projektu. Twórz lepsze produkty, zarządzaj swoim procesem projektowym i udostępniaj dane w całym zespole projektowym z użyciem programu Autodesk Inventor - będącego najlepszym wyborem dla użytkowników programu AutoCAD.
1. Automatyczne widoki rysunkowe
Znacząco skrócisz czas tworzenia rysunków poprzez zautomatyzowane tworzenie widoków z przodu, z boku, izometrycznych, szczegółów, przekrojów i widoków pomocniczych części i zespołów 3D. W szybki sposób opiszesz rysunek poprzez pobranie wymiarów bezpośrednio z modeli. Wygenerujesz numery pozycji i listy części w sposób automatyczny i uzupełnisz rysunek używając obszernego zestawu narzędzi wymiarowania, opisywania oraz symboli 2D zgodnych ze standardami rysunkowymi takimi jak GB, JIS, BSI, ISO, DIN, ANSI oraz GOST.

2. Automatyczna aktualizacja rysunku
Zmienisz raz, zmienisz wszędzie. Skojarzenie z oryginalnymi komponentami widoków rysunkowe programu Autodesk Inventor powoduje, że zmiany wykonane w dowolnej części lub zespole są automatycznie odzwierciedlane we wszystkich skojarzonych arkuszach rysunkowych. Przykładowo, za pomocą intuicyjnych uchwytów 3D możesz szybko zmienić swój model, a wszystkie skojarzone z nim widoki rysunkowe zostaną automatycznie zaktualizowane.

3. Zestawienie komponentów
Zarządzasz bazą danych zestawienia komponentów razem z rozwojem projektu. W programie Autodesk Inventor baza danych zestawienia komponentów jest integralną częścią modelu zespołu, co pozwala na włączenie komponentów kupowanych oraz komponentów wirtualnych takich jak smar, farba czy klei. Autodesk Inventor automatycznie synchronizuje pozycje zestawienia komponentów z listami części i numeratorami pozycji na rysunku ułatwiając zachowanie synchronizacji rysunku ze zmianami w modelu 3D. Poprzez zarządzanie w programie Autodesk Inventor listami części i danymi ilościowymi możesz w łatwy sposób udostępniać poprawne i aktualne listy części dla działów zakupowych i produkcyjnych.

4. Wirtualne prototypowanie
Budowanie fizycznych prototypów jest drogie i czasochłonne. Poprzez tworzenie modelu 3D w programie Autodesk Inventor możesz utworzyć i przetestować kompletny wirtualny prototyp zapewniający to, że wszystkie części są dopasowanie poprawnie przed zatwierdzeniem do produkcji. Autodesk Inventor zawiera także narzędzia do wykrywania kolizji oraz innych błędów projektowych redukując lub całkowicie eliminując potrzebę zastosowania prototypu fizycznego, co w efekcie pozwala na dostarczanie lepszych produktów i tańszych.

5. Wykorzystanie formatu DWG
Firma Autodesk, jako twórca oprogramowania AutoCAD®, rozumiejąc proces projektowania stworzyła linię produktową Autodesk Inventor w celu maksymalnego uproszczenia przejścia od 2D do 3D, z jednoczesną ochroną inwestycji poniesionych w oprogramowanie AutoCAD. Jeżeli, tak jak tysiące firma na świecie, wybrałeś AutoCADa do tworzenia i edycji rysunków produkcyjnych, to w programie Autodesk Inventor możesz ponownie wykorzystać geometrię z AutoCADa przez zwykłe skopiowanie i wklejenie jej bezpośrednio do Inventora, w celu utworzenia nowego modelu 3D.

Każda kopia programu Autodesk Inventor zawiera program AutoCAD Mechanical - wiodące w przemyśle oprogramowanie do projektowania mechanicznego 2D, a więc zawszę będziesz mieć prawdziwego AutoCADa do edycji swoich wartościowych danych projektowych DWG. Programy AutoCAD Mechanical oraz Autodesk Inventor zostały starannie zintegrowane aby wspierać równoległą pracę 2D i 3D,umożliwiając otwieranie rdzennych plików części i zespołów programu Autodesk Inventor w programie AutoCAD Mechanical i tworzenie rysunków z projektów programu Autodesk Inventor w dobrze znanym środowisku AutoCADa. A najlepsze jest to, że gdy zmianie ulegnie projekt w programie Autodesk Inventor, to rysunek programu AutoCAD zostanie automatycznie zaktualizowany.

6. Generatory komponentów
Zaoszczędzisz czas dzięki generatorom komponentów programu Autodesk Inventor. Tworzenie części i zespołów z zastosowaniem parametrów rzeczywistych, takich jak szybkość, moc i własności materiałowe pozwala na skoncentrowanie się na projekcie zamiast na modelowaniu geometrii. Autodesk Inventor zawiera generatory komponentów do tworzenia połączeń śrubowych, wałków i tulei, pierścieni uszczelniających, kół zębatych, napędów pasowych i łańcuchowych oraz śrub pociągowych i sprężyn. Funkcjonalność AutoDrop, programu Autodesk Inventor jest szybka, łatwa i dokładna. Służy do automatycznego dopasowywania średnicy śruby gdy najedziesz kursorem na otwór i pozwala na dopasowanie długości bazując na rozmiarach śruby zapisanych w bibliotece.

7. Dokumentacja techniczna
Dzięki tworzeniu widoków rysunkowych możesz szybko wykonać rysunki zespołów i widoki montażowe zespołów do zastosowania w podręcznikach ćwiczeniowych i instrukcjach montażu. Za pomocą środowiska prezentacyjnego programu Autodesk Inventor możesz łatwo tworzyć animowane sekwencje ruchu do zastosowania w filmach ćwiczeniowych, instrukcjach montażu oraz prezentacjach handlowych, co pomoże w wizualnym przedstawieniu intencji projektu.

8. Trasowanie rur i okablowania
Autodesk Inventor Professional daje użytkownikowi potężne możliwości szybkiego i dokładnego dodawania systemów trasowanych, takich jak tras przebiegu rur lub okablowania elektrycznego do tworzonych projektów 3D. Projekty zawierające systemy trasowane automatycznie dostosowują się do zdefiniowanych wcześniej wymogów, co powoduje redukcję błędów i oszczędność czasu. Podobnie jak dla wszystkich innych plików programu Autodesk Inventor, rysunku zespołów są automatycznie aktualizowane gdy modyfikacji ulegnie jakiś element systemu trasowanego.

9. Analiza naprężeń i symulacja
Stworzysz lepsze jakościowo części i unikniesz awarii w terenie jeżeli skorzystasz z funkcjonalności analizy Metodą Elementów Skończonych (MES) w programie Autodesk Inventor Professional, w celu określenia naprężeń oraz odkształceń pod zadanym obciążeniem. Użycie MES optymalizuje wytrzymałość części i redukuje koszty materiału bez zmniejszenia wydajności.

Funkcjonalność symulacji dynamicznej w Autodesk Inventor Professional rozszerza korzyści z prototypu wirtualnego 3D pozwalając przewidzieć siły i przyspieszenia działające na każdą z części w zespole, pracującą w warunkach rzeczywistych z obciążeniem zmiennym w czasie, tarciem i z takimi komponentami dynamicznymi jak sprężyny czy tłumiki.

10. Najnowocześniejszy rendering i animacja
Autodesk Inventor Studio udostępnia najnowocześniejsze narzędzia do renderingu i animacji bezpośrednio w środowisku programu Autodesk Inventor. Użyjesz Autodesk Inventor Studio do szybkiego i łatwego stworzenia wysokiej jakości fotorealistycznych renderingów i animacji, które poprawią komunikację z klientami i innymi decydentami.

Nadszedł czas
Nadszedł czas na zainteresowanie się oprogramowaniem Autodesk Inventor i przejście do 3D w najdogodniejszy dla siebie sposób. Zachowasz istniejące dane 2D dzięki pracy w najbardziej kompatybilnej z formatem DWG platformie jak jest dostępna.

Top 10 Reasons to Move from AutoCAD to Autodesk Inventor 11 (pdf - 193 Kb)

Wymagania systemowe
Następujące zalecenia dotyczą oprogramowania Autodesk Inventor®.
Zalecane wymagania systemowe
Dotyczące także klienta Autodesk Vault
Projektowanie części i zespołów (mniej niż 1,000 części):

* Procesor Intel® Pentium® 4, Xeon™, lub AMD Athlon™, 2GHz lub szybszy
* 3.5 GB lub więcej wolnego miejsca na dysku
* 1GB lub więcej pamięci RAM
* Karta graficzna zgodna z DirectX lub OpenGL, posiadająca 128MB lub więcej

Zalecane wymagania systemowe
Dotyczące także klienta Autodesk Vault
Projektowanie dużych zespołów (ponad 1,000 części):

* Procesor Intel® Pentium® 4, Xeon™, lub AMD Athlon™, 3GHz lub szybszy
* 3.5 GB lub więcej wolnego miejsca na dysku
* 3GB lub więcej pamięci RAM
* Karta graficzna zgodna z DirectX lub OpenGL, posiadająca 128MB lub więcej, klasy Workstation

Wymagane systemy operacyjne

* Windows® 2000 Professional SP4
* Windows® XP Professional SP1, SP2
* Windows® XP Professional x64 Edition (1)

Inne wymagania

* Napęd DVD-ROM. Autodesk Inventor jest dostarczany tylko na nośnikach DVD. Jeżeli po potwierdzeniu odbioru produktu chciałbyś uzyskać wersję na nośniku CD, wypełnij załączoną kartę zamówienia kopii i wyślij z powrotem do firmy Autodesk w celu realizacji.
* Prosimy o zapoznanie się z opublikowanymi przez Autodesk zaleceniami dotyczącymi kart graficznych, pod adresem: http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards/GraphicsCardsGeneral.htm
* Połączenie do sieci Internet w celu pobierania aktualizacji i dostępu do informacji dla subskrybentów.
* Microsoft Internet Explorer 6 SP1 lub nowszy
* Microsoft Excel 2000 lub nowszy dla funkcjonalności iComponents, modyfikacji gwintów oraz dla projektów kontrolowanych arkuszem kalkulacyjnym
* NetMeeting® 3.01 lub nowszy do współpracy przez Internet
* Firma Autodesk zaleca ustawienia, które pozwalają systemowi Microsoft Windows na zarządzanie pamięcią wirtualną według potrzeb. Na dysku powinna być zawsze wolna przestrzeń o wielkości co najmniej dwa razy takiej jak wielkość pamięci systemowej.

Następujące wymagania systemowe są zalecane dla efektywnego wykorzystywania oprogramowania Autodesk Inventor 11. Podane dalej minimalne wymagania systemowe dla Autodesk Inventor 11 mogą być zastosowane tylko do celów edukacyjnych lub projektowania małych zespołów: Procesor Intel Pentium®, Xeon® lub AMD Athlon™, 512MB RAM oraz 850MB przestrzeni na dysku dla programu Autodesk Inventor 11 oraz dodatkowe 700MB przestrzeni dla Autodesk Inventor Professional 11. Instalacja biblioteki Content Center wymaga dodatkowych ponad 1.5 GB przestrzeni dyskowej i może być wykonana na lokalnej stacji roboczej lub centralnym serwerze, w celu umożliwienia dostępu wielu użytkownikom.
Następujące zalecenia dotyczą oprogramowania Autodesk® Data Management Server. Są one uzupełnieniem wymagań systemowych dla indywidualnych aplikacji.
Zalecane wymagania systemowe

* Procesor Pentium 4, Xeon lub AMD Athlon, 2GHz lub szybszy
* 60 GB wolnej przestrzeni dyskowej
* 1GB RAM lub więcej

Preferowane wymagania systemowe

* Procesor Pentium 4, Xeon lub AMD Athlon, 3GHz lub szybszy
* 120 GB wolnej przestrzeni dyskowej lub więcej oraz urządzenie do kopii zapasowej
* 2 GB RAM lub więcej

Wymagane systemy operacyjne

* Windows® 2000 Professional SP4 (2)
* Windows® XP Professional SP1, SP2 (2)
* Windows® XP Professional x64 Edition (1)
* Windows® Server 2000 SP4
* Windows® Server 2003 SP1, SP2

(1) Oprogramowanie Autodesk Inventor 11 oraz Vault 5 są przystosowane do pracy, jako 32-bitowe aplikacje, w 64-bitowym środowisku operacyjnym (system operacyjny Windows XP Professional x64 Edition pracujący na procesorze z rodziny Intel EM64T lub AMD64). AutoCAD Mechanical 2007 oraz Mechanical Desktop 2007 nie są przystosowane do pracy w 64-bitowym środowisku operacyjnym.

(2) Przy wykorzystaniu bazy danych MSDE dołączonej do programu Vault, oprogramowanie Autodesk Data Management Server będzie obsługiwać najwyżej 10 klientów repozytorium pracujących jednocześnie. Rozszerzenie liczby użytkowników może być zrealizowane przez zastosowanie oprogramowania Microsoft SQL Server 2000 (Standard lub Enterprise Edition) lub Microsoft SQL Server 2005 (Workgroup, Standard, lub Enterprise Edition). Z powodu konieczności zastosowania tych wersji oprogramowania SQL wymagany jest zakup tego oprogramowania oddzielnie od dostawcy oprogramowania Microsoft.

Uwaga: Oprogramowanie klient Autodesk Vault oraz Autodesk Inventor muszą być zainstalowane w tej samej wersji językowej. Aplikacje MCAD firmy Autodesk oraz aplikacja klienta Autodesk Vault w tej samej wersji językowej mogą pracować na systemie operacyjnym w innej wersji językowej.
Przeglądanie plików PDF wymaga programu Adobe® Reader® , dostępnego bezpłatnie na stronach internetowych firmy Adobe.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie

Adres: Chłodna 64, 00-872 Warszawa

Nr telefonu: 022 6759911 Skopiuj

Faks: 022 6752734 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl