Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2013-02-18
MultiGam i TwinGam
Producent:
Gamrat

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat" Spółka Akcyjna wprowadziła do produkcji oraz swojej oferty handlowej rury polietylenowe dwuwarstwowe w dwóch typach o nazwie MULTIGAM i TWINGAM.
Rury MULTIGAM i TWINGAM przeznaczone są do budowy instalacji i sieci wodociągowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz jako rury osłonowe. Sieci z rur i kształtek MULTIGAM i TWINGAM mogą być układane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i wąskowykopowymi. Rury MULTIGAM i TWINGAM mogą być również stosowane do budowy i renowacji sieci metodami bezwykopowymi.

Rury TWINGAM i MULTIGAM przeznaczone są do przesyłania wody i ścieków pod ciśnieniem, o temperaturze o wartości do 20oC. Przy stosowaniu rur do wody o temperaturze powyżej 20oC - do max. 40oC, dopuszczalne ciśnienie robocze oblicza się z zależności: PFA = fT x fA x PN.

Rury i kształtki TWINGAM i MULTIGAM mogą być stosowane również jako osłony kabli energetycznych, teletechnicznych i innych na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr HK/W/0179/01/2009 wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, rury i kształtki TWIN objęte Aprobatą spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach i sieciach przesyłających wodę przeznaczoną do spożycia.

Różnica pomiędzy rurą MULTIGAM, a TWINGAM polega na tym że rura TWINGAM wykonana jest z dwóch warstw polietylenu połączonych ze sobą molekularnie. W rurach MULTIGAM nie ma połączenia molekularnego warstw tworzywa , warstwy wykonywane są w zależności od przeznaczenia z polietylenu klasy PE 80 oraz PE 100. W rurach typu TWINGAM obie warstwy wykonane są z polietylenu klasy PE100 przy czym zewnętrzna warstwa z odmiany PE100 RC – tworzywa odpornego na propagację pęknięć. Producent stosuje do produkcji wyrobów polietylen klasy PE 100RC o wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe.

Właściwości fizyczne polietylenu stosowanego do produkcji rur TWINGAM powinny być zgodne z podanymi w normach PN-EN 12201-1:2011.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT Spółka Akcyjna

Adres: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło

Nr telefonu: 13 491 60 00 Skopiuj

Faks: 13 491 50 94 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Kategorie produktu