Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-12-08
Oczyszczalnia CLEAR-FOX

CLEAR-FOX

Korzyści oraz zalety:

 • Bezpieczna konstrukcja urządzenia – poprzez brak części ruchomych, brak pomp elektrycznych, monolityczny zbiornik wykonany z polietylenu (PE) zapewniający szczelności urządzenia.
 • Oczyszczalnia posiada znak CE – została przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą PIA – Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH w Aachen (Niemcy) na zgodność z Normą PN – EN 12566- 3
 • Oszczędność kosztów– przy montażu zbiorników, możliwość ustawienia w stan czuwania, minimalne koszty wywozu osadu, minimalne koszty eksploatacji, bez dodatków chemicznych.
 • Proces oczyszczania zautomatyzowany pozwalający na kontrolę nad cyklem oczyszczania
 • Możliwość ustawienia oczyszczalni w stan czuwania.
 • Łatwa i tania rozbudowa - dzięki budowie modułowej rozbudowa polega na dodaniu dodatkowego zbiornika bez konieczności wymiany wszystkich elementów oczyszczalni.
 • Oczyszczanie bez konieczności stosowania biopreparatów
 • Łatwy i tani transport oraz montaż – lekkie zbiorniki i budowa modułowa


Zastosowanie:

Oczyszczalnie ścieków SBR CLEARFOX przeznaczone są do oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne podczyszczanie przy zmiennych ilościach dopływających ścieków. Oczyszczalnia odporna jest na przeciążenia, wachania temperatury i chwiolowy brak dopływu ścieków. Standardowy typoszereg przeznaczony jest od 4 do 10 ilości mieszkańców

Budowa i mechanizm działania

 1. Osadnik wstępny zintegrowany ze zbiornikiem buforowym,
 2. Komora reakcji SBR,
 3. Właz,
 4. Króćce połączeniowe DN 100
 5. Podnośnik ze sprężonym powietrzem (pompa mamutowa) mający zastosowanie w FAZIE I do przepompowywania ścieków do komory reakcji SBR
 6. Rura ochrony osadu i miejsce na opcjonalny przełącznik float (przełącznik oszczędzania energii),
 7. Membrany napowietrzające osad czynny mające zastosowanie w FAZIE II
 8. Podnośnik ze sprężonym powietrzem ( pompa mamutowa) mający zastosowanie w FAZIE IV do odprowadzania czystej wody do odbiornika.
 9. Podnośnik ze sprężonym powietrzem( pompa mamutowa) mający zastosowanie w FAZIE V do przepompowywania nadmiaru osadu do osadnika.

CYKL PRACY OCZYSZCZALNI: FAZA I – NAPEŁNIANIE

Zgromadzone w osadniku wstępnym ścieki zostają doprowadzone do komory reakcji SBR za pośrednictwem podnośnika ze sprężonym powietrzem – ( pompy mamutowej) . Pompa jest optymalnie ustawiona tak aby pompowała tylko wodę bez cząsteczek stałych. Dzięki specjalnej konstrukcji podnośnika stan minimalny wody w osadniku wstępnym jest kontrolowany.

FAZA II – NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania ścieków odbywa się za pomocą dyfuzorów z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie zaopatrywanie mikroorganizmów w tlen potrzebny do przemiany materii i rozkładu zanieczyszczeń. Dodatkowo dzięki napowietrzaniu następuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III – OSADZANIE

Po fazie napowietrzania ścieków następuje kolejny cykl pracy oczyszczalni uspokojenia substancji i osadzania w komorze reakcji SBR Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworząc na dnie zbiornika warstwę osadu. W górnej części zbiornika gromadzi się czysta woda.

FAZA IV – ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY

W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona w górnej części zbiornika SBR zostaje odprowadzona do odbiornika. Pompowanie odbywa się za pomocą podnośnika ze sprężonym powietrzem ( pompy mamutowej). Czyste wody usuwane są w podobny sposób jak w cyklu napełniania podnośnik jest umieszczony w miejscu pozwalającym na odprowadzanie tylko czystej wody, bez możliwości zaciągania cząsteczek stałych, zachowując tym samym minimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika następuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego na dnie reaktora SBR do osadnika wstępnego. Po zakończeniu przepompowywania osadu do osadnika wstępnego następuje ponowne rozpoczęcie procesu oczyszczania ścieków – uruchomiony zostaje FAZA I

Montaż

Poniżej przedstawiamy podział oczyszczalni SBR na ilość osób mieszkających w domu do którego będzie podłączona instalacja oczyszczająca.

Więcej informacji >

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Eccoteam Przydomowe, Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

Adres: ul. Kraszewskiego 3/17, 41-218 Sosnowiec

Nr telefonu: 508 - 864 - 522 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu