Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-12-08
Oczyszczalnie biologiczne BC 4-50
Oczyszczalnie biologiczne BC 4-50

Zastosowanie oczyszczalni Biocleaner BC

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie model BioCleaner BC, podobnie jak większość urządzeń sklasyfiokowanych jako małe oczyszczalnie, znalazły zastosowanie do oczyszczania ścieków pochodzących z:

- domów jedno i wielorodzinnych, grup domów, mały osiedli domów jednorodzinnych

- restauracji, szkół, obiektów rekreacyjnych, pensjonatów, hosteli, moteli

- małych zakładów produkcyjnych itp...

 

Dzięku zastosowoaniu możliwości wyboru pomiędzy IV wersjami, oczyszczalnia BioCleaner jest najbardziej zaawansowanym technologicznie urządzeniem na rynku europejskim. Zastosowanie sterownika w wersji Komfort Plus pozwala na monitorowanie pracy oczyszczalni ONLINE oraz tworzenie baz danych. Stosowanie takiego rozwiązania daję ogrom możliwość zwłaszcza w inwestycjach zbiorowych, gminnych.

Oczyszczalnie BioCleaner w zależności o wybranego modelu (BC4, BC6, BC8, … aż do BC12) mogą oczyszczać ścieki wyprodukowane przez społeczność w liczbie od 2 – 16 RLM. Szczególna zaletą oczyszczalni BioCleaner jest możliwość indywidualnego dostosowania modelu do oczekiwań Inestora. Jest to JEDYNA TAKA OCZYSZCZALNIA NA RYNKU EUROPEJSKIM, gdzie o stopniu obsługowości decyduje użytkownik. Podobnie, jak większości oczyszczalni biologicznych produkt końcowy - woda pościekowa charakteryzuje się doskonałym parametrem oczyszczenia w tym przypadku na poziomie: 94-97% w wersji Basic oraz do 99% w wersji Komfort i Komfort Plus. Oczyszczalnia eksportowana jest na bardziej wymagające rynki europejskie, jak Belgia, Szwecja, Norwegia itp., gdzie normy środowiskowe są bardziej restrykcyjne.

 

WSZYSTKIE OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE POSIADAJĄ:

ZNAK CE ORAZ ZGODNOŚĆ Z NORMĄ: EN 12566-3+A1:2009


Oczyszczalnia BioCelaner to urządzenie o najbardziej zaawansowanej technologii oczyszczenia ścieków w całej Europie. Oczyszczalnia stanowi pewnego rodzaju Kombajn Możliwości Technologicznych, co daje jej ogromną przewagę nad innymi produktami w klasie małych oczyszczalni ścieków i rozwiązań o zastosowaniu indywidualnym.

  1. Oczyszczalnia biologiczna BioCleaner BC posiada cztery wersje z możliwością rozbudowy. Wersja podstawowa Basic - odpowiednik większości oczyszczalni na polskim rynku. Przewagę daje temu modelowi jednak zwiększona pojemności czynna, co znacząco wpływa na stabilizację pracy.
  2. Wersje Optima, Komfort oraz Komfort Plus dodatkow wzbogacone zostały o 2 układy, a mianowicie: DOCZYSZCZALNIE POWIERZCHNIOWE oraz OBNIŻANIE POZIOMU LUSTRA WODY, które usprawniają proces technologiczny i zmniejszają obsługowość do minimum.
  3. OBNIŻANIE POZIOMU LUSTRA WODY - to nic innego, jak cykl charakteryzujący oczyszczalnie SBR, czyli po zakończeniu procesu oczsyzczalnia produkt końcowy jest odpompowywany z oczyszczalni za pomocą podnośników powietrznych, a oczyszczalnia jest gotowa na przyjęcie nowej partii ścieku. Funkcja szczególnie istotna w przypadku nierównomiernego dopływu ścieku.
  4. Oczyszczalnia posiada samonośny zbiornik NIE WYMAGAJĄCY OBETONOWANIA w warunkach prostych oraz w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.
  5. Wersje Komfort i Komfort Plus posiadają sterowniki z oprogramowaniem - SOFTWARE umożliwiającym monitorowanie pracy oczyszczalni ONLINE z możliwość dopinania innych urządzeń pomiarowych oraz prowadzeniem analizy wyników ich pracy. Szczególne zainteresowanie takim roziwązaniem wykazują Gminy i Starostwa, mogące w ten sposób efektywnie monitorować pracę oczyszczalni u wielu mieszkańców z poziomu komputera i bez wychodznia z urzędu, jak również szybko zgłaszać ewentualne stany awaryjne (chociażby brak prądu).
  6. Oczyszczalnia BioCleaner BC występująca w wersjach OPTIMA, KOMFORT I KOMFORT PLUS wyposażona jest dodatkowo w ZESTAW DO DOZOWANIA POLICHLORKU GLINU, którego zadaniem jest dodatkowa redukcja fosforu Pc oraz azotu Nc. Dzięki temu zastosowaniu zwiększamy stabilizację pracy oczyszczalni, co w szczególności wykorzystywane jest w przypadku nierównomiernego zrzutu ścieku (pensjonaty, małe firmy pracujące w cyklach 2 i 3 zmianowych). Wersja Komfort i Komfort Plus eksportowana jest do krajów o bardziej rygorystycznych normach środowiskowych, jak: Belgia, Norwegia i Szwecja. Poziom redukcji uzskujemy na poziomie: Pc - 94%, N-NH4 - 99%.
  7. W wersji Komfort Plus istnieje możliwość zainstalowania urządzeń dodatkowych, takich jak: sondy poziomu cieczy, przepływu, sondy badające rozpuszczlność tlenu, bakteriobójcze lampy UV, czy filtry makroczęści na odpływie z oczyszczalni. Wszystkie te elementy powodują, iż produkt końcowy, jaki wypływa z oczyszczalni stanowi praktycznie czysytą wodę mineralną pozbawioną drobin bakterii. Mało tego, wszystkie elementy doposażenia zintegrowane są ze sterownikiem SOFTWER-owym, co pozwala monitorować pracę oczyszczalni oraz analizować wyniki pomiarów.
  8. Istnieje możliwość rozbudowy oczyszczalni z poziomu OPTIMA do wersji Komfort Plus. Szkielet budowy oczyszczalni w wersji Opima jest już w pełni dostosowany do możliwości rozbudowy o dodatkowe elementy typu sondy pomiarowe, filtry makroczęści, czy lampy UV. Rozbudowa polega na instalacji w/w urządzeń oraz wymianie sterownika. Inwestor może podjąć takądecyzję w trakcie użytkowania urządzenia.

 

Więcej informacji >

Dystrybutor

Eccoteam Przydomowe, Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

Adres: ul. Kraszewskiego 3/17, 41-218 Sosnowiec
Nr telefonu: 508 - 864 - 522 Pokaż numer
Adres e-mail: biuro@eccoteam.pl
WWW: www.eccoteam.pl/

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...