Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-08-18
OCZYSZCZALNIE MEMBRANOWE MBR
Technologie membranowe (MBR) w oczyszczaniu ścieków

Technologia membranowej oczyszczalni ścieków Stalbudom jest rozwinięciem i unowocześnieniem klasycznej technologii osadu czynnego. Podstawową różnicę stanowi zastąpienie osadników wtórnych systemem mikroporowych membran filtracyjnych, umieszczonych bezpośrednio w komorze osadu czynnego.

Zastosowanie membran ultra- lub mikrofiltracyjnych pozwala na dokładną separację wszelkich zawiesin, a także bakterii oraz większości wirusów i zanieczyszczeń w formie koloidalnej.

Membranowe oczyszczalnie ścieków Stalbudom charakteryzują się następującymi cechami:

eliminacja osadników wtórnych, a co za tym idzie zmniejszenie kubatur oraz miejsca zajmowanego przez oczyszczalnię

niskie, w porównaniu z układem tradycyjnym, koszty inwestycyjne

wysokie stężenie osadu czynnego, pozwalające na znaczne zmniejszenie kubatur komór osadu czynnego w porównaniu z układami klasycznymi

brak wrażliwości na zmienne parametry osadu i ścieków dopływających - szczególnie ważne przy osadach trudnych do oddzielenia w klasycznych osadnikach

mała różnica ciśnień wymagana do procesu filtracji - niska energochłonność układu

stała, wysoka jakość ścieków oczyszczonych

dezynfekcja ścieków oczyszczonych w stopniu bliskim 100%

Zalety membranowych oczyszczalni ścieków Stalbudom są szczególnie widoczne w przypadku:

ograniczonego miejsca na budowę lub rozbudowę oczyszczalni

niskonakładowych modernizacji istniejących oczyszczalni - poprzez zastosowanie układu membranowego możliwe jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 3 razy bez zwiększania kubatur, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej jakości ścieków oczyszczonych

w regionach szczególnie chronionych przyrodniczo i turystycznie

obiegów zamkniętych lub wykorzystaniu ścieków oczyszczonych do celów p-poż, nawadniania, jako wody technologicznej etc.

Membranowe oczyszczalnie ścieków Stalbudom objęte są pełną gwarancją technologiczną. Mając do dyspozycji stacje pilotowe, pozwalające na przeprowadzenie badań w skali technicznej na istniejącej oczyszczalni, oraz dysponując zespołem doświadczonych technologów, gwarantujemy osiągnięcie zakładanych efektów oczyszczania.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

STALBUDOM Sp. z o.o.

Adres: Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa

Nr telefonu: (022) 826 04 01 Skopiuj

Faks: (022) 826 16 90 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...