Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2007-08-10
Odgazowywacz próżniowy serii VD
Producent:
UNITEX
Odgazowywacze próżnioweserii VD produkcji CBW UNITEX przeznaczone są do usunięcia rozpuszczonych w wodzie gazów - przede wszystkim tlenu i dwutlenku węgla - poprzez doprowadzenie jej do wrzenia w temperaturze 50 – 750C. W zależności od rodzaju sterowania pracą odgazowywacza może on być wykonany jako urządzenie przeznaczone do odgazowywania tylko wody uzupełniającej obiegi kotłowe lub do ciągłego odgazowania wody sieciowej z możliwością odgazowywania wody uzupełniającej.

Odgazowywacze próżniowe serii VD mogą być stosowane także w procesach uzdatniania wody pitnej do usuwania gazów odpowiedzialnych za nieakceptowalny zapach wody. Temperatura pracy odgazowywacza zawiera się wówczas w zakresie 15 - 250C. Sposób sterowania w przypadku uzdatniania wody pitnej dobiera się indywidualnie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta.

Odgazowywacz próżniowy w wersji podstawowej składa się z:

* kolumny odgazowywacza z konstrukcją nośną,
* układu wytwarzania próżni,
* modułu pompy (pomp) wody odgazowanej wraz z zaworami sterującymi i regulacyjnymi
* szafy sterującej.

Wyposażenie dodatkowe odgazowywacza może stanowić:

* układ wstępnych filtrów workowych,
* układ podgrzewania wody
* zestaw dozujący do korekcji chemicznej.

Kolumna odgazowywacza wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304. Wewnątrz kolumny znajduje się dno sitowe podtrzymujące wypełnienie zwiększające powierzchnię kontaktu wody z oparami. Pod dnem znajduje się zbiornik wody odgazowanej. Zbiornik fabrycznie nie jest wyposażony w izolację termiczną. Kolumna odgazowywacza dostarczana jest do odbiorcy wraz z odpowiednią konstrukcją nośną.

Układ wytwarzania próżni składa się z pompy próżniowej oraz układu schładzania oparów. Do prawidłowej pracy układu wytwarzania próżni niezbędne jest zapewnienie ciągłego podawania pod ciśnieniem min 1,5 – 2,0 bar wody (zmiękczonej lub zdemineralizowanej) w temperaturze poniżej 200C w ilości ok. 0,5m3/h. Woda ta służy do schładzania oparów oraz pompy próżniowej. Woda chłodząca może być powtórnie wykorzystywana np. do celów technologicznych.

Moduł pompy wody odgazowanej stanowi konstrukcja na której zainstalowana jest pompa wody odgazowanej wraz z kompletem zaworów odcinających, regulacyjnych, elektrozaworów oraz manometrów. W zależności od wersji odgazowywacza moduł może być przeznaczony do montażu jednej lub dwóch pomp (pompa podstawowa + rezerwowa). Pompę (pompy) wody odgazowanej każdorazowo dobiera się do warunków pracy odgazowywacza.

Typy pomp przywołane w niniejszym katalogu jako wyposażenie standardowe zapewniają tłoczenie wody odgazowanej ze znamionową wydajnością i pod ciśnieniem 4 bar.
Szafa sterująca jest każdorazowo wykonywana indywidualnie - z uwzględnieniem wybranej wersji wykonania odgazowywacza i ewentualnych dodatkowych wymagań zamawiającego.

Wyposażenie standardowe szafy sterującej stanowi:

* zabezpieczenia i sterowanie pompy (pomp) wody odgazowanej, z sygnalizacją stanu pracy i awarii,
* zabezpieczenia i sterowanie pompy próżniowej z sygnalizacją stanu pracy i awarii,
* zabezpieczenie i sterowanie układu schładzania oparów
* diodowy wskaźnik stanu czujników poziomu w zbiorniku wody odgazowanej
* cyfrowy wskaźnik temperatury w kolumnie odgazowywacza
* cyfrowy wskaźnik podciśnienia w kolumnie odgazowywacza
* układ sterowania pracą zestawu dozującego środek wiążący tlen resztkowy.

Na życzenie klienta – za dodatkową opłatą - istnieje możliwość wyposażenia szafy sterującej w inne układy kontrolno–pomiarowe i sygnalizacyjne. Możliwe jest także wyprowadzenie uzgodnionych sygnałów informacyjnych lub alarmowych na zewnątrz.

Połączenia hydrauliczne pomiędzy poszczególnymi elementami odgazowywacza oraz inne materiały instalacyjne niezbędne do montażu – o ile nie zostały objęte dodatkową indywidualną kalkulacją - nie są ujęte w cenie urządzenia i nie są objęte zakresem dostawy .

Odgazowanie próżniowe / Woda sieciowa - NERKA CIEPŁOWNICZA

Zasada działania:

Odgazowywacz próżniowy model VD-23 znajduje zastosowanie w rozległych sieciach ciepłowniczych i jest przeznaczony głównie do ciągłego odgazowywania wody sieciowej. Dzięki specjalnemu sposobowi sterowania odgazowywacz może także odgazowywać wodę uzupełniającą sieć.

Woda sieciowa podczas obiegu ulega przeważnie wtórnemu natlenieniu np. na nieszczelnościach armatury, dławicach pomp itd. Odgazowywacz VD-23 jest montowany na instalacji by’passu rurociągu powrotnego sieci ciepłowniczej i jego zasadniczym trybem pracy jest stałe odgazowywanie części wody powrotnej co powala na systematyczne eliminowanie wtórnego natlenienia. W przypadku konieczności uzupełnienia sieci wodą dodatkową odgazowywacz płynnie przechodzi w tryb jednoczesnego odgazowywania wody sieciowej i uzupełniającej, a gdy uzupełnianie powinno się odbywać z większą wydajnością - wówczas czasowo odcinany jest dopływ wody sieciowej i odgazowywacz uzdatnia tylko wodę uzupełniającą.

Po zakończeniu procesu uzupełniania odgazowywacz samoczynnie powraca do swojego podstawowego trybu odgazowania wody sieciowej. Wszystkie zmiany trybu pracy zachodzą automatycznie bez jakichkolwiek uderzeń hydraulicznych.
Temperatura powrotnej wody sieciowej jest przeważnie wystarczająca do prowadzenia skutecznego procesu odgazowywania. Woda uzupełniająca musi być przed doprowadzeniem do odgazowywacza wstępnie podgrzana do temperatury nie niższej niż 550C.

W przypadku gdy uzupełnianie sieci odbywa się z dużą intensywnością wodą o znacznej zawartości tlenu, stopień odgazowania może być niewystarczający do spełnienia wymagań polskiej normy PN-85/C-04601 (dotyczącej m.in. zawartości tlenu poniżej 0,03 mg O2/dm3 w wodzie uzupełniającej obiegi ciepłownicze). Wówczas proces odgazowania próżniowego należy wspomagać poprzez dozowanie chemicznych środków wiążących tlen.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

UNITEX Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o.

Adres: ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk

Nr telefonu: 58 552 51 64 Skopiuj

Faks: 58 552 24 17 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...